Pola lokalne 693, 699

Pola 699 oraz 693 służą do wpisywania numeru artykułu w schemacie bibliografii regionalnej do wydruku.

693 Dział bibliografii – adres pełnego opisu

699 Dział bibliografii – adres skrócony opisu (odsyłacza)

W/w pola nie znajdują zastosowania w Bibliografii Woj. Mazowieckiego, ale są wykorzystywane przez niektóre biblioteki do celów edycyjnych.