Archiwa tagu: Wydawnictwo W drodze

Duchowość pustyni. Piętnaście spotkań ze słynnym trapistą

 

 

Autor: Thomas Merton
Wydawnictwo: W drodze

 

Publikacja składa się z piętnastu wykładów Thomasa Mertona wygłoszonych dla nowicjuszy opactwa Gethsemani. Została przygotowana na podstawie wcześniej opublikowanego wydania naukowego.

Autor w błyskotliwy sposób przedstawia sylwetki myślicieli i praktyków duchowości chrześcijańskiej. Jego zdaniem w życiu każdego człowieka jest miejsce na mądrość i duchowość monastyczną. Sam przez pierwsze dziesięć lat pobytu w zakonie narzekał na życie wspólnotowe. Prosił swojego opata o możliwość odosobnienia, myślał o zmianie zakonu. Wahał się czy wybrać cenobityzm – życie monastyczne we wspólnocie z innymi mnichami, czy anachoretyzm – pustelnicze życie monastyczne. Lekarstwem na te wątpliwości okazała się być stara szopa, znajdująca się na terenie opactwa, w której zamykał się, czytał, rozmyślał i pisał.

Merton w swoich wykładach zachęca nowicjuszy do powracania do źródeł wiary, Pisma Świętego, liturgii i ojców Kościoła. Życie monastyczne jest najwcześniejszą formą życia konsekrowanego. Mnich przez swoje powołanie reprezentuje najstarszą formę duchowości chrześcijańskiej.

Powrót do źródła, tradycji nie może jednak oznaczać prób wskrzeszania sposobu życia pierwszych mnichów, ani prób naśladowania ich we wszystkim co robili. Oznacza życie w obecnych czasach i rozwiązywanie aktualnych problemów w taki sposób i w takim duchu, w jakim oni, żyjąc w swoich czasach rozwiązywali swoje problemy.

Podstawowym celem i troską życia pustyni jest szukanie Boga, szukanie zbawienia. Powszechnym pozdrowieniem wśród ojców pustyni było „sotheis” – obyś był zbawiony.

Czytelnik dzięki lekturze cofa się do początków chrześcijaństwa, poznaje aberracje wczesnych wieków, historię chrześcijańskich nauczycieli z Aleksandrii, życiorysy pierwszych świętych, ojców kapadockich, monastycyzm palestyński.

Na końcu znajdziemy pytania i zagadnienia do pracy w grupie oraz lekturę dodatkową.

Oprawa miękka, klejona, indeks, nota redaktora.

Jak rozmawiać o wierze. Biskup w siedzibach Facebooka i Google’a

 

Autor: Robert Barron
Wydawnictwo: W drodze

 

Robert Baron jest biskupem pomocniczym diecezji Los Angeles, profesorem teologii systematycznej, poliglotą, autorem książek, esejów i artykułów dotyczących teologii i duchowości. Był rektorem w Mundelein Seminary w Archidiecezji Chicago, mówcą na Papieskim Kolegium Północnoamerykańskim i Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Założył organizację non-profit „Word on Fire Catholic Ministries”, w której prowadzi działalności ewangelizacyjną. Dzięki mediom społecznościowym dociera do milionów odbiorców.

Książka jest podsumowaniem trzech wykładów wygłoszonych w siedzibie Facebooka, Google`a i Amazona. Autor jest pod dużym wrażeniem samych biurowców, które należą do tych trzech gigantów. Uzmysławia sobie, że pracują w nich ludzie podejmujący, jego zdaniem z wielkim powodzeniem, przedsięwzięcia, które przypuszczalnie nie mają sobie równych w oddziaływaniu na kulturę w skali całego narodu.

Biskup Baron dopasowuje treść swojego wystąpienia do potrzeb pracowników wielkiej korporacji. Mówi o religii, która rodzi się z nieograniczonej ludzkiej zdolności do poszukiwania, zarówno intelektualnego jak i duchowego. Religii, która poszerza umysł i ukierunkowuje go na cel. Trzeba o niej dyskutować, eliminując z rozmowy agresję i mdłą tolerancję dla wszystkich zapatrywań.

Należy prowadzić prawdziwy spór o wiarę, oparty na pięciu warunkach. Uczestnicy muszą zrozumieć, że autentyczna wiara nie sprzeciwia się rozumowi. Scjentyzm jest przeżytkiem. Nie można tolerować powszechnej tolerancji. Trzeba wystrzegać się woluntaryzmu i słuchać siebie nawzajem.

Publikacja jest napisana przystępnym językiem i z pewnością zainteresuje czytelników poszukujących odpowiedzi na pytania związane z wiarą i religią.

Polecam. Oprawa miękka, klejona.

Felietony zza hołdy

 

Autor: Grzegorz Strzelczyk
Wydawnictwo: W drodze

 

Ksiądz Grzegorz Strzelczyk jest prezbiterem archidiecezji katowickiej, doktorem teologii dogmatycznej, proboszczem parafii św. Maksymiliana Kolbego w Tychach, autorem książek „Kościół – niełatwa miłość” (p. 7/2019), „Wolność, wiara, Bóg” (p. 19/2018), felietonistą miesięcznika W drodze. Prowadzona przez niego „Śląska prowincja” jest od ośmiu lat stałą i lubianą przez czytelników kolumną.

Właśnie te felietony złożyły się na książkę, w której autor w prosty i trafny sposób diagnozuje to, co dzisiaj dzieje się w Kościele. Obnaża słabości i złości się, że nie wszystko możemy naprawić. Kościół postrzega jako wspólnotę wierzących, którzy są odpowiedzialni za siebie, za innych i za wiarę. To nie jest pamiątką po rodzicach, ale sposób na życie.

Jego zdaniem przestaliśmy aktywnie oczekiwać końca świata i powtórnego przyjścia Chrystusa. Pasterzom łatwiej jest straszyć ludzi sądem i potępieniem niż rozbudzać chęć upodobnienia się do Chrystusa. W diecezjach chętniej organizuje się jednorazowe akcje duszpasterskie niż długotrwałe, systematyczne formacje. W opinii autora brakuje w Kościele pracy u podstaw, wykładania Pisma Świętego, treści wiary, liturgii, wdrażania w modlitwę. Pozostaje pytanie o trwałość efektów takich akcji.

Ksiądz Strzelczyk pisze o celebrowaniu najważniejszych świąt, przekazywaniu wiernym w homiliach istoty chrześcijaństwa, konieczności omijania wątków politycznych, społecznych, gospodarczych, czy obyczajowych.

Przyznaje się do swojego dystansu wobec wszelkiej władzy centralnej. Wspomina ciemny okres papiestwa. Definiuje teologię wyzwolenia. Przestrzega przed błędnym podejściem do zagrożeń duchowych. Książka jest bardzo ciekawa, napisana w sposób lekki i przystępny. Krótka forma felietonów zachęca do pogłębionej analizy, przemyśleń, wyciągania wniosków z własnych obserwacji i doświadczeń.

Polecam. Oprawa miękka, klejona.