Pole 388 i 648 – zakresy chronologiczne

Deskryptor chronologiczny uogólnia się do ustalonych zakresów dla wieków i zakresów szczegółowych dla dwudziestego wieku.

Zakresy chronologiczne wyrażane deskryptorami stanowią ustaloną i zamkniętą listę 30 przedziałów lat dla wieków i 6 zakresów szczegółowych dla XX wieku.

Zakresy wyrażane deskryptorami chronologicznymi są przedziałami obustronnie zamkniętymi, w których datę końcową i początkową oddziela się łącznikiem (z wyjątkiem zakresów „do 801 p.n.e.” i „2001-”). Zakresy te zapisuje się cyframi arabskimi. Daty przed narodzeniem Chrystusa oznacza się skrótem „p.n.e.” zapisywanym po dacie końcowej.

Wybór szczegółowych zakresów dla XX w. jest związany z periodyzacją historii powszechnej i historii Polski (np.: rozpoczęcie II wojny światowej, transformacja ustrojowa w Polsce). W przypadku deskryptora chronologicznego dla XX w. dajemy jedno pole na oznaczenie wieku tj. 1901-2000 a drugie na przedział szczegółowy np. 1989-2000.

Stosuje się następujące deskryptory chronologiczne:

przedziały dla wieków:

do 801 p.n.e.
800-701 p.n.e.
700-601 p.n.e.
600-501 p.n.e.
500-401 p.n.e.
400-301 p.n.e.
300-201 p.n.e.
200-101 p.n.e.
100-1 p.n.e.
1-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1900
1901-2000
2001-

 przedziały szczegółowe dla XX w.:

1901-1914 – (okres do wybuchu I wojny światowej)
1914-1918 – (okres I wojny światowej)
1918-1939 – (dwudziestolecie międzywojenne)
1939-1945 – (okres II wojny światowej)
1945-1989 – (okres PRL)
1989-2000 – (III RP)