Obiekty fizjograficzne

Obiekty fizjograficzne

Obiekt fizjograficzny – wyodrębniony składnik środowiska geograficznego, w szczególności: nizina, wyżyna, wzgórze, pasmo górskie, góra, szczyt góry, przełęcz, dolina, kotlina, jaskinia, rzeka, kanał, jezioro, zatoka, bagno, staw, sztuczny zbiornik wodny, wodospad, las, kompleks leśny, uroczysko, półwysep, wyspa, a także starorzecze, lodowiec, atol, rafa koralowa i in.

Nazwy obiektów fizjograficznych zgodnie z zasadami JHP BN występują bez dopowiedzeń identyfikujących, np. Tatry, Dunaj, Śnieżnik, Wkra, Matterhorn. Dopowiedzenia identyfikujące dodawane w dwóch przypadkach:

  • gdy zmieniają znaczenie terminu, np.

po nazwach rzek – dopowiedzenia: brzegi, delta, dolina, dorzecze

po nazwach jezior – dopowiedzenia: brzegi, zlewnia

po nazwach mórz – dopowiedzenia: wybrzeże, zlewnia

  • gdy należy zróżnicować homonimy, np.

651 9 a|Mnich (góra)

651 9 a| Kocioł (jezioro)

651 9 a| Bóbr (rzeka)

651 9 a| Wieprz (rzeka)

Nazwy rezerwatów, parków narodowych  lub krajobrazowych podane zostały w SJHP BN w haśle Rezerwaty przyrody lub Parki narodowe – Polska, czy też Parki krajobrazowe – Polska 

Parki krajobrazowe – Polska

TW Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy

TW Bielawsko-Tyniecki Park Krajobrazowy

TW Bolimowska, Puszcza

TW Brodnicki Park Krajobrazowy itd.

Do opisu zagadnień z zakresu ochrony przyrody stosujemy ostatnio wprowadzony temat Obszary chronione, nadrzędny wobec węższych: Parki krajobrazowe, Parki narodowe, Pomniki przyrody, Rezerwaty przyrody, który zastąpił temat stosowany dotychczas – Rezerwaty i parki narodowe. Ponadto utworzono nowy określnik –obszary chronione używany po tematach geograficznych oprócz nazw państw i regionów świata.