Rozdział II – wzory opracowania

cz. II Wzory opracowania (PDF)
spis treści

          Wzory opracowania dokumentów dla „Bibliografii województwa mazowieckiego”  pokazane sa w następujących grupach tematycznych: samorząd,  administracja, prokuratura,     policja, sądownictwo, więziennictwo, wojsko, ratownictwo,  wypadki, katastrofy, klęski żywiołowe, polityka, służba zdrowia,  opieka społeczna, szkolnictwo, parafie i gminy wyznaniowe, ciała kościelne, ruchy i organizacje religijne, organizacje i instytucje kultury,  działalność kulturalna, publikacje na temat obiektów sztuki, organizacje, inne organizacje.

             Kolejne przykłady uporządkowane zostały ze względu na rodzaj opisywanych publikacji. Są tam  relacje z różnego rodzaju wydarzeń – imprez, dni, festynów,  koncertów, konkursów, zjazdów i konferencji, a także recenzje, opisy spotkań, wywiady  (patrz spis treści).