260 c dla artykułów

W polu 260 podpolu c podajemy:

dla artykułów z roczników, półroczników, kwartalników i miesięczników rok wydania czasopisma,

dla artykułów z gazet i tygodników datę dzienną publikacji pisma, podaną na periodyku (w przypadku tygodników mogą to być daty krańcowe rozdzielone myślnikiem)

Pole kończy się kropką

np.
260  |c 2023.
260  |c 09 VII 2014.

260  |c 14-20 V 2018.