KHP

 Kartoteka Haseł Przedmiotowych Biblioteki na Koszykowej

Kartoteka Haseł Przedmiotowych Biblioteki na Koszykowej oparta jest na Języku Haseł Przedmiotowych BN i tworzona wg metodyki opracowanej w Bibliotece Narodowej.

Zawiera tematy wszystkich typów (osobowe, korporatywne, tytułowe, ogólne, geograficzne, formalne) i hasła rozwinięte. Pieczę nad kartoteką sprawuje
Oddział Opracowania Rzeczowego,
tel. 22 537 41 10,
e-mail: opracowanie.rzeczowe@365.koszykowa.pl.

Ewentualne uwagi i zapotrzebowania na hasła należy kierować do tej komórki.