730 ; 740

POLE 730

730 Dodatkowy punkt dostępu – tytuł ujednolicony
Pierwszy wskaźnik
0-9  (ilość znaków pomijanych przy szeregowaniu)
Drugi wskaźnik – funkcja  punktu dostępu
_   – bez określenia funkcji
2   – tytuł ujednolicony dokumentu niesamoistnego wydawniczo
|a tytuł
|f rok wyd.
|k sformalizowane określenie
|l język tekstu
|n ozn. części
|p nazwa części

Zawiera tytuł ujednolicony Biblii, innej księgi świętej, anonimu klasycznego – dzieł związanych z opisywaną książką np. współwydanych / zawartych w niej, stanowiących ich adaptację. Są to tytuły prac wymienionych w polu 245 (poza pierwszą) lub 5XX.

W polu 730 podaje się również tytuł formalny stosowany w opracowaniu dokumentów życia społecznego. Należy sporządzić dodatkowy punkt dostępu dla nazwy występującej w dopowiedzeniu tytułu formalnego. Stosuje się tyt. formalne:
– Katalog wystawy
– Program teatralny
– Sprawozdanie

Pola 730 używa się, jeśli dla zawartego w nim tytułu sporządza się rekord w kartotece haseł wzorcowych. Tytuł ujednolicony przejmuje się w formie ustalonej w kartotece.

Katalog wystawy
Hasło rekordu dla tytułu formalnego uzupełnia się dopowiedzeniem podanym w następującej postaci:
(Nazwa merytorycznego organizatora wystawy ; miejsce ekspozycji ; data ekspozycji)
Nazwę instytucji będącej merytorycznym organizatorem wystawy, przyjmuje się w formie ustalonej w haśle korporatywnym rekordu khw (bez nazwy geograficznej na początku i bez dopowiedzeń)

np.
245 00 |a Rezydencje w zieleni :  |b katalog wystawy /  |c [tekst: Anna Dąbrowska, Krystyna Kosior].
260 |a Białystok :  |b Muzeum Podlaskie w Białymstoku,  |c 2023.
380 _aKsiążki
380 _aAlbumy i książki artystyczne
388 1 _a2001-
500 |a Wystawa: Muzeum Wnętrz Pałacowych, Choroszcz, 27 czerwca – 17 września 2023 r.
610 27 _aMuzeum Wnętrz Pałacowych (Choroszcz)  |2 DBN
648 7 |a 1601-1700  |2 DBN
648 7 |a 1701-1800  |2 DBN
648 7 |a 1801-1900  |2DBN
648 7 _a1901-2000  |2 DBN
650 7 |a Dwory  |2 DBN
650 7 |a Malarstwo europejskie  |2 DBN
650 7 |a Malarstwo polskie  |2 DBN
650 7 |a Parki i ogrody  |2 DBN
650 7 |a Tematy i motywy  |2 DBN
650 7 |a Wystawy sztuki  |2 DBN
650 7 |a Zamki i pałace  |2 DBN
651 7 |a Choroszcz (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Choroszcz)  |2 DBN
655 7 |a Album  |2 DBN
655 7 |a Katalog wystawy  |2 DBN
658 |a Historia
658 |a Kultura i sztuka
700 1 |a Dąbrowska, Anna  |c (muzealnik)  |e Tekst
700 1 |a Kosior, Krystyna  |e Tekst
710 2 |a Muzeum Podlaskie (Białystok)  |e Wydawca  | 4pbl
730 0 |a Katalog wystawy (Muzeum Wnętrz Pałacowych ; Choroszcz ; 2023)

 

Program teatralny
Hasło tytułu formalnego uzupełnia się dopowiedzeniem:
– nazwą instytucji odpowiedzialnej merytorycznie za wystawienie sztuki, nazwę przyjmuje się w
formie ustalonej w kartotece haseł wzorcowych (bez nazwy geograficznej na początku i bez dopowiedzeń);
– nazwą miasta wystawienia spektaklu, nazwę podaje się w języku polskim;
– datą wystawienia spektaklu, podaje się rok.
Dopowiedzenia podaje się w nawiasach okrągłych, oddzielając poszczególne wyrażenia średnikiem:
Program teatralny (Nazwa instytucji ; Nazwa miasta ; rok)

np.
245 00 |a Kopernik :  |b musical /  |c [dyrygent Piotr Sułkowski, Jacek Marczyński, Mike Urbaniak ; libretto Ałbena Grabowska ; słowa piosenek Daniel Wyszogrodzki ; muzyka Tomasz Szymuś, reżyseria Jakub Szydłowski].
260 |a Kraków :  |b Opera Krakowska w Krakowie,  |c 2023.
380 |a Książki
380 |a Druki ulotne
388 1 |a 2001-
500 |a Premiera światowa 20 V 2023, Frombork.
600 17 |a Grabowska, Ałbena  _d(1971- )  |2 DBN
600 17 |a Sułkowski, Piotr  |d (1970- )  |2 DBN
600 17 |a Szydłowski, Jakub  |d (1974- )  |2 DBN
600 17 |a Szymuś, Tomasz  |d (1976- )  |2 DBN
600 17 |a Wyszogrodzki, Daniel  |2 DBN
610 27 |a Opera Krakowska  |2 DBN
630 07 |a Kopernik (musical)  |2 DBN
648 7  |a 1401-1500  |2 DBN
648 7 |a 1501-1600  |2 DBN
648 7 |a 1601-1700  |2 DBN
648 7 |a 1701-1800  |2 DBN
648 7 |a 1801-1900  |2 DBN
648 7 |a 1901-2000  | 2DBN
648 7 |a 2001-  |2 DBN
650 7 |a Musical (przedstawienie)  |2 DBN
650 7 |a Teatr muzyczny  |2 DBN
650 7 |a Teatr polski  |2 DBN
651 7 |a Kraków (woj. małopolskie)  |2 DBN
655 7 |a Program teatralny  |2 DBN
658 |a Historia
658 |a Kultura i sztuka
710 2 |a Opera Krakowska  |e Instytucja sprawcza  |e Wydawca|4 pbl
730 0 |a Program teatralny (Opera Krakowska ; Kraków ; 2022/2023)

Sprawozdania
Zasada stosowania tytułu formalnego obowiązuje przy sporządzaniu rekordów bibliograficznych sprawozdań:
1. samoistnych wydawniczo, w treści których zawarta jest informacja na temat działalności ciała zbiorowego: pole 730 (pierwszy wskaźnik 0, drugi spacja);
2. współwydanych z opisywanym wydawnictwem jako regularna publikacja o wyróżniającym tytule, zawierająca informacje na temat działalności ciała zbiorowego: pole 730 (pierwszy wskaźnik 0, drugi wskaźnik 2);
3. w przypadku opisów bibliograficznych sprawozdań o wyróżniającym tytule, niesamoistnych wydawniczo,  zawierających informacje na temat działalności ciała zbiorowego, które chcemy wykazać w indeksie tytułowym stosujemy pola: 505 (pierwszy wskaźnik 0, drugi wskaźnik @), 740 (pierwszy wskaźnik 0, drugi wskaźnik 2) oraz dla sprawozdań administracyjnych dodatkowy punkt dostępu w polu 730 (pierwszy wskaźnik 0,  drugi wskaźnik 2).

np.
245 00 $a Biuletyn Bibljoteki Publicznej m. st. Warszawy.
580  |a R. 1 (1929/30) – R. 5 (1933/34) zawierają współwyd. „Sprawozdanie Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy za rok …” jako uzupełnienie ciągłości sprawozdawczej za lata 1919–1933/34 ; Sprawozdania … są również wydawane osobno.
710 2_ |a Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.
730 02 |a Sprawozdanie (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy ; Warszawa).
777 1_ |t Sprawozdanie Bibljoteki Publicznej m.st. Warszawy za Rok … $g 1928/29–
Sprawozdania współwydane wewnątrz innej publikacji, wcześniej ukazujące się jako samodzielna publikacja

245 00 |a Raporty Konsularne / $c Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
246 13 |a Raporty Gospodarcze Placówek Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej |f …
580 __ |a W 1925 dołączane do tygodnika „Przemysł i Handel” p.t.: Raporty Gospodarcze Placówek
Zagranicznych RP.
710 1_ $a Polska. $b Ministerstwo Spraw Zagranicznych (1918–1939).
730 02 $a Sprawozdanie (Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; Warszawa)
787 1_ |t Przemysł i Handel |g 1925
Sprawozdanie/raport dołączane do innego tytułu jako dokument towarzyszący

245 00 |a Sprawozdanie za Rok … / $c Klub Sportowy „Warta” T.z. w Poznaniu.
246 13 |a Sprawozdanie Klubu Sportowego „Warta” za Rok … |f …
246 13 |a Sprawozdanie z Działalności za Rok … |f …
246 13 |a Sprawozdanie za Rok … : bezpłatny dodatek do czasopisma „Warciarz” |f …
260 __ |a Poznań : |b KS „Warta”, |c 1927–1946.
362 0_ |a 1927–1946.
710 2_ |a Klub Sportowy „Warta” (Poznań).
730 02 |a Sprawozdanie (Klub Sportowy „Warta” T.z. ; Poznań)
772 0_ |t Warciarz |g 1929–1939
Sprawozdanie administracyjne jako dodatek samoistny ciągły

245 00 |a Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z Czynności Akademii od kwietnia …. do kwietnia …
246 3_ |a Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z Czynności Akademji ….
260 __ |a [Kraków : $b Akademia Umiejętności], $c 1911–1919.
310 __ |a Rocz.
362 0_ |a 1910/1911 – 1918/1919.
500 __ |a Odb.
505 0_ |a Zawiera współwyd. dod.: Bibliografia wydawnictw Akademii Umiejętności od … do … .
580 __ |a S. są również współwyd. w „Roczniku Akademii Umiejętności w Krakowie”.
710 22 |a  Akademia Umiejętności (Kraków). |t Bibliografia wydawnictw Akademii Umiejętności od … do …
730 0_ |a Sprawozdanie (Akademia Umiejętności ; Kraków)
787 1_ |t Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie |g 1891/2 – 1917/1918 $x 1230-7262
Samodzielne wydawnictwo, odbitka z „Rocznika …

 

 

POLE 740

740 Dodatkowy punkt dostępu – tytuł

tytuł dokumentu związanego lub pracy współwydanej (jako dodatkowy punkt dostępu – np. tytuł recenzowanej książki lub tytuł dodatku do czasopisma).
|a  tytuł
|n  oznaczenie części dzieła
|p  tytuł części dzieła

Na końcu pola nie stawiamy kropki. Podpole n poprzedzamy kropką, a podpole p – przecinkiem, jeśli występuje po podpolu n.

Wskaźniki:
pierwszy 0-9 znaki pomijane przy szeregowaniu
drugi _ spacja – brak inf.  lub 2 – hasło pracy współwydanej

np.
24500     |a Echo Dnia : |b ukazuje się w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim, podkarpackim / |c [Stanisław Wróbel red. nacz.].
260     |a Kielce : |b Echo Media, |c 2001-.
300     |c 42 cm.
310     |a Dziennik
3620     |a 1-302
7001     |a Wróbel, Stanisław. |e Red.
7400     |a Super Relaks
7400     |a Sport
7400     |a Strefa Imprez
7400     |a Zdrowie
7400     |a Weekend