PRZYKŁADY / MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA :

Spis treści do Instrukcji DBN (pdf)

Instrukcja DBN (pdf) –  (przykłady wg tematów)

Prezentujemy tu przykłady opracowania rzeczowego materiałów dla „Bibliografii Województwa Mazowieckiego” przy zastosowania Deskryptorów BN. Ich układ odpowiada potrzebom bibliografii regionalnej, w której gromadzone są opisy bibliograficzne publikacji dotyczących życia regionu, pracy i osiągnięć mieszkańców, przyrody i warunków geograficznych.

Kolejność kategorii:

 1. Samorząd
 2. Administracja
 3. Prokuratura
 4. Policja
 5. Sądownictwo
 6. Więziennictwo
 7. Wojsko
 8. Ratownictwo
 9. Wypadki, katastrofy, klęski żywiołowe
 10. Służba zdrowia
 11. Opieka społeczna
 12. Szkolnictwo
 13. Ludność
 14. Etnografia
 15. Polityka
 16. Religia
 17. Organizacje
 18. Sport
 19. Krajoznawstwo i turystyka
 20. Środowisko
 21. Gospodarka
 22. Przemysł
 23. Handel i usługi
 24. Architektura i budownictwo
 25. Biblioteki, archiwa
 26. Muzea, galerie sztuki
 27. Zabytki
 28. Sztuka
 29. Literatura
 30. Muzyka
 31. Taniec
 32. Film
 33. Teatr, kabaret
 34. Ruch amatorski
 35. Media
 36. Imprezy – wydarzenia
 37. Wystawy i targi
 38. Recenzje
 39. Wywiady
 40. Polemiki