4. Tematy korporatywne

W opracowaniu przedmiotowym nazwy ciał zbiorowych stosuje się wówczas, gdy ciała te są przedmiotem opracowywanych dokumentów. Może to być: ich statut, sprawozdanie, katalog zbiorów czy wyrobów, ale również omówienie problemów organizacji i administracji, historia, opis działalności – zarówno organizacji jako takiej, jak i poszczególnych  jej członków, biografie osób zaangażowanych w działalność danego ciała zbiorowego, czy ujęcie socjologiczne badające  ich jako grupę społeczną, analiza stanowiska zajmowanego względem innych organizacji czy zagadnień życia publicznego itp. 

W „Bibliografii województwa mazowieckiego”  wpisujemy nazwy instytucji nie występujących w KHW lub występujących pod inną nazwą  (późniejszą) zgodnie z zasadami zamieszczonymi w „Instrukcji…”.

  • zasady tworzenia hasła korporatywnego
  • parafie
  • programy i projekty (np. unijne)
  • organizacje