2. Potrzebne pola

  • cykl 490; 830
  • cytata 773
  • 740
  • 700
  • uwagi 500; 505; 520
  • pola lokalne dla bibliografii regionalnej 693; 699
  • 260 c