Deskryptor geograficzny

Deskryptor geograficzny w polu 651 :

stolica województwa, siedziba powiatu ma dopowiedzenie w postaci nazwy województwa np.
Warszawa (woj. mazowieckie)
Płock (woj. mazowieckie)

siedziba gminy i wieś na terenie gminy ma w dopowiedzeniu nazwę województwa, nazwę powiatu, nazwę gminy np.
Zbuczyn (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn)
Karcze (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn)

obszar wokół danej miejscowości zaznaczamy dodając dopowiedzenie (okolice) np.
Sochaczew (woj. mazowieckie ; okolice)

części miast oraz miejscowości włączone w granice innych miejscowości dostają własny deskryptor geograficzny z dopowiedzeniem i nazwą miejscowości nadrzędnej np.
Osiedle Warszawska (Siedlce ; część miasta)
Żakowice (Radom ; część miasta)

deskryptory jednostek podziału terytorialnego tj. nazwy województw, powiatów, gmin np.
Województwo mazowieckie (1999- )
Powiat żuromiński (woj. mazowieckie)
Gmina Gąbin (woj. mazowieckie, pow. płocki)

nazwy krain historyczno-geograficznych, regionów, subregionów np.
Roztocze (kraina)
Polesie (kraina historyczna)
Mazowsze
Mazowsze Północne
Urzecze (region)
Pojezierze Gostynińskie

nazwy obiektów i jednostek fizjograficznych
Nazwy geograficzne nie zawierające w swym składzie rzeczownika określającego typ obiektu, muszą posiadać dopowiedzenie identyfikujące np.
Odra (rzeka)
Bug (dolina)
Tatry (góry)
Jezioro Koronowskie (zbiornik wodny) → dopowiedzenie (zbiornik wodny) stosujemy dla jezior sztucznie utworzonych
Uwaga: stosowane po nazwach dopowiedzenia zob. też w materiałach dotyczących Obiektów fizjograficznych (w JHP)

deskryptory geograficzne obszarów chronionych i kompleksów leśnych np.
Jedlnia (rezerwat przyrody)
Rezerwat Biosfery Babia Góra
Las Kabacki (Warszawa ; rezerwat przyrody)
Jezioro Kackie (Gdynia ; użytek ekologiczny)
Sieraków (obszar ochrony ścisłej)
Uroczyska Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (zespół przyrodniczo-krajobrazowy)
Puszcza Kampinoska
Lasy Janowskie i Lipskie
Ochrona przyrody w województwie mazowieckim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Ochrona_przyrody_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim
Rezerwaty przyrody w województwie mazowieckim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwaty_przyrody_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Rezerwaty_przyrody_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim
Parki krajobrazowe w województwie mazowieckim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Parki_krajobrazowe_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim

obszar niektórych jednostek administracyjnych (organizacyjnych) różnego rodzaju może stanowić deskryptor geograficzny (do nazwy korporatywnej dodajemy dopowiedzenie (obszar)) np.
Euroregion Puszcza Białowieska (obszar)
Nadleśnictwo Garwolin (obszar)
Diecezja płocka (obszar)
Mazowiecki Park Krajobrazowy (obszar)
Kampinoski Park Narodowy (obszar)

inne, wyodrębnione według kryterium gospodarczego, ekonomicznego np.
Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
Tarnobrzeski Okręg Siarkowy
Aglomeracja warszawska
Poznański Obszar Metropolitalny

równobrzmiące nazwy geograficzne (homonimy)
Do rozróżnienia dwóch lub więcej równobrzmiących nazw obiektów geograficznych z terytorium Polski innych niż miejscowości i jednostki podziału terytorialnego stosuje się dopowiedzenia w postaci nazw jednostek administracyjnych na terenie których dane obiekty się znajdują (dopowiedzenia lokalizujące). W przypadku położenia obiektu na terenie dwóch lub więcej województw w dopowiedzeniu podaje się nadrzędną jednostkę fizjograficzną.
Jezioro Ciche (woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki, gm. Zbiczno)
Dołgie Wielkie (Wybrzeże Słowińskie ; jezioro)

odstępstwa mazowieckie – specyfika bazy Bibliografii Woj. Mazowieckiego wymaga wyodrębnienia twórczości osób związanych z danym regionem, wcześniej w JHP zapisywanej w naszej bazie w postaci określnika -twórcy po temacie geograficznym w polu 651. Obecnie jako rozwiązanie proponujemy adnotację w polu 520 dotyczącą zamieszkiwania twórcy na naszym terenie + pole 651 z właściwą nazwą miejscowości. np
520 8  a Artysta /pisarz/poeta/malarz/muzyk   jest mieszkańcem Kamieńczyka/Wyszkowa/Płocka.
651 _9 a Kamieńczyk (woj. mazowieckie, pow. wyszkowski, gm. Wyszków)

 

Uwaga!
Nie tworzy się deskryptorów geograficznych ulic, placów, budynków, cmentarzy, parków, pomników, pomników przyrody, mostów, dróg i podobnych. Obiekty tego typu wyraża się za pomocą deskryptorów przedmiotowych w polu 650 np.
Pałac Dernałowiczów (Mińsk Mazowiecki)
Ratusz w Ciechanowie
Getto legionowskie
Kościół Ducha Świętego (Sierpc)
Ulica Armii Krajowej (Żyrardów)
Cmentarz komunalny w Płocku
Park Napoleona (Ostrów Mazowiecka)
Dąb Siemowit (pomnik przyrody)
Most tymczasowy (Wyszogród)
Most Łazienkowski (Warszawa)

Znaki umowne
W celu rozdzielenia poszczególnych części deskryptora należy stosować znaki umowne:
• dopowiedzenie należy ujmować w nawiasy okrągłe,
• dopowiedzenia różnych typów należy oddzielać średnikiem z odstępem po obu stronach,
• dopowiedzenia tego samego typu należy oddzielać przecinkiem i odstępem,
• dopowiedzenia lokalizujące od identyfikujących należy oddzielać średnikiem z odstępem po obu stronach,
• deskryptor nie kończy się kropką.

 

Więcej o deskryptorze geograficznym w materiałach BN:
http://przepisy.bn.org.pl/deskryptory/zasady-tworzenia-deskryptorow-bn#6-deskryptor-geograficzny