KHP

 Kartoteka Haseł Przedmiotowych Biblioteki na Koszykowej

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego podjęła decyzję opracowywania swoich dokumentów wg zasad stosowanych w Bibliotece Narodowej.

Kartoteka Haseł Przedmiotowych oparta na Języku Haseł Przedmiotowych BN i tworzona wg metodyki BN w chwili obecnej jest przekształcana na hasła deskryptorowe Biblioteki Narodowej (DBN). Od 2021 roku nowo opracowane rekordy bibliograficzne będą zawierały charakterystykę wg DBN.  W celu utrzymania jednolitości opracowania rzeczowego w naszym katalogu równolegle będą prowadzone zmiany w opisach przedmiotowych dokumentów starszych.

Pieczę nad kartoteką sprawuje:
Oddział Opracowania Rzeczowego,
tel. 22 537 41 10,
e-mail: opracowanie.rzeczowe@koszykowa.pl

Ewentualne uwagi i zapotrzebowania na hasła należy kierować do tej komórki.