Recenzje

Schematy opracowania RECENZJI

1.Temat: Recenzje – stosowany dla opracowania art. recenzyjnych dot. książek, które nie zawierają tekstów literackich, ani nie są wydawnictwami naukowymi.
2.Temat: Recenzje artystyczne  stosowany dla opracowania art. recenzyjnych dot. dzieł sztuki.
3.Temat: Recenzje filmowe – stosowany dla opracowania art. recenzyjnych dot. filmu.
4.Temat: Recenzje literackie – stosowany dla opracowania art. recenzyjnych dot. tekstów literatury pięknej.
5.Temat: Recenzje muzyczne  – stosowany do opracowania art. recenzyjnych dot. baletu, musicalu, opery i  operetki oraz koncertów.
6.Temat: Recenzje naukowe – stosowany do opracowania art. recenzyjnych książek naukowych.
7.Temat: Recenzje teatralne – stosowany do opracowania art. recenzyjnych przedstawień teatralnych.
UWAGA!    
    Rekordy recenzji  w bazach bibliograficznych opracowywanych  przez Bibliotekę Narodową nie zawierają haseł przedmiotowych  odnoszących  się do treści dokumentu.
W „Bibliografii województwa  mazowieckiego” ze względu  na wartość  informacyjną  rekordów  hasła dot. treści  recenzowanej publikacji są zamieszczane.
Przyjmuje się, że w opracowaniu recenzji dajemy te same tematy, jakimi był opatrzony dany dokument, hasło autor/tytuł (autor i tytuł recenzowanego dzieła), temat formalny z określnikiem historia jeśli mamy do czynienia z wymagającą tego publikacją oraz temat Recenzje […]

Recenzja książki
Wreszcie trudna prawda o Broniewskim /|c Emil Biela.
520 8  |a Zawiera rec. książki : Broniewski: miłość, wódka, polityka / Mariusz Urbanek. – Warszawa, 2011.
520 8  |a Zawiera rec. książki : Wierszem przez życie; poezje / Władysław Broniewski ; wybór i wstęp Mariusz Urbanek. – Warszawa, 2011.
600 19 |a Broniewski, Władysław |d(1897-1962). |t Wierszem przez życie
600 19| a Urbanek, Mariusz |d(1960- ). |t Broniewski
650  9 |a Poeci polscy |y20 w.
655  9 |a Poezja polska |x historia|y20 w.
651  9 |a Płock |x biografie|y 19-20 w. hasło regionalne
651  9 |a Warszawa |x biografie|y 19-20 w. hasło regionalne
655  9 |a Recenzje literackie

Ludzie ze snów /|c Wojciech Dudkiewicz.
       520 8   |a Zawiera rec. książki : Duchy poetów / Ernest Bryll, Marcin Styczeń. – Warszawa, 2013.
       600 19 |a Broniewski, Władysław |d(1897-1962)|x w literaturze polskiej
       600 19 |a Bryll, Ernest|d(1935- ).|t Duchy poetów
       600 19 |a Styczeń, Marcin.|t Duchy poetów
       655  9 |a Poeci polscy |y 20 w.
651  9 |a Płock |x biografie |y 19-20 w. hasło regionalne
651  9 |a Warszawa |x biografie |y 19-20 w.
       655  9 |a Recenzje literackie

„Istnienie opowiada teraźniejszość chwili” – czyli Alfreda Sierzputowskiego gawęda o istnieniu /|c Aleksandra Chojnowska .
       520 8  |a Zawiera rec. książki : Gawęda o istnieniu / Alfred Sierzputowski.- Ostrołęka, 2012.
       600 19 |a Sierzputowski, Alfred.|t Gawęda o istnieniu
651  9 |a Ostrołęka |x biografie hasło regionalne
655  9 |a Poezja polska |y 20-21 w.
       655  9 |a Recenzje literackie

Recenzja książki kilku  autorów:

       520 8 |a Zawiera rec. książki: Batalion „Sokół” w Powstaniu Warszawskim (Śródmieście Południe) / Jan Lissowski, Jerzy Szanser, Marek Werner. – Wyd. 2. – Warszawa, 2003
       600 19 |a  Lissowski, Jan. |t Batalion „Sokół” w  Powstaniu Warszawskim
       600 19 |a  Szanser, Jerzy. |t Batalion „Sokół” w  Powstaniu Warszawskim
       600 19 |a  Werner, Marek.|t Batalion „Sokół” w  Powstaniu Warszawskim      
       610 29 |a  Armia Krajowa. |b Batalion „Sokół”
       650  9 |a  Powstanie 1944 r. warszawskie |x jednostki wojskowe
       651  9 |a  Warszawa |x Śródmieście |y 1939-1945 r. hasło regionalne
655  9 |a  Recenzje

Naga prawda / Jacek Maziarski. // Zeszyty Telewizyjne. – R. 1, nr 4 (2004), s. 161-166
    520 8 |a Zawiera rec. książki: Dziennik telewizyjny : grzechy i grzeszki / Tadeusz Zakrzewski. – Warszawa, 2003  
    600 19|a Zakrzewski, Tadeusz. |t Dziennik telewizyjny       
    650 9 |a Dziennikarze |z  Polska |y 1956-1989 r.              
    650 9 |a Telewizyjne programy informacyjne |z Polska |y 1956-1989 r.         
    651 9 |a Polska |x polityka |y 1956-1989 r.         
    655 9 |a Pamiętniki polskie |y 1956-1989 r.
     655  9|a Recenzje
np.     651  9|a Warszawa |x biografie |y 20 w. hasło regionalne

„Miłość nigdy nie ustaje…” / |c Antoni Długosz.
         520 8  |a Zawiera rec. książki: Przynaglony miłością : z Arcybiskupem Stanisławem Nowakiem Metropolitą Częstochowskim  rozmawia ksiądz Stanisław Jasionek. – Częstochowa, 2008 .
         600 19 |a Nowak, Stanisław |d (1935- ).|t Przynaglony miłością
         650  9 |a Duchowieństwo katolickie |z Polska |y od 1944 r.
         651  9 |a Częstochowska, diecezja (katol.) |y od 1944 r. hasło regionalne
655  9 |a Publicystyka polska |y 21 w.
         655  9 |a Recenzje

Recenzja przedstawienia teatralnego
Recenzja teatralna zawiera pole 5208  – informacja o treści, w którym podajemy zwrot: Zawiera rec. przedstawienia: , a następnie tytuł sztuki i autora dramatu, który jest inscenizowany. Po średniku i skrócie reż. podajemy nazwisko reżysera, a następnie nazwę teatru, miasto – siedzibę teatru i datę roczną – czas premiery. W charakterystyce rzeczowej dajemy nazwisko reżysera; hasło autor/tytuł – nazwisko autora dramatu i tytuł inscenizowanego dramatu w języku oryginału i określnik – inscenizacje; hasło korporatywne – nazwa teatru; hasło geograficzne – nazwa miasta  – siedziby teatru , określnik -teatr ; okr. geograf. – rok premiery.
W naszej bibliografii możemy mieć do czynienia z występami gościnnymi teatrów z innych miast Polski. Jeśli artykuł na temat takiego wydarzenia chcemy opisać  jak recenzję, powinniśmy dodać hasło geograficzne – nazwa naszej miejscowości, określ. –teatr; określ. –imprezy; określ. – rok wydarzenia.

Premiera teatru płockiego :
Dalmacki Hamlet :|bTeatr Dramatyczny /|c Krzysztof Blinkiewicz.
    520 8  |a Zawiera rec. przedstawienia : Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna / Ivo Brešan ; reż. Grzegorz Reszka ; Teatr Dramatyczny, Płock.
    600 19 |a Reszka, Grzegorz|d(1975- )
    600 19 |a Brešan, Ivo |d(1936- ).|t Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja|x inscenizacje
    610 29 |a Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego (Płock)
    651  9 |a Płock|x teatr|y 2014 r.
    655  9 |a Recenzje teatralne

Gościnne występy tego teatru w innym mieście:
    520 8  |a Zawiera rec. przedstawienia : Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna / Ivo Brešan ; reż. Grzegorz Reszka ; Teatr Dramatyczny, Płock.
    600 19 |a Reszka, Grzegorz |d (1975- )
    600 19 |a Brešan, Ivo|d (1936- ).|t Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja|x inscenizacje
    610 29 |aTeatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego (Płock)
    651  9 |a Płock |x teatr|y 21 w.
    651  9 |a Wyszków |x teatr |x imprezy |y 2014 r.
    655  9 |a Recenzje teatralne

 Jak zrobić coś z niczego, czyli świetny musical u Jandy / c Jacek Wakar.                                    
    520 8    |a Zawiera rec. przedstawienia: Bagdad Cafe / Percy Adlon, Bob Telson ; reż. Krystyna Janda ; Teatr Polonia, Warszawa.
    600 19    |a Adlon, Percy |d (1935- ). |t Bagdad Cafe|x inscenizacje
    600 19    |a Telson, Bob. |t Bagdad Cafe |x inscenizacje
    600 19    |a Janda, Krystyna |d (1952- )
    610 29    |a Teatr Polonia (Warszawa)
    651   9    |a Warszawa |x teatr |y 2009 r. hasło regionalne
655   9    |a Recenzje teatralne

Na otwarcie: tradycyjna „Tosca” / Małgorzata Komorowska. // Ruch Muzyczny. – R. 48, nr 12 (2004), s. 26-27
    520 8  |a Zawiera rec. przedstawienia: Tosca / Giacomo Puccini ; reż. Laco Adamik ; Opera Nova, Bydgoszcz   
    600 19 |a Puccini, Giacomo |d (1858-1924). |t Tosca |x inscenizacje    
    600 19 |a Adamik, Laco
    610 29 |a Opera Nova (Bydgoszcz)      
    651   9 |a Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) |x teatr |y 2004  r.
    655   9 |a Recenzje teatralne

Recenzja przedstawienia (inscenizacja według znanego utworu)

Realizm Zapolskiej do przepisania / |c Joanna Derkaczew.
    520 8  |a Zawiera rec. przedstawienia: Dulscy z o.o. / wg Gabrieli Zapolskiej ; reż. Marta Ogrodzińska ; Teatr Polski, Warszawa
     600 19 |a Ogrodzińska, Marta
     600 19 |a Zapolska, Gabriela |d (1857-1921). |t Moralność pani Dulskiej|x inscenizacje
     610 29 |a Teatr Polski (Warszawa)
     651  9 |a Warszawa |x teatr |y 2007 r.
     655  9 |a Recenzje teatralne

Uwaga! W polu uwag (520) wpisujemy właściwy tytuł przedstawienia – natomiast w polu 600 tytuł dzieła,  na podstawie którego wystawiono sztukę.

Recenzja filmu

W recenzji filmu umieszczamy pole 5208 – informacje o treści, a w nim zwrot: Zawiera rec. filmu: następnie tytuł filmu, spacja, ukośnik, spacja, skrót. –  reż. i imię i nazwisko reżysera filmu.   W opisie rzeczowym powinno znaleźć się hasło osobowe – nazwisko reżysera; tytuł filmu w języku oryginalnym z dopowiedzeniem film; hasło formalne Recenzje filmowe.
W recenzjach filmowych przy filmach dokumentalnych dodajemy hasła mówiące o treści dokumentu, natomiast  w przypadku filmów fabularnych ważne jest przede wszystkim hasło uzasadniające dobranie tego artykułu do naszej bazy np. Płock -w filmie; Radom-biografie.

Antoni Krauze nakręcił filmowy hit o Grudniu 1970 roku / c Lucjan Strzyga.
    520 8  |a Zawiera rec. filmu: Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł / reż. Antoni Krauze, Paweł Chmielewski.
      600 19 |a Chmielewski, Paweł|d (1960- )
      600 19 |a Krauze, Antoni|d (1940- )
      630 09 |a Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł (film )
      655  9 |a Recenzje filmowe

Dodatkowe hasła stosowane  w bibliografii regionalnej:

         650  9 |a  Grudzień  1970 r. w Polsce
         651  9 |a  Gdańsk (woj. pomorskie)|y 1944-1989  r. hasło regionalne
651  9 |a  Gdynia (woj. pomorskie)|x biografie |y 20 w. hasło regionalne

Ludzcy ludzie :|b Wałęsa według Wajdy / |c Andrzej Luter.
    520 8  |a Zawiera rec. filmu: Wałęsa. Człowiek z nadziei / reż. Andrzej Wajda.
        600 19 |a Wajda, Andrzej |d (1926- )
        630 09 |a Wałęsa. Człowiek z nadziei (film )
        655  9 |a Recenzje filmowe
        651  9 |a Radom |x biografie|y od 1944 r. hasło regionalne – związki reżysera z Radomiem

Recenzja filmu dokumentalnego

Dziś premiera filmu „My, Cichociemni” / |c Karol Kobos.
    520 8    |a Zawiera rec. filmu: My Cichociemni. Głosy żyjących / reż. Paweł Kędzierski.
    600 19 |a Kędzierski, Paweł |d (1946- )
    630 09 |a My Cichociemni. Głosy żyjących (film)
    651  9 |a Warszawa|x biografie|y 20 w.   hasło regionalne
655  9 |a Recenzje filmowe

Dwa warianty doku-noweli / Jerzy Uszyński. // Zeszyty Telewizyjne. – R. 1, nr 4 (2004), s. 128-135
    520 8 |a Zawiera rec. filmu: Babilon.pl / reż. Wojciech Maciejewski
    520 8 |a Zawiera rec. filmu: Ja, alkoholik / reż. Jacek Bławut
    600 19 |a Bławut, Jacek  
    600 19 |a Maciejewski, Wojciech
    630   9 |a Babilon.pl (film)
    630   9 |a Ja, alkoholik (film)
    650   9 |a Alkoholizm |x w filmie
    651   9 |a Polska strefa stabilizacyjna w Iraku
    655  9 |a Film  dokumentalny                                                                                                                   655   9 |a Recenzje filmowe
    Np. 651 9 |a Radom-biografie-20-21 w. hasło regionalne

Recenzja przedstawienia (baletu)

„Pan Twardowski” o krok od banału / |c Anna S. Dębowska.
    520 8  |a Zawiera rec. przedstawienia: Pan Twardowski / Ludomir Różycki ; choreogr. Gustaw Klauzner ; Teatr Wielki, Warszawa.
      600 19 |a Klauzner, Gustaw |d (1946- )
      600 19 |a Różycki, Ludomir |d (1883-1953). |t Pan Twardowski |x inscenizacje
      610 29 |a Teatr Wielki-Opera Narodowa
      651  9 |a Warszawa |x teatr | y 2008 r.
      655  9 |a Recenzje teatralne

Recenzja wystawy

Makowski w Muzeum Narodowym / Anatol Przemysław Pijanowski //Wychow. w Przedszk .- 2004 nr 1 s. 13-16
         600 19 |a Makowski, Tadeusz |d (1882-1932)
         610 29 |a Muzeum Narodowe (Warszawa)
         651  9 |a Warszawa |x wystawy |y 2002 r.
         655  9 |a Malarstwo polskie |x historia|y 20  w.
         655  9 |a Recenzje artystyczne

Pies w wielkim mieście : pokaz w Kordegardzie / Monika Małkowska. // Rzeczpospolita (W3). – 2008, nr 193, s. A16
        610 29 |a Galeria „Kordegarda” (Warszawa)
        650  9 |a Psy |x w sztuce
        650  9 |a Sztuka polska |x tematyka|y 21 w.
        650  9 |a Warszawa |x wystawy |y 2008 r.
        655  9 |a Recenzje artystyczne