3. Tematy geograficzne

Tematy geograficzne omówione zostały w następujących grupach tematycznych:

  • miejscowości  polskie
  • obiekty fizjograficzne
  • parki krajobrazowe
  • rezerwaty  przyrody
  • pomniki przyrody
  • jeziora
  • rzeki
  • diecezje