Pole 385 Grupa odbiorców

Przeznaczenie czytelnicze zapisuje się w polu 385 rekordu bibliograficznego.

Pole 385   (P)

Wskaźnik pierwszy
_ niezdefiniowany
Wskaźnik drugi
_ niezdefiniowany

Podpola
m    [wyrażenie wprowadzające w postaci]:
Poziom nauczania
Grupa wiekowa
Dla pozostałych kategorii, np. grupa zawodowa, nie stosuje się wyrażenia wprowadzającego.
a    [deskryptor]

Poziom nauczania wyraża się następującymi deskryptorami:
– przedszkola
– nauczanie początkowe
– szkoły podstawowe
– gimnazja
– szkoły ponadgimnazjalne
– licea
– technikum
– szkoły średnie
– szkoły wyższe
– szkoły zawodowe
– szkoły specjalne
– szkoły muzyczne I stopnia
– szkoły muzyczne II stopnia
– szkoły plastyczne
– szkoły baletowe
– szkoły artystyczne
– szkoły polonijne
– szkoły policealne
– szkoły pomaturalne
– szkoły branżowe I stopnia
– szkoły branżowe II stopnia

Zapis typu szkoły powinien być zgodny z podziałem poziomów i typów szkół obowiązującym w okresie powstania publikacji.

Oznaczenie klasy przejmuje się z opracowywanej publikacji i zapisuje w postaci:
Klasa [cyfra arabska][kropka], np. Klasa 2., Klasa 8., Klasa 10.

Dla kursów językowych, szkoleń itp. stosuje się oznaczenia poziomu nauczania przejęte z opracowywanej publikacji:
– poziom podstawowy,
– poziom niższy średniozaawansowany,
– poziom średniozaawansowany,
– poziom wyższy średniozaawansowany,
– poziom zaawansowany,
– poziom profesjonalny,
– poziom rozszerzony
oraz certyfikowane poziomy nauczania dla różnych dziedzin:
– First Certificate in English,
– poziom podstawowy,
– B2 itp.
                                     np. 385 aNauczyciele
                                          385 mPoziom nauczania    aSzkoły podstawowe
                                          385 mPoziom nauczania    aKlasa 6.

 

Grupa wiekowa zawiera oznaczenie przedziału wiekowego.
Stosuje się następujące deskryptory dla grup wiekowych:
– 0-5 lat
– 6-8 lat
– 9-13 lat
– 14-17 lat
– 18+ (tylko dla filmów i seriali; komiksów; mang)
Grupy wiekowe stosuje się obligatoryjnie razem z deskryptorami w formie słownych oznaczeń grup wiekowych
– Dzieci
– Młodzież
– Dorośli
                                 np. 385 mGrupa wiekowa      aMłodzież
                                      385 mGrupa wiekowa      a14-17 lat
Uwaga
Jeżeli publikacja posiada więcej niż jedno określenie odbiorcy, każdy rodzaj przeznaczenia czytelniczego zapisuje się w oddzielnych powtórzonych polach 385, np. jeżeli publikacja jest równocześnie publikacją dydaktyczną i fachową, określa się odpowiednio poziom nauczania i kategorię osób, dla których jest przeznaczona. Wyrażenie wprowadzające w podpolu m stosuje się zgodnie z powyższymi zasadami wyłącznie dla poziomu nauczania.

Przykłady

245 10 aNa dobry start : bszkoła podstawowa : materiały metodyczne dla nauczyciela / c[autorzy Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski].
385 aNauczyciele
385 mPoziom nauczania    aSzkoły podstawowe

————————————————————————————————————————————-
245 10 aTrening siłowy dla młodych sportowców / cMariusz Naczk.
385 aSportowcy

————————————————————————————————————————————-
245 00 aMatematyka z pomysłem : bpodręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej. nCz. 1 / cBarbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Agnieszka Gleirscher, Ewa Malicka, Ewa Pytlak.
385 mPoziom nauczania    aSzkoły podstawowe
385 mPoziom nauczania    aKlasa 4.

————————————————————————————————————————————–
245 10 aAha! Neu – język niemiecki 1 : bpodręcznik do gimnazjum : kurs rozszerzony / cAnna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk.
385 mPoziom nauczania    aGimnazja
385 mPoziom nauczania    aPoziom rozszerzony

————————————————————————————————————————————–
245 10 aTo nie draka! : bświetne rady dla chłopaka : wszystko, co powinien wiedzieć każdy chłopak / cMartin Oliver ; [tłumaczenie z angielskiego Karolina Tudruj].
385 mGrupa wiekowa    aDzieci
385 mGrupa wiekowa    aChłopcy
385 mGrupa wiekowa    a9-13 lat

————————————————————————————————————————————–
245 14  aTheDubliners =    bDublińczycy  /   cJames Joyce ; [adaptacja tekstu Joanna Brodziak ; słowniczek i ćwiczenia Marcin Frankiewicz].
385 mPoziom nauczania    aB2 (poziom biegłości językowej)
385 mPoziom nauczania    aC1 (poziom biegłości językowej)