Dokument ikonograficzny

W naszej bibliografii dokumenty ikonograficzne to przede wszystkim pocztówki, plakaty, grafiki itd.

FMT  IK
BAS
001
008  140328s2008^^^^pl^^^^^^^^^^^^000^0^pol^d
007
kk_ |||   (plakaty)
kp_ |||   (kartki pocztowe)
kv_ |||   (fotografie)
kj_ |||    (grafika)
020 |a  ISBN prawidłowy
|z  numer błędny
040 |a |c
0410_ |a |b
045 Chronologia treści (NP)
045_ _  brak podpola $b i $c
0450_  pojedyncza data
0451_  wiele pojedynczych dat
0452_  przedział dat
           |b – sformalizowany zapis przedziału czasowego od roku 9999 p.n.e. (P)
Zapis roku poprzedza się kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.).
           |c – sformalizowany zapis przedziału czasowego przed rokiem 9999 p.n.e. (P)
046_ _ Daty kodowane
           |k – pojedyncza data lub początek okresu powstania dzieła (NP)
           |l – koniec okresu powstania dzieła (NP)
           |o – pojedyncza data lub początek okresu powstania zbioru dzieł           (np.  antologia lub dzieła współwydane) (NP)
           |p – koniec okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła  współwydane) (NP)
           |2 – źródło schematu zapisu daty (NP)
090 |r
1001_ |a |b |c |d
1102_ |a |b
245 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
24500 jeśli nie występuje żadne z pól 100-130 (bezautorska praca)
24510 jeśli występuje jedno z pół 100-130 (jest autor)
|a tytuł
|b ciąg dalszy tytułu (podtytuł)
|n oznaczenie części lub sekcji dzieła
|p tytuł części lub sekcji
|c pozostałe elementy strefy tytułu
2460_ |i |a
250 Strefa wydania
|a  oznaczenie wydania
|b  ciąg dalszy (dalsze informacje o wydaniu)
256 Strefa szczegółowego oznaczenia rodzaju i wielkości dokumentu elektronicznego
|a
np. Dane. ; Program. ; Dane tekstowe. ; Dane graficzne. ; Dane dźwiękowe. ; Dane i program. ; Multimedia interakcyjne. ; Usługi online.
W nawiasie okrągłym można podać liczbę plików i po dwukropku rozmiar pliku/plików
260 |a |b|c |e |f |g
300 Strefa opisu fizycznego
|a określenie formy dokumentu i / lub objętość
podaje się okr. postaci dok. poprzedzone liczbą dokumentów; forma dokumentu:
rysunek, grafika, kolaż, obraz, fotografia, reprodukcja, album, portfolio, teka itp.
Pole można powtarzać dla każdej kategorii materiału w obrębie zespołu dok. ikonograf.
|b oznaczenie innych cech fiz. wg kolejności:
technika wykonania,
informacja o kolorze
określenie podłoża
|c rozmiary
wysokość x  szerokość w cm
|e dokument towarzyszący
podaje się wyraz lub wyrażenie charakteryzujące dokument towarzyszący lub jego tytuł oraz liczbę jednostek fizycznych
np. 300 |a 1 rys. : b akwarela ; c 38,3×49 cm + e druk : 1 k.
336 Typ zawartości dokumentu (P)
|a Obraz                                                   [termin opisujący typ zawartości (P)]
|b sti                                                          [kod określający zawartość (P)]
|2 rdacontent                                         [źródło (terminu i kodu) (NP)]
337  Typ mediów (P)
|a Bez urządzenia pośredniczącego [tryb odtwarzania (P)]
|b n                                                              [kod typu mediów(P)]
|2 rdamedia                                             [źródło (terminu i kodu) (NP)]
338 Typ/rodzaj nośnika
|a Arkusz                                                  [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b nb                                                          [kod typu nośnika (P)]
|2 rdacarrier                                            [źródło (terminu i kodu) (NP)]
lub
|a Karta
|b no
|2 rdacarrier

dla albumu:
338 Typ/rodzaj nośnika
|a Wolumin                                            [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b nc                                                         [kod typu nośnika (P)]
|2 rdacarrier                                          [źródło (terminu i kodu) (NP)]
351 Układ i struktura zespołu (wypełnia się je jeżeli informacja o uporządkowaniu zespołu nie pojawia się w innym polu rekordu)
Wskaźniki nieużywane ; kody podpól:
|a struktura
|b układ
|c poziom hierarchii
|3 wyszczególnienie materiału
W podpolu 3 określa się część opisywanego materiału, do którego odnosi się informacja podana w pozostałych podpolach
Pole kończy się kropką. Kolejność podpól: |3 ; |c ; |a ; |b !!!
np. 351 |a Podzielony na kategorie: fotografie , pocztówki, znaczki.
351 |b Układ alfabetyczny wg nazwisk.
380_ _ Forma dzieła (P)
|a

385_ _ Grupa odbiorców (P)
|a
|m poziom nauczania/grupa wiekowa    |a
np. |aNauczyciele
       |mPoziom nauczania |aSzkoły podstawowe
388 Czas powstania dzieła (P)
3881_ data powstania dzieła
3882_ data powstania pracy zbiorowej
|a (P)

4901_ |a  |x |v
500  |a
501 |a Uwaga dot. prac współwydanych
504 |a  Uwaga dot. bibliografii
505 |a Uwaga dot. zawartości dokumentu
5208_ |a Wyjaśnienie zawartości kompozycji
530 |a Uwaga dot. innej postaci fizycznej dok.
536 |a Uwaga dot. finansowania dok. ikonograficznego
538 |a  Uwaga dotycząca systemu
Wyrażenie wprowadzające:
Wymagania systemowe: lub
Tryb dostępu: (dla dokumentów elektronicznych o dostępie zdalnym)
np. 538 |a Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader 6.0 lub nowsza wersja; czytnik CD-ROM.
np. 538 |a Tryb dostępu: online.
60019 |a |b |c |d |t |x |z |y
61029 |a |b |x |z |y
61129 |a |n |d |c |x |z |y
63009 |a |n |p |x |z |y
648_ 4 Zakres chronologiczny treści (P)
           |a  (ustalone zakresy chronologiczne) (NP)
650_9 |a |x |z |y
651_9 |a |x |z |y
655_9 |a |x |z |y
653 |a
693 |a |e |f |g |h |i |j |k
699 |b |c |d |e |f |g |h |i |j |k
700 |a |b |c |d |e |n |p |t
710 |a |b |c |d |e |n |p |t
711 |a |c |d |e |n
720 |a
7400_ |a |n |p
850 Instytucja posiadająca dokument
|a siglum biblioteki
856  Lokalizacja i dostęp do elektronicznych dokumentów zdalnych
8564_
|3 część dok. elektronicznego, której pole dotyczy
|u link URI (URL), np. http://mazowszezsercem.blogspot.com/ 
|z uwaga przeznaczona do użytku publicznego, np. Dostęp 27.04.2016 ; Reprodukcja cyfrowa w CBN Polona

923 Pole lokalne – dane biblioteczne
|s sygnatura
999 |a |b |c

PRZYKŁADY

040 |a WA M/ACS |c WA M/ACS |d WA M/AW
1001 |a Sławiński, Józef.
24510 |a Dom Król. Towarzystwa Przyjaciół Nauk / |c J. S. ; w Instytu. Litog. Szkolnym.
260 |a [Warszawa] : |b w Instytu[cie] Litog[raficznym] Szkolnym ; |c [ca 1827].
300 |a 1 graf. : |b litogr. ; |c 11×15 cm, (podkładka 34,7×28 cm).
336 |a Obraz |b sti |2 rdacontent
337 |a Bez urządzenia pośredniczącego |b n |2 rdamedia
338 |a Arkusz |b nb |2 rdacarrier
500 |a Sygn. pod komp. monogramem J. S. Nazwa autora: J. Sławiński.
500 |a Na aw. u dołu ryciny owalna pieczątka tuszowa z napisem: „Biblioteka W. Korotyńskiego”. Na rew. oł. napis: „W-wa 1845 Z.W.”, oraz oł. kopiowym: „Znajduje się w Przewodniku Glückberga 1827 r”.
500 |a Ryc. z: „Przewodnik Warszawski za rok 1827” Wyd. N. Glücksberg z rycinami J. Sławińskiego w Instytucie Litograficznym Szkolnym, ryc. między stronami 80-81.
500 |a Ryc. na tekturowej podkładce koloru szarego, przyklejona górną krawędzią. Powyżej, na tej samej podkładce rycina tegoż autora i wydawcy ukazująca pałac Ministra Skarbu. Na aw. podkł. oł. liczby: 30 i 31. Na rew. podkł. oł.: 1159 i 1160.
5208 |a Przedstawia pałac od frontu.
650 9 |a Zamki i pałace |z Polska
651 9 |a Warszawa |x pałac Staszica
655 9 |a Grafika polska |y 19 w.
655 9 |a Litografia

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

040 |a WA M/ACS |c WA M/ACS |d WA M/AW
1001 |a Stęczyński, Bogusz Zygmunt |d (1814-1890).
24510 |a Biały Kamień : |b w obwodzie Złoczowskim od południa / |c rys. z nat. i lit. M.B. Stęczyński 1848.
260 |a We Lwowie : |b nakładem K. Jabłońskiego, |c 1848 |e (we Lwowie : |f z Lit[ografii] Staurop[igialnego] Institutu).
300 |a 1 graf. : |b litogr. na podkładzie kremowym ; |c kompoz. 11,7×18,9 cm, z napisami 14,5×18,9 cm.
336 |a Obraz |b sti |2 rdacontent
337 |a Bez urządzenia pośredniczącego |b n |2 rdamedia
338 |a Arkusz |b nb |2 rdacarrier
500 |a Sygn. pod kompoz.
500 |a Na aw. w lewym dolnym rogu oł.: „VI”, na rew. oł. liczba 1175.
500 |a Ryc. z: Stęczyński M.B. , Okolice Galicyi , 1848.
5208 |a Przedstawia panoramę miasta na tle pasma górskiego. Na pierwszym planie, z prawej wysoka skarpa, u jej podnóża wijąca się polna droga z samotnym wędrowcem.
651 9 |a Biały Kamień (Ukraina)
655 9 |a Grafika polska |y 19 w.
655 9 |a Litografia na tincie
655 9 |a Weduta |z Ukraina |y 19 w.
7001 |a Jabłoński, Kajetan |d (1815-1896). |e Wyd.
7102 |a Stavropigìjs’kij ìnstitut (Lwów).