PAMIĘTAJ !

Nazwa naszej miejscowości, gminy, powiatu (lub inna lokalna nazwa geograficzna: rzeka , jezioro, puszcza itd.) musi znaleźć się w każdym rekordzie bibliografii – musimy uzasadnić dobranie tego dokumentu do bazy

Selekcja – czy dokument jest ważny z punktu widzenia naszej bibliografii?

Właściwy szablon! – w wynikach wyszukiwania pojawiają się ikonki odnoszące się do poszczególnych typów dokumentów – nie możemy wprowadzać czytelnika w błąd!