Rezerwaty przyrody

Lista rezerwatów przyrody z terenu woj. mazowieckiego:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwaty_przyrody_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Rezerwaty_przyrody_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim

http://warszawa.rdos.gov.pl/rezerwaty-przyrody

Nowy rezerwat:

http://warszawa.rdos.gov.pl/mazowieckie-rekordzista-pod-wzgledem-liczby-rezerwatow-przyrody

Temat ze słownika JHP BN:

Rezerwaty przyrody

NU     Nature reserves
TS     Obszary chronione
TW     Rezerwaty faunistyczne
TW     Rezerwaty florystyczne
TW     Rezerwaty krajobrazowe
TW     Rezerwaty leśne
TW     Rezerwaty przyrody nieożywionej
TW     Rezerwaty słonoroślowe
TW     Rezerwaty stepowe
TW     Rezerwaty torfowiskowe
TW     Rezerwaty wodne

Rezerwaty przyrody z terenu gminy Mrozy (pow. Mińsk Mazowiecki):

651 9 a|  Florianów (rezerwat)
651 9 a| Witówki (rezerwat)
651 9 a|  Rogoźnica (rezerwat)
651 9 a| Rudka Sanatoryjna (rezerwat)
651 9 a| Torfowisko Jeziorek (rezerwat)

Przykład opracowania:

650  9 a|Rezerwaty leśne z|Polska
651  9 a|Jata (rezerwat)
651 9  a|Łuków (woj. lubelskie) x| obszary chronione