Blog

FMT
LDR
BAS
001
007   cr c||nnn|||||
008 Dane kontrolne
040 Źródło katalogowania
|a Instytucja, która sporządziła opis
|c instytucja , która utworzyła rekord
|d Instytucja, która dokonała modyfikacji
041 Kod języka
|a kod języka tekstu (tylko dla obcojęzycznych)
090 Numer bibliografii regionalnej
|r kod roku
100 Hasło główne – nazwa osobowa
|a nazwa osobowa
|b numeracja zw. z nazwą
|c dopowiedzenie
|d daty zw. z nazwą
110 Hasła główna – nazwa ciała zbiorowego
|a nazwa c. zbiorowego
|b nazwa jednostki podrzędnej
111 Hasło główne – nazwa imprezy
|a nazwa  imprezy
|n numer
|d data
|c miejsce
|e nazwa jednostki podrzędnej
245 Strefa tytułu i oznaczenia odp.
|a tytuł
|b c.d. tytułu
|n oznaczenie części
|p tytuł części
|c pozostałe elementy strefy
246 Wariant tytułu
|a tytuł
|b c.d. tytułu
|n oznaczenie części
|p tytuł części
256 Strefa szczegółowego oznaczenia rodzaju i wielkości dokumentu elektronicznego
|a
np. Dane. ; Program. ; Dane tekstowe. ; Dane graficzne. ; Dane dźwiękowe. ; Dane i program. ; Multimedia interakcyjne. ; Usługi online.
336 Typ zawartości dokumentu (P)
|a Tekst                                               [termin opisujący typ zawartości (P)]
|b txt                                                    [kod określający zawartość (N)]
|2 rdacontent                                    [źródło terminu i kodu (NP)]
dodatkowo:
336 Typ zawartości dokumentu (P)
|a Obraz                                              [termin opisujący typ zawartości (P)]
|b sti                                                     [kod określający zawartość (N)]
|2 rdacontent                                    [źródło terminu i kodu (NP)]
337  Typ mediów (P)
|a  Komputer                                     [tryb odtwarzania (P)]
|b  c                                                       [kod typu mediów (P)]
|2  rdamedia                                      [źródło (terminu i kodu) (NP)]
338 Typ/rodzaj nośnika
|a  Dokument on-line                     [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b  cr                                                      [kod typu nośnika (P)]
|2  rdacarrier                                      [źródło (terminu i kodu) (NP)]

500 Uwagi ogólne
|a tekst uwagi
504 Uwaga dot. bibliografii (netografii)
|a inf. o bibliografii
505 Sformalizowana uwaga dot. zawartości
|a tekst uwagi
5208 Uwaga dotycząca treści dokumentu
|a główny tekst uwagi (adnotacja)
538 |a Uwaga dotycząca systemu
Wyrażenie wprowadzające:
Wymagania systemowe: lub
Tryb dostępu: (dla dokumentów elektronicznych o dostępie zdalnym)
np. 538 |a Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader 6.0 lub nowsza wersja; czytnik CD-ROM.
np. 538 |a Tryb dostępu: online.

600 Pola haseł przedmiotowych
610
611
630
650
651
655 Blogi
653
700 Hasło dodatkowe – nazwa osobowa
|a, |b, |c, |d – jak dla pola 100
|e określenie funkcji
710  Hasło dodatkowe – nazwa ciała zbiorowego
|a, |b – jak dla pola 110
720 |a
856  Lokalizacja i dostęp do elektronicznych dokumentów zdalnych (Pole powtarzalne)
8564_
|3 część dok. elektronicznego, której pole dotyczy
|u link URI (URL), np. http://mazowszezsercem.blogspot.com/
|z uwaga przeznaczona do użytku publicznego, np. Dostęp 27.04.2016
999   |a  |b  |c

PRZYKŁADY

FMT     CF
LDR          nms  22      i 4500
001     br2016000117
005     20160114131241.0
008     160114s2016    pl            000 0 pol d
040 |a WA M
090 |r 2016
1001 |a Herz, Lechosław.
24510 |a Mazowsze z sercem : |b blog krajoznawczy Lechosława Herza / |c Lechosław Herz.
256  |a Usługi online.
336 |a Tekst | b  txt  |2 rdacontent
336 |a Obraz | b  sti  |2 rdacontent
337 |a Komputer |b c|2 rdamedia
338 |a Dokument on-line|b cr|2 rdacarrier
504  |a Zawiera netografię.
5208 |a Blog poświęcony walorom turystycznym i historii Mazowsza, ciekawym ludziom tego regionu ; zawiera także informacje o autorze bloga, fragm. recenzji niektórych jego książek.
538 |a Tryb dostępu: online.
60019 |a Herz, Lechosław
651 9 |a Mazowsze
655 9  |a Blogi
8564 |u http://mazowszezsercem.blogspot.com/ |z dostęp 14.01.2016 r.
BAS   |a WA M
SYS    000255883

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

FMT     CF
LDR          nms  22      i 4500
001     br2016000141
005     20160122192549.0
008     160114s2016    pl            000 0 pol d
040  |a WA M
090  |r 2016
24500 |a Piłka na Mazowszu : |b informacje z regionu : od IV ligi do B klasy : MZPN Warszawa, OZPN Ciechanów-Ostrołęka, OZPN Płock, OZPN Siedlce, OZPN Radom / |c red. nacz. Łukasz ; logo i grafiki Piotr Gołębiewski.
256  |a Usługi online.
336 |a Tekst | b  txt  |2 rdacontent
336 |a Obraz | b  sti  |2 rdacontent
337 |a Komputer |b c|2 rdamedia
338 |a Dokument on-line|b cr|2 rdacarrier
5058 |a Aktualności, IV Liga, Liga okręgowa, Klasa A, Klasa B, Puchary, Archiwum.
5208 |a Blog zawiera informacje o rozgrywkach piłkarskich mazowieckich zespołów (wyniki meczów od początku stycznia 2015 r.)
538 |a Tryb dostępu: online.
650 9 |a Piłka nożna |z Polska |y 21 w.
651 9 |a Mazowsze |x sport |y 21 w.
655 9 |a Blogi
7001 |a Łukasz |e Red.
7001 |a Gołębiewski, Piotr |e Grafika.
8564 |u http://pilkanamazowszu.blogspot.com/2014/10/strona-gowna.html |z dostęp 14.01.2016
BAS  |a WA M
SYS   000255947

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

FMT     CF
LDR          nms  22      i 4500
001     br2016000548
005     20160122190723.0
008     160122s2016    pl            000 0 pol d
040 |a WA M
090 |r 2016
1001 |a Przygoda-Stelmach Marta.
24510 |a Kronikarz brochowski / |c Marta Przygoda-Stelmach.
256 |a Usługi online.
336  |a Tekst | b  txt  |2 rdacontent
336 |a Obraz | b  sti  |2 rdacontent
337 |a Komputer |b c|2 rdamedia

338 |a Dokument on-line|b cr|2 rdacarrier
5058 |a Brochów, Brochoviana, Proboszczowie, Brochowscy, Lasoccy, Oni tu byli, Ziemia brochowska, Archiwum ziemi brochowskiej, Sąsiedzi, To my, O mnie.
5208 |a Blog dotyczy historii Brochowa i ziemi sochaczewskiej.
538 |a Tryb dostępu: online.
60039 |a Brochowski |c (rodzina)

60039 |a Lasocki |c (rodzina)
651 9  |a Brochów (pow. Sochaczew ; okręg) |x historia
655 9  |a Blogi
7201   |a Stelmach, Marta Przygoda-.
8564   |u http://kronikarzbrochowski.blogspot.com/ |z dostęp 22.01.2016
8564   |u http://www.kronikarzbrochowski.e-sochaczew.pl |z kontynuacja |z dostęp 22.01.2016
BAS  |a WA M
SYS    000256887