Plik komputerowy

DB    REG03
SYSID  0
FMT    CF
LDR   ^^^^^nam^a22^^^^^^a^4500
BAS   |a
001
006
007
co c||nnn|||||    (na CD)
cr c||nnn|||||    (online)
008    140328s2008^^^^pl^^^^^^^^^^^^000^0^pol^d
040 |a |c
0410_ |a |b
090 |r
1001_ |a |b |c |d
1102_ |a |b
245 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
24500 jeśli nie występuje żadne z pól 100-130 (bezautorska praca)
24510 jeśli występuje jedno z pół 100-130 (jest autor)
|a  tytuł
|b ciąg dalszy tytułu (podtytuł)
|n oznaczenie części lub sekcji dzieła
|p tytuł części lub sekcji
|c pozostałe elementy strefy tytułu
2460_ |i |a
250 Strefa wydania
|a oznaczenie wydania
|b ciąg dalszy (dalsze informacje o wydaniu)
256 Strefa szczegółowego oznaczenia rodzaju i wielkości dokumentu elektronicznego
|a
np. Dane. ; Program. ; Dane tekstowe. ; Dane graficzne. ; Dane dźwiękowe. ; Dane i program. ; Multimedia interakcyjne. ; Usługi online.
W nawiasie okrągłym można podać liczbę plików i po dwukropku rozmiar pliku/plików
260 |c
300 |a |b |c |e
336 Typ zawartości dokumentu (P)
|a Tekst                                                               [termin opisujący typ zawartości (P)]
|b txt                                                                     [kod określający zawartość  (N)]
|2 rdacontent                                                     [źródło terminu i kodu  (NP)]
dodatkowo:
336 Typ zawartości dokumentu (P)
|a Obraz                                                             [termin opisujący typ zawartości (P)]
|b sti                                                                    [kod określający zawartość (N)]
|2 rdacontent                                                   [źródło terminu i kodu (NP)]
337  Typ mediów (P)
|a Komputer                                                     [tryb odtwarzania (P)]
|b c                                                                       [kod typu mediów (P)]
|2 rdamedia                                                      [źródło (terminu i kodu) (NP)]
338 Typ/rodzaj nośnika
|a  Dysk komputerowy                                [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b  cd                                                                   [kod typu nośnika (P)]
|2  rdacarrier                                                   [źródło (terminu i kodu) (NP)]
lub:
338 Typ/rodzaj nośnika
|a  Dokument on-line                                 [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b  cr                                                                  [kod typu nośnika (P)]
|2  rdacarrier                                                  [źródło (terminu i kodu) (NP)]
440_0 |a
500 |a
504 |a
505 |a
5208 |a
530 |a Uwaga dot. innej postaci fizycznej dokumentu
np. Dostępny także w wersji drukowanej.
534 Uwaga dot. podstawy reprodukcji (wersji oryginalnej) – na końcu pola stawiamy kropkę
|p wyrażenie wprowadzające
|a hasło główne oryginału
|t tytuł oryginału
|b oznaczenie wydania oryg.
|c adres wydawn.  oryginału
538 |a  Uwaga dotycząca systemu
Wyrażenie wprowadzające:
Wymagania systemowe: lub
Tryb dostępu: (dla dokumentów elektronicznych o dostępie zdalnym)
np. 538 |a Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader 6.0 lub nowsza wersja; czytnik CD-ROM.
np. 538 |a Tryb dostępu: online.
546 |a
60019 |a |b |c |d |t |x |z |y
61029 |a |x |z |y
61129 |a |n |d |c |x |z |y
630 |a |n |p |x |z |y
650_9 |a |x |z |y
651_9 |a |x |z |y
655_9 |a Dokumenty elektroniczne
653 |a
693 |a |e |f |g |h |i |j |k
699 |b |c |d |e |f |g |h |i |j |k
700 |a |b |c |d |e |n |p |t
710 |a |b
720 |a
773 |i // |a |t |b |d |n |g
787 |i |a |t |g
850 Instytucja posiadająca dokument
|a siglum biblioteki

856  Lokalizacja i dostęp do elektronicznych dokumentów zdalnych
8564_
|3 część dok. elektronicznego, której pole dotyczy
|u link URI (URL), np. http://mazowszezsercem.blogspot.com/ 
|z uwaga przeznaczona do użytku publicznego, np. Dostęp 27.04.2016 ; Reprodukcja cyfrowa w CBN Polona

923 Pole lokalne – dane biblioteczne
|s sygnatura
999  |a  |b  |c

PRZYKŁADY

CAT |c 20140908|lREG01 |h 1256
CAT |c 20140911|lREG01 |h 0951
DB REG01
SYSID 82392
FMT CF
LDR ^^^^^^000^220021700^4500
001 pl2010001090
005 20130402152042.0
008 100813s2009^^^^pl^^^^^^^^^^^^^^^^^^pol^d
040 |a PLO_PLM |c PLO_PLM
0410 |a pol
090 |r 2009/3
24500 |a Sukcesy Kręgu  : | b scenariusze i programy nauczania „My dla ziemi i dla regionu” / |c Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2463 |a Scenariusze i programy nauczania „My dla ziemi i regionu”.
256 |a Dane tekstowe.
260 |a Płock : |b Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, |c [2009].
300 |a 1 dysk optyczny (CD-ROM) : |b kolor. ; |c 12 cm.
336 |a Tekst |b txt |2 rdacontent
337 |a Komputer |b c |2 rdamedia
338 |a Dysk komputerowy |b cd |2 rdacarrier
538 |a Wymagania systemowe : Windows 2000 lub nowsze ; czytnik CD
61029 |a Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej (Płock) |x projekty
650 9 |a Praca kulturalno-oświatowa |z Polska |y 21 w.
650 9 |a Edukacja ekologiczna |z Polska |y 21 w.
651 9 |a Płock |x szkolnictwo i oświata |y 21 w.
651 9 |a Płock |x środowisko

655 9 |a Dokumenty elektroniczne
693 |a 02.05
699 |c 11.04
7102 |a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa)
923 |s 238 M CD/Ploc 37
980 |a 374.72(438)
999 |a WM
BAS |a PŁ W

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

CAT |a FORM-LS |b 25$$c20140307|lBPW01 |h 1201
CAT |a RZECZ-DPO |b 25$$c20140414|lBPW01 |h 1411
DB BPW01
SYSID 486794
FMT CF
LDR ^^^^^cam^a2200373^i^4500
001 vtls003039717
003 NUKAT
005 20160111000800.0
007 co^cg^nnnannan
008 140301s2013^^^^pl^a^^^^q^^^^|000^0^pol^c
020 |a 9788393228683
040 |a WA M/LS |c WA M/LS |d WA M/HB |d WA U/DNs
24500 |a Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku | : |b Innowacyjne Mazowsze / |c [oprac. przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie pod kier. Zbigniewa Strzeleckiego ; Samorząd Województwa Mazowieckiego].
256 |a Dane tekstowe.
260 |a Warszawa : |b Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, |c2013.
300 |a 1 dysk optyczny (CD-ROM) : |b kolor ; |c 12 cm.
336 |a Tekst |b txt |2 rdacontent
337 |a Komputer |b c |2 rdamedia
338 |a Dysk komputerowy |b cd |2 rdacarrier
500 |a Na etykiecie: Mazowsze. Serce Polski.
504 |a Bibliogr. s. 107-112.
530 |a Publikacja dostępna również w wersji drukowanej.
651 9 |a Mazowieckie, województwo (od 1999) |x strategia rozwoju
655 9 |a Dokumenty elektroniczne

7001 |a Strzelecki, Zbigniew |d (1949-2016). |e Oprac.
7102 |a Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (Warszawa).
920 |a 978-83-932286-8-3
999 |a VIRTUA 0 m

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

DB BPW01
SYSID 246672
FMT CF
LDR ^^^^^nam^^22^^^^^^i^4500
001 wm2006000584
005 20060314101131.0
006 aa^^^^^^^^^^000^0^
007 cr^au^nnnmuuuu
008 030904s2005^^^^xxu^^^^^^^^j^^^^^^^^eng^c
020 |a 0787677280 (e-book)
040 |a WA M/IW |c WA M/IW |d WA M/MZ
24500 |a World press encyclopedia  : |b a survey of press systems worldwide / |c Amanda C. Quick, ed.
24630 |a Survey of press systems worldwide
256 |a Dane tekstowe.
260 |a Detroit : |b Gale, |c [2005].
336 |a Tekst |b txt |2 rdacontent
337 |a Komputer |b c |2 rdamedia
338 |a Dokument on-line|b cr |2 rdacarrier
500 |a Tyt. wg ekranu tytułowego.
530 |a Dostępny również w formie drukowanej.
534 |p Wersja elektroniczna, oryg.: |b 2nd ed. |c Detroit : Gale, cop. 2003.
538 |a Tryb dostępu: lokalnie ze strony www Biblioteki (www.biblpubl.waw.pl).                 650 9 |a Prasa (wydawnictwa)
655 9 |a Książki elektroniczne
655 9 |a Encyklopedie amerykańskie
7001 |a Quick, Amanda C. |d (1974- ). |e Red.
85640 |u http://infotrac.galegroup.com/itweb/wroc?db=GVRL
920 |a 0-7876-7728-0 (e-book)
DAT |a FORM-IW |b 25 |c 20060309| lBPW01 |h 1958