Czasopismo

FMT SE
LDR Pola kontrolne
BAS |a Siglum biblioteki, która chce włączyć rekord do swojej bazy – pole powtarzalne
001 Pole kontrolne – automatyczne nadawanie numerów
005 |a Data ostatniej modyfikacji rekordu
008 Pola kontrolne – dobrze byłoby wpisywać dane dla danego typu dokumentu
022 Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego – ISSN
|a numer
|y błędny numer
|z unieważniony numer
040 |a Instytucja , która sporządziła opis
|c instytucja , która utworzyła rekord
|d instytucja, która dokonała modyfikacji
0410_ Dokument nie jest przekładem
0411_ dokument jest przekładem lub zawiera przekład
|a kod języka tekstu
|b kod języka streszczenia lub abstraktu
|h kod jezyka oryginału
045 Chronologia treści (NP)
045_ _  brak podpola $b i $c
0450_  pojedyncza data
0451_  wiele pojedynczych dat
0452_  przedział dat
           |b – sformalizowany zapis przedziału czasowego od roku 9999 p.n.e. (P)
            Zapis roku poprzedza się kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.).
           |c – sformalizowany zapis przedziału czasowego przed rokiem 9999 p.n.e. (P)
046_ _ Daty kodowane
           |k – pojedyncza data lub początek okresu powstania dzieła (NP)
           |l – koniec okresu powstania dzieła (NP)
           |o – pojedyncza data lub początek okresu powstania zbioru dzieł              (np.  antologia lub dzieła współwydane) (NP)
           |p – koniec okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła   współwydane) (NP)
           |2 – źródło schematu zapisu daty (NP)
090 Numer bibliografii regionalnej
|r data roczna – rok bibliografii
245 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
24500 jeśli nie występuje żadne z pól 100-130 (praca bezautorska)
24510 jeśli występuje jedno z pół 100-130 (jest autor)
|a tytuł
|b ciąg dalszy tytułu (podtytuł)
|n oznaczenie części lub sekcji dzieła
|p tytuł części lub sekcji
|c pozostałe elementy strefy tytułu
2463_ Wariant tytułu
|i tekst wyświetlany na ekranie
|a tytuł
|b ciąg dalszy tytułu (podtytuł)
|n oznaczenie części lub sekcji dzieła
250 Strefa wydania
|a oznaczenie wydania
|b ciąg dalszy (dalsze informacje o wydaniu)
np. 250 a|Wyd. 1
260 Adres wydawniczy
|a miejsce wydania
|b nazwa wydawcy
|c data publikacji
|e miejsce druku
|f nazwa producenta – drukarza
|g data produkcji (druku)
np. 260 |a Radom : |b WBP, |c 1998-.
300 Strefa opisu fizycznego
|c rozmiary
|e dokument towarzyszący
310 Bieżąca częstotliwość
|a częstotliwość
|b okres ukazywania się z powyższą częstotliwością (od ….- )
321 Poprzednia częstotliwość
|a częstotliwość
|b okres ukazywania się z powyższą częstotliwością
336 Typ zawartości dokumentu (P)
|a Tekst                                                          [termin opisujący typ zawartości (P)]
|b txt                                                               [kod określający zawartość (P)]
|2 rdacontent                                               [źródło (terminu i kodu) (NP)]
337  Typ mediów (P)
|a Bez urządzenia pośredniczącego     [tryb odtwarzania (P)]
|b n                                                                   [kod typu mediów (P)]
|2 rdamedia                                                   [źródło (terminu i kodu) (NP)]
338 Typ/rodzaj nośnika
|a Wolumin                                                   [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b nc                                                                 [kod typu nośnika (P)]
|2 rdacarrier                                                  [źródło (terminu i kodu) (NP)
3620_ Strefa numeracji

|a numeracja
np. 362 0_ |a 2004, nr 1(31 grudnia) – 2005, nr 53(30 grudnia).

380_ _ Forma dzieła (P)
|a

385_ _ Grupa odbiorców (P)
|a
|m poziom nauczania/grupa wiekowa    |a
np. |aNauczyciele
       |mPoziom nauczania |aSzkoły podstawowe
386_ _ Przynależność kulturowa (P)
|m Przynależność kulturowa
|a Literatura … (wg dbn)
|a Film polski
388 Czas powstania dzieła (P)
3881_ data powstania dzieła
3882_ data powstania pracy zbiorowej
|a (P)

4900_ Strefa serii  – forma z dokumentu , nie wyszukiwana
|a tytuł i oznaczenie odpowiedzialności
|x ISSN
|v numeracja
500 |a Uwagi ogólne
504 |a Uwaga dot. bibliografii
505 |a Sformalizowana uwaga dot. zawartości –  uwaga o dokumentach współwyd. pod wspólnym tytułem, informacja o dodatkach, zeszytach specjalnych mających własny tytuł
515 Uwaga dot. numeracji
|a odstępstwa od numeracji
5208_  |a Uwaga dot. zawartości dokumentu
530 |a Uwaga o innej dostępnej postaci fizycznej dokumentu
546 |a Pole dot. języka dokumentu
580 |a Uwaga o nietypowych związkach bibliograficznych.
Pola haseł przedmiotowych 600-655 jak w schemacie KSIĄŻKA

648_ 4 Zakres chronologiczny treści (P)
           |a  (ustalone zakresy chronologiczne) (NP)
658_ _ Deskryptor ujęciowy (P)
           |a (deskryptor z listy)
700 Hasło dodatkowe – nazwa osobowa
7000_ – nazwa osobowa w naturalnej kolejności elementów
7001_ – nazwa w szyku odwróconym
|a nazwa osobowa
|b numeracja związana z nazwą
|c dopowiedzenia
|d daty zw. z nazwą
|e określenie funkcji
710 Hasło dodatkowe nazwa ciała zbiorowego (z kartoteki haseł wzorcowych)
7101_ – nazwa geograficzna na początku
7102_ – nazwa w szyku naturalnym
|a nazwa ciała zbiorowego
|b nazwa jednostki podrzędnej
|c miejsce imprezy
|e określenie funkcji
720 Hasło dodatkowe – nazwa w postaci niekontrolowanej
7201_ nazwa osobowa
7202_ inna niż osobowa
|a nazwa
740 Hasło dodatkowe – tytuł
(t
ytuł dodatku do czasopisma, pracy współwydanej, zeszytu specjalnego – dla tyt. wymienionych w polu 505)
7400 
|a tytuł
|n oznaczenie części dzieła
|p tytuł części dzieła

772 Tytuł wydawnictwa głównego dla dodatku
7720
|t tytuł
|g zakres powiązania
|x ISSN
7760_ Tytuł wydania na innym nośniku
|g zakres powiązania
|t tytuł
|x ISSN
780 Tytuł poprzedni
pierwszy wskaźnik 0
drugi wskaźnik:
0 stanowi kontyn.
1 stanowi częściowo kontyn.
2 publik. zamiast
3 publik. częściowo zamiast
4 powstał z połącz.
5 wchłonął
6 częściowo wchłonął
7 wydzielił się z
|t tytuł
|d adres wydawniczy
|x ISSN
785 Tytuł następny
pierwszy wskaźnik 0
drugi wskaźnik:
0 kontynuowany
1 częściowo kontyn.
2 zastapiony
3 częściowo zastąpiony
4 wchłonięty
5 częściowo wchłonięty
6 podzielił się
7 w połączeniu z… utworzył
8 wznowiony
|t tytuł
|d adres wydawniczy
|x ISSN
830_0 Hasło dod. serii  – tytuł ujednolicony, forma do wyszukiwania
|a tytuł
|x ISSN
|v numeracja
850 Instytucja posiadająca dokument
|a siglum biblioteki
8564_ Lokalizacja i dostęp do elektronicznych dokumentów zdalnych
|3 część dok. elektronicznego, której pole dotyczy
|u link
|z uwaga przeznaczona do publicznej prezentacji
np. 8564_ |u http://mazowsze.hist.pl/magazine.php?id=36
923 Pole  lokalne – dane biblioteczne
|s sygnatura
999 Osoba opracowująca rekord
|a siglum biblioteki
|b inicjały osoby tworzącej rekord
|c inicjały osoby dokonującej korekty

PRZYKŁADY

FMT SE
LDR      nas a22      a 4500
005 20130122151023.0
008 070712c20119999pl ar pdr     0    0pol d
022 |a 1231-0212
040 |a PŁ W |c PŁ W
0410 |a pol
090 |r 2011
24500 |a Bieżuńskie Zeszyty Historyczne / |c [przewod. kolegium red. Wiktor Mieszkowski].
260 |a Bieżuń : |b Muzeum Małego Miasta, |c 1993-.
300 |c 21 cm.
310 |a Niereg.
336 |a Tekst |b txt |2 rdacontent
337 |a Bez urządzenia pośredniczącego |b n |2 rdamedia
338 |a Wolumin |b nc |2 rdacarrier
3620 |a Nr 1 (1993)-.
500 |a Od nr 22 [kol. red. Wiktor Mieszkowski przewodn.].
530 |a Dostępne także w postaci elektronicznej.
550 |a Od nr 23 (2009) : Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
651 9 |a Bieżuń (pow. Żuromin) |x media
655 9 |a Czasopisma naukowe polskie
655 9 |a Czasopisma regionalne i lokalne polskie
7001 |a Ilski, Stanisław |d(1926-2007).|e Red.
7001 |a Mieszkowski, Wiktor. |e Red.
7102 |a Muzeum Małego Miasta (Bieżuń).
85641 |u http://mazowsze.hist.pl/magazine.php?id=36
922 |a 1231-0212
BAS |a PŁ W

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

FMT SE
LDR      nas a22      a 4500
001 xx003002971
003 NUKAT
005 20140219101108.0
008 131129d192u192upl wr p|  |  |000 |0pol c
035 |a xx003002971
040 |a WA M/ERC |c WA M/ERC
24500 |a Nasz Tygodnik : |b dodatek ilustrowany do „Tygodnika Mazowieckiego” / |c za redakcję odpow. E. Stamm.
260 |a Ciechanów : |b nakładem Tygodnika Mazowieckiego”.
300 |c 31 cm.
310 |a Tyg.  
336 |a Tekst |b txt |2 rdacontent
337 |a Bez urządzenia pośredniczącego|b n |2 rdamedia
338 |a Wolumin |b nc |2 rdacarrier
500 |a Opis na podstawie: R. 2, nr 28 (paźdz. 1924).
515 |a Ostatni znany R. 2, nr 32 (list. 1924).
530 |a Dostępne także w postaci elektronicznej.
651 9 |a Ciechanów (okręg) |y 1918-1939 r.
651 9 |a Ciechanów (okręg) |x media
655 9 |a Czasopisma regionalne i lokalne polskie
655 9 |a Czasopisma społeczno-kulturalne polskie
7001 |a Stamm, Edward |d (1886-1940). |e Red.
7720 |t Tygodnik Mazowiecki |g 1924
85641 |3 1924 nr 28, 30 |u http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/10377
SYS 000153734