740

740 Hasło dodatkowe

tytuł dokumentu związanego lub pracy współwydanej (jako dodatkowy punkt dostępu – np. tytuł recenzowanej książki lub tytuł dodatku do czasopisma).
|a  tytuł
|n  oznaczenie części dzieła
|p  tytuł części dzieła

Na końcu pola nie stawiamy kropki. Podpole n poprzedzamy kropką, a podpole p – przecinkiem, jeśli występuje po podpolu n.

Wskaźniki:
pierwszy 0-9 znaki pomijane przy szeregowaniu
drugi _ spacja – brak inf.  lub 2 – hasło pracy współwydanej

np.
24500     |a Echo Dnia : |b ukazuje się w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim, podkarpackim / |c [Stanisław Wróbel red. nacz.].
260     |a Kielce : |b Echo Media, |c 2001-.
300     |c 42 cm.
310     |a Dziennik
3620     |a 1-302
651 9     |a Radom (okręg) |x media |y 21 w.
655 9     |a Czasopisma regionalne i lokalne polskie |y 21 w.
655 9     |a Gazety polskie |y 21 w.
7001     |a Wróbel, Stanisław. |e Red.
7400     |a Super Relaks
7400     |a Sport
7400     |a Strefa Imprez
7400     |a Zdrowie
7400     |a Weekend