I Ogólnopolski Konkurs Małych Form Prozatorskich

Zapraszamy do udziału w Konkursie organizowanym przez Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek