2. Potrzebne pola

  • cykl 490; 830
  • cytata 773
  • 740
  • 700; 720
  • uwagi 500; 505; 520
  • sygnatura 923; 850
  • pola lokalne dla bibliografii regionalnej 693; 699
  • 260 c