Inne rodzaje imprez (targi, wystawy, koncerty, festyny itp.)

Zamieszczone tu materiały dotyczą schematów opracowania następujących typów imprez:

 • Dni
 • Pikniki, festyny
 • Imprezy polityczne
 • Spotkania
  -z politykiem
  -z działaczem
  -z pisarzem
 • Koncerty
 • Wystawy
  -prezentujące twórczość jednego autora, tematyczne
  -wielu autorów
  -prace przedstawicieli określ. kierunku sztuki
  -tematyczne plastyczne
  -historyczne
  -biograficzne
  -inne
  -katalogi wystaw
 • Targi
 • Zawody i imprezy sportowe
 • Udział w konkursach, turniejach, zawodach
 • Pielgrzymki (także Pielgrzymki papieży)

Poniżej relacje wiążące niektóre interesujące nas hasła w Słowniku JHP BN:

Targi i wystawy
NU             Wystawy
TS              Reklama
TK              Handel
TK              Katalogi wystaw
TK              Wystawiennictwo
TW             Targi i wystawy międzynarodowe
TW             Wystawy biograficzne
TW             Wystawy filatelistyczne
TW             Wystawy historyczne
TW             Wystawy kotów
TW             Wystawy przemysłowe
TW             Wystawy psów
TW             Wystawy rolnicze
TW             Wystawy sztuki
TW            Wystawy zwierząt hodowlanych
odpowiednie tematy z określnikiem – wystawy, np.: Muzeum Narodowe (Wrocław) – wystawy, Warszawa – wystawy


    Zgromadzenia i imprezy masowe
NU             Demonstracje uliczne
NU             Imprezy masowe
NU             Manifestacje
NU             Mityngi
NU             Pikiety
NU             Wiece
TK              Event marketing
TK              Konferencje
TK              Pielgrzymki
TK              Programy imprez
TK              Sport – zawody
TK              Wolność zgromadzeń
TK              Zaproszenia
odpowiednie tematy z określnikiem – imprezy, np. Warszawa – imprezy, Muzyka – imprezy

 Wydarzenia opisujemy za pomocą następujących określników:

 -imprezy
określnik – imprezy – stosuje się po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata, po nazwach ciał zbiorowych i po tematach ogólnych. Stosuje się do opisu dokumentów na temat zgromadzeń, uroczystości, spotkań innych niż zjazdy i konferencje (zob. też określnik zjazdy i konferencje).

-obchody
określnik – – obchody – stosuje się po nazwach ciał zbiorowych, tematach ogólnych, osobowych i po tematach typu Nazwa narodowości za granicą. Określnika – obchody nie stosuje się po nazwach świąt

 -wystawy
określnik – wystawy – stosuje się po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata i po nazwach ciał zbiorowych. Jeśli nazwa ciała zbiorowego identyfikuje grupę twórców, określnika – wystawy nie stosuje się. 

-zawody
określnik – zawody – stosuje się po temacie: Sport i po nazwach poszczególnych dyscyplin sportowych

 -zjazdy i konferencje NU konferencje
określnik –  zjazdy i konferencje – stosuje się po nazwach ciał zbiorowych, tematach ogólnych, tematach formalnych i po tematach typu Nazwa narodowości za granicą.

W opracowaniu przedmiotowym dokumentów omawiających imprezy należy obligatoryjnie dodać temat wyrażający  nazwę miejscowości, w której odbywała się impreza z określnikiem ogólnym – imprezy i odpowiednim określnikiem chronologicznym. O ile to możliwe, należy w haśle bardziej precyzyjnie określić rodzaj imprezy, poprzedzając określnik – imprezy odpowiednim określnikiem ogólnym (np. – kultura, – muzyka, – teatr, – gospodarka).

W „Bibliografii województwa mazowieckiego” omawiając imprezę bieżącą stosujemy określnik chronologiczny w postaci roku. Przy opisie historii danej imprezy lub odnosząc się do jakiegoś wycinka przeszłości użyjemy stosownego określnika chronologicznego zgodnie z zasadami JHP BN. Imprezy lokalne organizowane przez instytucje lokalne – mimo, że nazwa imprezy nie znajduje potwierdzenia w Słowniku JHP BN, w bazie NUKAT, ani w bazie artykułów (BZCz) – powinny być opracowywane za pomocą hasła korporatywnego i następującego po nim określnika – imprezy.

Poniżej prezentujemy przykłady opracowania publikacji dotyczących poszczególnych rodzajów imprez uszeregowanych według wydarzeń do których się odnoszą.

Dni                             

Duża część piśmiennictwa „Bibliografii województwa mazowieckiego” to prasowe relacje z imprez o charakterze masowym organizowanych przez władze miasta lub organizacje, a także materiały dotyczące świąt – dni mających na celu propagowanie pewnych idei, bohaterów, postaw. W tego typu opisach oprócz nazwy imprezy (temat korporatywny) lub nazwy święta (temat ogólny – pole 650 9), pojawią się określniki ogólne: –imprezy oraz często –popularyzacja i – obchody.

Bądźmy razem z niepełnosprawnymi / |c (bk).
61129 |a Radomskie Dni Godności |n (5 ; |d 2008)
650 9 |a Niepełnosprawni |x imprezy |z Polska |y 2008 r.
651  9 |a Radom |x imprezy |y 2008 r.

 Lasy w całym regionie gotowe są na odwiedziny / |c Zbigniew Bąk
61029 |a Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. |b Okręgowy Zarząd (Radom) |x imprezy |y 2008 r.
61129 |a Dni Otwarte Lasów Państwowych |d (2008)
650 9 |a Edukacja ekologiczna |z Polska |y 21 w.
650 9 |a Leśnictwo |x popularyzacja |z Polska |y 21 w.
651 9 |a Radom (okręg) |x leśnictwo |x imprezy |y 2008 r.

Świętowanie w Sycynie / |c Piotr Kutkowski.
60019 |a Kochanowski, Jan |d (1530-1584) |x obchody
61129 |a Dni Sycyny |n (9 ; |d 2008)
651  9 |a Sycyna (gm. Zwoleń ; pow. Zwoleń) |x kultura |x imprezy |y 2008 r.

IX Dni Patrona Pułtuska – św. Mateusza pozostaną we wspomnieniach.
60009 |a Mateusz Ewangelista |c (św.) |x kult
61129 |a Dni Patrona Pułtuska Świętego Mateusza |n (9 ; |d 2006; |c Pułtusk)
651 9 |a Pułtusk |x kultura |x imprezy |y 2006 r.

Pikniki, festyny

Rodzinny festyn / |c /bk/.
61029 |a Centrum Rzeźby Polskiej (Orońsko) |x imprezy |y 2008 r.
61129 |a Niespodziewany Początek Jesieni |n (6 ; |d 2008 ; |c Orońsko)
650 9 |a Muzealnictwo |z Polska |y 21 w.
651 9 |a Orońsko (pow. Szydłowiec) |x muzealnictwo |x imprezy |y 2008 r.

Urodziny „Opoki” : |b integracyjny festyn w Przysusze / |c Marta Deka.
61029|a Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Opoka”(Przysucha) |x obchody |y 2008 r.
650 9 |a Opieka społeczna |x organizacje |z Polska |y 21 w.
651 9 |a Przysucha |x opieka społeczna |x imprezy |y 2008 r.

Dla parafii i rodziny / |c Marian Chmurzyński.
61129     |a Festyn Rodzin |n (4 ; |d 2008 ; |c Płońsk)
61029     |a Parafia Św. Maksymiliana Kolbego (Płońsk) |x imprezy |y 2008 r.
651 9     |a Płońsk |x religia |y 21 w.
651 9     |a Płońsk |x kultura |x imprezy |y 2008 r.

Będą promować polską poezję / |c (awa).
61029|a Katolickie Centrum Młodzieży „Arka” (Radom) |x imprezy |y 2008 r.
611 9 |a Z czytaniem na ulice |n (1 ; |d 2008 ; |c Radom)
651 9 |a Radom |x kultura |x imprezy |y 2008 r.
655 9 |a Poezja dziecięca polska |x popularyzacja |x imprezy |y 2008 r.

Imprezy polityczne                

Imprezy polityczne o charakterze masowym (mityngi, pikniki polityczne, wiece) opisujemy za pomocą tematu ogólnego Zgromadzenia i imprezy masowe i określnika -imprezy,  zjazdy partii otrzymują temat korporatywny  – nazwa partii oraz  określniki: zjazdy i konferencje oraz  imprezy, stosowanymi po temacie korporatywnym wskazującym na partię polityczną. Po temacie geograficznym odnoszącym się do miejscowości, gdzie odbywa się dana impreza stosujemy określnik –polityka

Prezydenci na Starówce : |b to było wydarzenie / |c BeeS.
5208  |a Wizyta w Płocku prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki.
60019 |a Kaczyński, Lech |d (1949- )
60019 |a Ûŝenko, Viktor A. |d (1954- )
651 9 |a Polska |x polityka |z Ukraina | y 21 w.
651 9 |a Ukraina |x polityka |z Polska | y 21 w.
651 9 |a Płock |x polityka |x imprezy |y 2007 r.

Uroczystości rocznicowe w Zbroszy Dużej / |c M.M.
61029  |a Komitet Samoobrony Chłopskiej (Zbrosza Duża)
650 9  |a Opozycja polityczna nielegalna |z Polska |y 1944-1989 r.
650 9 |a Ruchy społeczne |z Polska |y 1956-1989 r.
651 9 |a Zbrosza Duża (gm. Jasieniec ; pow. Grójec) |x polityka |y 1956-1989 r.
651 9 |a Zbrosza Duża (gm. Jasieniec ; pow. Grójec) |x imprezy |y 2008 r.

Poskarż się PiS / |c Dariusz Kuziak.
5208 |a Wizyta Jarosława Kaczyńskiego w Węgrowie.
60019 |a Kaczyński, Jarosław |d (1949- )
61029 |a Prawo i Sprawiedliwość 
650 9 |a Politycy |z Polska |y 21 w.
650 9 |a Prawica (polit.) |x organizacje |z Polska |y 21 w.
651 9 |a Węgrów |x polityka |x imprezy |y 2006 r.

Spotkania

 Tego rodzaju materiały  otrzymują:- hasło osobowe, – temat ogólny określający przedmiot spotkania z określnikiem -imprezy i określnikiem chronologicznym (rok )- temat ogólny nazwę zawodu lub dziedzinę działalności  danej osoby;- temat geograficzny z określnikiem -imprezy i chronologicznym (rok)

 z politykiem

Spotkanie z posłem Siemiątkowskim : Nowe Miasto / 0. //Kurier Płoński .-2000 , nr 7 ,s.6.  [Spotkanie z młodzieżą LO i mieszkańcami miasta]
600 19 |a Siemiątkowski, Zbigniew
610 29 |a Zespół Szkół (Nowe Miasto) |x imprezy |y 2000 r.
650  9 |a Parlamentarzyści |z Polska |y 21 w.
651  9 |a Nowe Miasto (pow. Płońsk) |x polityka |x imprezy |y 2000 r.
651  9 |a Nowe Miasto (pow. Płońsk) |x szkolnictwo i oświata |x imprezy |y 2000 r.

Jest to spotkanie organizowane przez szkołę, stąd powtórzenie tematu geograficznego z określnikiem szkolnictwo i oświata– imprezy

Recenzowali wójta : |b spotkanie poselskie Henryka Kowalczyka / |c Iza Stańczak.
60019 |a Kowalczyk, Henryk
650 9 |a Parlamentarzyści |z Polska |y 21 w.
651 9 |a Rząśnik (pow. Wyszków) |x polityka |x imprezy |y 2006 r.

Deficytowa demokracja / |c Iza Stańczak.
5208  |a Spotkanie z M. Piłką w Zabrodziu.
60019 |a Piłka, Marian |d (1954- )
61029 |a Prawo i Sprawiedliwość
61029 |a Gminne Centrum Kultury (Zabrodzie) |x imprezy |y 2006 r.
61029 |a Politycy |z Polska |y od 1989 r.
650 9 |a Partie polityczne |z Polska |y 21 w.
651 9 |a Zabrodzie (pow. Wyszków) |x polityka |x imprezy |y 2006 r.

– z działaczem

Były trener reprezentacji opowiadał o korupcji : |b Andrzej Strejlau w Liceum Ogólnokształcącym / |c Karol Rosicki.
5208  |a Spotkanie w Sierpcu.
60019 |a Strejlau, Andrzej |d (1940- )
61029 |a Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego (Sierpc) |x imprezy |y 2007 r.
650 9 |a Szkolnictwo ogólnokształcące |z Polska |y 21 w.
650 9 |a Trenerzy i instruktorzy sportowi |z Polska |y 21 w.
651 9 |a Sierpc |x szkolnictwo i oświata |x imprezy |y 2007 r.

– z pisarzem

 W polu 520 możemy umieścić w adnotacji sformułowanie „spotkanie autorskie”, które umożliwi odnalezienie rekordów dot. tego typu  imprez w wyszukiwaniu przez słowo.

Spotkania z pisarzem Grzegorzem Kasdepke / |c (awa).
60019 |a Kasdepke, Grzegorz |d (1972- )
61029 |a Gminna Biblioteka Publiczna (Zakrzew). |b Filia Biblioteczna (Gulinek) |x imprezy |y 2008 r.
650 9 |a Pisarze polscy | 21 w.
651 9 |a Gulinek (gm. Zakrzew ; pow. Radom) |x bibliotekarstwo |x imprezy |y 2008 r.
655 9 |a Literatura dziecięca polska |x popularyzacja |x imprezy |y 2008 r.

Mój cel, żeby ludzie nie popadali w rozpacz / |c K.W.
5208 |a Spotkanie z dr nauk humanistycznych, filozofem.
60019|a Wojcieszek, Krzysztof
61029|a Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida (Wyszków) |x imprezy |y 2006 r.
650 9 |a Filozofowie |z Polska |y 21 w.
650 9 |a Rodzina |x psychologia
651 9 |a Wyszków |x bibliotekarstwo |x imprezy |y 2006 r.

  Koncerty

Makowicz w Wałbrzychu / Roman Gileta. // Tyg. Wałb.- 1997, nr 52, s. 32.
5208 Koncert Adama Makowicza w Filharmonii Sudeckiej.
600 9 |a Makowicz, Adam
61029 |a Filharmonia Sudecka (Wałbrzych)
651 9 |a Wałbrzych (woj. dolnośląskie)|x muzyka |x imprezy |y  1997 r.
655 9 |a Jazz |x imprezy |z Polska |y  1997 r.

Illusion. Powrót do przeszłości / |c Grzegorz Cholewa.
61029|a Illusion (zespół muz.)
650  9 |a Zespoły muzyczne |z Polska |y od 1989 r.
651  9 |a Wrocław (woj. dolnośląskie) |x muzyka |x imprezy |y 2008 r.
655  9 |a Rock |x imprezy |z Polska |y 2008 r.

X Jubileuszowy Koncert Charytatywny :|bWiesław Ochman i jego goście : Zawiercie 6 kwietnia 2002 /|c[Urząd Miejski w Zawierciu ; aut. tekstu Kazimierz Ciechanowicz]. – Zawiercie, 2002.
600 19|a Ochman, Wiesław |d (1937- )
610 29|a Fundacja Pomocy dla Szpitala w Zawierciu „Auxilium”
611 29|a Jubileuszowy Koncert Charytatywny |n(10 ;|d2002 ; |c Zawiercie)
650  9 |a Działalność charytatywna |z Polska |y od 1989 r.
650  9 |a Śpiewacy polscy| y 20 w.
651  9 |a Zawiercie (woj. śląskie)|x muzyka |x imprezy |y 2002 r.
655  9 |a Muzyka |x imprezy |z Polska |y 2002 r.

Krystian Zimerman : Polish Festival Orchestra / red. Agnieszka Mazur]. – Warszawa,  1999.
60019 |a  Chopin, Fryderyk (1810-1849) |x obchody
61029 |a  Filharmonia Narodowa (Warszawa) |x imprezy |y1999 r.
651  9 |a  Warszawa |x muzyka |x imprezy|y 1999 r.
655  9 |a  Programy  imprez
655  9 |a  Muzyka |x  imprezy |z Polska |y 1999 r.

Wystawy

Charakterystykę wystaw tworzą tematy:
– temat ogólny określający przedmiot lub temat wystawy;
– temat korporatywny określający organizatora wystawy  z określnikiem –wystawy;
– temat geograficzny wskazujący miejsce wystawy;
– temat określający rodzaj wystawy.

Tytuł  wystawy podajemy w polu uwag 520.

W „Bibliografii województwa mazowieckiego” po określniku –wystawy stosujemy określnik chronologiczny w postaci daty rocznej, natomiast po temacie Wystawy […] określnik chronologiczny w postaci wieku.

Wystawy  prezentujące twórczość jednego autora

Płonące bałwany Wilhelma Sasnala / Dorota Jarecka. // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 278, s.
5208  |a 14.   Wystawa „Lata walki” w warszawskiej Zachęcie.
60019 |a Sasnal, Wilhelm |d (1972- )
61029 |a „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa)
650  9 |a Wystawy sztuki |z Polska |y 21 w.
651  9 |a Warszawa |x wystawy |y 2007 r.
655  9 |a Malarstwo polskie |x  historia |y od 1989 r.

Magdalena Abakanowicz: świadectwo nieobecności / Piotr Kosiewski. // Dziennik (Wyd. 2). – 2008, nr 142, s. 19.
5208 |a Wystawa „Cysterna”.
60019 |a Abakanowicz, Magdalena |d (1930- )
61029 |a Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Warszawa)
650 9 |a Instalacja (szt. plast.) |x historia |y Polska
650 9 |a Wystawy sztuki |z Polska |y 21 w.
651 9 |a Warszawa |x wystawy |y 2008 r.

Wystawy  prezentujące twórczość jednego autora, tematyczne

Kresy. Zapomniana Ojczyzna / Bohdan Urbankowski. // Gazeta Polska. – 2007, nr 38, s. 22
60019 |a Hejke, Krzysztof |d (1962- )
61029 |a Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
651  9 |a Kresy wschodnie Rzeczypospolitej |x w fotografii
650  9 |a Wystawy sztuki |z Polska |y 21 w.
651  9 |a Warszawa |x wystawy |y 2007 r.
655  9 |a Fotografia polska |x historia |y od 1989 r.

Wystawy  prezentujące twórczość wielu autorów

Triumf malarstwa / |c Justyna Nowicka.
5208  |a   Wystawa „Stefan Gierowski i Jarosław Modzelewski. Trzy pejzaże i cztery meta” w Krakowie.
60019 |a Gierowski, Stefan |d (1925- )
60019|a Modzelewski, Jarosław |d (1955- )
61029|a Galeria Zderzak (Kraków) |x wystawy |y 2008 r.
655  9|a Wystawy sztuki  |z Polska | y 2008 r.
651  9|a Kraków (woj. małopolskie) |x wystawy |y 2008 r.
655  9|a Malarstwo polskie |x historia |y 21 w.

Wystawy  prezentujące prace przedstawicieli określonego kierunku sztuki

Najlepsze wideo z USA w gdańskiej Łaźni / Mirosław Baran. // Gazeta Wyborcza – Trójmiasto. – 2007, nr 39, s. 8
5208 |a Prezentacja „American video-art” w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku.
610 29 |a Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (Gdańsk)
650  9 |a Wideo-art |x historia |z Stany Zjednoczone
650  9 |a Wystawy sztuki |z Polska |y 21 w.
651  9 |a Gdańsk (woj. pomorskie) |x wystawy |y 2007 r.

Wystawy tematyczne plastyczne

Antydepresant: sztuka, osobisty opis choroby / Monika Małkowska. // Rzeczpospolita (W3). – 2007, nr 227, s. A15
5208  |a Wystawa „Depresja” w białostockiej Galerii Arsenał.
610 9 |a Galeria Arsenał (Białystok)
650 9 |a Depresja psychiczna |x w  sztuce polskiej
650 9 |a Sztuka polska |x historia |y od 1989 r.
650 9 |a Wystawy sztuki |z Polska |y 2007 r.
651 9 |a Białystok (woj. podlaskie) |x wystawy |y 2007 r.

Dowcipy psu na budę / Monika Małkowska. // Rzeczpospolita (W3). – 2008, nr 240, s. A20
5208  |a Międzynarodowa Wystawa Satyrykon – Legnica 2008
61029 |a Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego (Warszawa)
650 9 |a Pies domowy |x w sztuce polskiej
650 9 |a Wystawy sztuki |z Polska |y 21 w.
651 9 |a Warszawa |x wystawy |y 2008 r.
655 9 |a Rysunek polski |x historia |y 21 w.

Jak sztuka trawi Holocaust / Dorota Jarecka. // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 32, s. 13
5208  |a Krakowska wystawa „Beyond”
60019 |a Bałka, Mirosław |d (1958- )
60019 |a Pirri, Alfredo |d (1957- )
61029 |a Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (Kraków)
650  9 |a Holocaust |x w sztuce
650  9 |a Instalacja (szt.plast.) |x historia |z Włochy
650  9 |a Rzeźba polska |x historia |y 20-21 w.
650  9 |a Wystawy sztuki |z Polska |y 21 w.
651  9 |a Kraków (woj. małopolskie) |x wystawy |y 2007 r.

Wystawy  historyczne

Przechodniu, powiedz Polsce… : ekspozycja „Żołnierze Andersa” w Muzeum Wojska Polskiego / Bartosz Marzec. // Rzeczpospolita (W3). – 2007, nr 187, dod. s. 6-7
60019 |a Anders, Władysław |d (1892-1970)|x pamiątki
61029 |a Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)  
61029 |a Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. |b 2 Korpus Polski
650  9 |a Wojsko |z Polska |y 1939-1945 r.
650  9 |a Wystawy historyczne |z Polska |y 21 w.
651  9 |a Warszawa |x wystawy |y 2007 r.

Zamknąć serca na litość. // Myśl Polska. – 2007, nr 37, s. 15
5208 |a Wystawa „Z największą brutalnością. Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce wrzesień-październik 1939” w Norymberdze.
650 9 |a Wojna 1939-1945 r. |x  jednostki wojskowe  |z Niemcy
650 9 |a Wojna 1939-1945 r.|martyrologia|zPolska
650 9 |a Wystawy historyczne |z Polska |y 21 w.
651 9 |a Norymberga (Niemcy) |x wystawy |y 2007 r.

Samochody wytwornego towarzystwa… / Renata Radłowska. // Gazeta Wyborcza – Kraków. – 2007, nr 263, s. 2
5208 |a Wystawa „Samochody wytwornego towarzystwa. Miodowe lata angielskich automobili 1902-1905” w Krakowie.
61029 |a Muzeum Inżynierii Miejskiej (Kraków)
650  9 |a Przemysł samochodowy |z Wielka Brytania |y 1901-1914 r.
650  9 |a Wystawy historyczne |z Polska |y 21 w.
651  9 |a Kraków (woj. małopolskie) |x wystawy |y 2007 r.

Wystawy biograficzne

Róża Europy / Piotr Semka. // Rzeczpospolita (W3). – 2007, nr 210, s. A15
5208 |a Wystawa „Elżbieta – europejska święta” na zamku Wartburg.
60019 |a Elżbieta z Turyngii |b (św. ; |d 1201-1231)
650  9 |a Święci i błogosławieni |y 13 w.
650  9 |a Wystawy biograficzne |z Polska |y 21 w.
651  9 |a Wartburg (Niemcy) |x wystawy |y 2007 r.

Inne wystawy

Psie championy na start /|c arch.
61029 |a Polski Związek Kynologiczny. |b Oddział (Radom)
61129 |a Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich |n(1 ; |d 2012 ; |c Radom)
61129 |a Krajowa Wystawa Psów Rasowych |n(26 ;|d 2012 ; |c Radom)
650   9 |a Pies myśliwski |z Polska
650   9 |a Wystawy psów |z Polska |y 21 w.
651   9 |a Radom |x organizacje |y 21 w.
651   9 |a Radom |x wystawy |y 2012 r.

Katalogi wystaw

Katalogi wystaw prezentujących twórczość artystów plastyków otrzymują w haśle oprócz tematu osobowego temat wskazujący na charakter twórczości wystawy, temat korporatywny wskazujący nazwę galerii, muzeum, w którym wystawiono obiekty sztuki, temat geograficzny, wskazujący miejsce wystawy oraz temat formalny  Katalogi wystaw np.

Eugeniusz Gramatyka : Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu [wystawa czerwiec] 2001 / oprac. Wojciech Makowiecki, Mirosław Pawłowski ; [red. Wojciech Makowiecki ; tł.  Małgorzata Wardeńska].
60019 |a Gramatyka, Eugeniusz |d (1905-1978)
610 29|a Galeria Miejska „Arsenał” (Poznań)
651  9 |a Poznań  |x wystawy |y 2001 r.
655  9 |a Malarstwo polskie |y 20 w.
655  9 |a Katalogi wystaw

W kręgu mazowieckich ziemian przełomu XIX i XX wieku / |c [aut. oprac. Bogumiła Umińska] ; Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
61029|a Muzeum Szlachty Mazowieckiej (Ciechanów)
650 9 |a Ziemiaństwo |z Polska |y 19-20 w.
651 9 |a Ciechanów |x wystawy |y od 1989 r.
651 9 |a Mazowsze |x biografie |y 19-20 w.
655 9 |a Katalogi wystaw

Targi

Atmosfera nie wystarczy / Przemysław Trawa ; rozm. przepr. Robert Kozela. // Atest. – 2004, nr 6, s. 8-9
5208   |a O organizacji targów SAWO na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
611 29 |a Międzynarodowe Targi Poznańskie
611 29 |a Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO |c (Poznań)
650 9 |a Targi i wystawy międzynarodowe |z Polska |y 21 w.
651 9 |a  Poznań (woj. wielkopolskie) |x wystawy |y 21 w.

Artykuł ma charakter ogólny, nie dotyczy konkretnej imprezy, stąd określniki chronologiczne ogólne (21 w.)

Przede wszystkim ATEX / Robert Kozela. // Atest. – 2004, nr 6, s. 45-46
5208  |a Dyrektywy ATEX na połączonych imprezach targowych Powtech, TechnoPharm i ExploRisk w Norymberdze.
650 9 |a Targi i wystawy międzynarodowe |z Niemcy |y 21 w.
650 9 |a Wybuch |x zapobieganie |x prawo wspólnotowe europejskie
650 9 |a Wybuch |x zapobieganie |x urządzenia |z Niemcy |y 21 w.
651 9 |a Norymberga (Niemcy) |x wystawy |y 21 w.

Kierowcy pilnie poszukiwani / Danuta Walewska. –  Korespondencja z Paryża. // Rzeczpospolita (W3). – 2008, nr 246, s. B12-B13
5208  |a Międzynarodowy Salon Samochodowy w Paryżu.
650 9 |a Samochody osobowe |x Francja |y 21 w.
651 9 |a Paryż (Francja) |x wystawy |y 2008 r.

Turcy już są w Europie / Adam Krzemiński. // Gazeta Wyborcza. – 2008, nr 249, s. 16
61129 |a Międzynarodowe Targi Książki |n(60 ;  |d 2008 ;  |c Frankfurt nad Menem)
650 9 |a Księgarstwo |z Niemcy |y 21 w.
650 9 |a Targi i wystawy międzynarodowe|z Niemcy |y 21 w.
655 9 |a Literatura turecka |x popularyzacja |z Niemcy
651 9 |a Frankfurt nad Menem (Niemcy) |x wystawy |y 2008 r.

Konferencje

Opis dokumentów dotyczących zjazdów i konferencji  obejmuje następujące hasła przedmiotowe:
temat korporatywnynazwa ciała zbiorowego – organizatora imprezy oraz określnik ogólny – zjazdy i konferencje i odpowiedni określnik chronologiczny;
temat geograficznymiejsce konferencji, określnik –imprezy, określnik chronologiczny – rok; lub określnik odpowiadający tematowi zjazdu czy konferencji i określnik chronologiczny – rok;
temat określający przedmiot konferencji;

–  temat Sprawozdania z konferencji lub Materiały konferencyjne w zależności od rodzaju dokumentu;
nazwa konferencji zazwyczaj w polu uwag 520

Przenikanie kultur w Małopolsce :|bVI Kongres Krajoznawstwa Polskiego – Olsztyn 2010 r. : Małopolski Sejmik Przedkongresowy Tarnów – październik 2009 r. / |c[red. Beata Dziduszko et al. ; teksty Janusz Zdebski et al.]
600 19 |a Bem, Józef|d |d(1794-1850)
610 29 |a Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.|b Oddział „Ziemi Tarnowskiej” |x zjazdy i konferencje |y2010 r.
611 29 |a Kongres Krajoznawstwa Polskiego|d(2010 ; c Olsztyn)
651  9  |a Małopolska |x cmentarze |y1914-1918 r.                                                                 651  9  |a Małopolska |x stosunki etniczne |x historia
651  9  |a Tarnów (woj. małopolskie) |x biografie |y 18-19 w.
651  9  |a Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)|x imprezy|y2010 r.
655  9  |a Materiały konferencyjne
655  9  |a Sprawozdania z konferencji

Motywy polsko-żydowskie w kulturze / |c OTA.
520 8  |a Konferencja naukowa „Motywy polsko-żydowskie w kulturze”.
61029 |a Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika |x zjazdy i konferencje |y 2008 r.
650 9 |a Żydzi |x kultura
651 9 |a Ostrołęka |x kultura |x imprezy |y 2008 r.
655 9 |a Sprawozdania z konferencji

III Forum Młodych Bibliotekarzy / |c Agnieszka Pajączkowska, Ewelina Krasińska.
61029 |a Miejska Biblioteka Publiczna (Szczecin) |x zjazdy i konferencje |y 2008 r.
61129 |a Forum Młodych Bibliotekarzy |n (3 ; |d 2008 ; |c Szczecin)
650  9 |a Bibliotekarstwo |z Polska |y 21 w.
651  9 |a Szczecin (woj. zachodniopomorskie) |x bibliotekarstwo |x zjazdy i konferencje |y 2008 r.
655  9 |a Sprawozdania z konferencji

Zawody i imprezy sportowe   

Do opisu  tego typu imprez w „Bibliografii województwa mazowieckiego”  stosujemy  konstrukcję: nazwa dyscypliny sportowej –   okr. zawody – okr. chronolog. – data roczna;  nazwa geograficzna – okr. zawody – okr. chronolog. – data roczna.   Gdy opisujemy imprezę rekreacyjno- sportową o charakterze masowym, zawody amatorskie  po temacie geograf. możemy użyć określnika  –kultura fizyczna i potem okr. imprezy – okr. chronolog. – data roczna.

Księga jubileuszowa Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry  Szachowej wydana z okazji XXXV-lecia :|b1903-1938 /|cred. D. Daniuszewski. – [Łódź ,1938]
5208  |a Zawiera również: II. Międzynarodowy Jubileuszowy Turniej Szachowy w Łodzi w 1938 r. pod protektoratem Pana Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka, z okazji 35-lecia 1903-1938.
610 29 |a Łódzkie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej
650   9 |a Szachy |x organizacje |z Polska |y 1901-1939 r.
650   9 |a Szachy |x zawody|z Polska |y 1938  r.
651   9 |a Łódź (woj. łódzkie)|x sport |x organizacje|y1901-1939 r.
651   9 |a Łódź (woj. łódzkie)|x sport |x zawody|y1938 r.

Mistrzostwa Świata 2002 /|c[tł. Rafał Byrski ; red. prowadzący Marek Bernacki]. – Bielsko-Biała,  2002.
611 29 |a Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej |n(17 ;|d2002 ;|cKorea / Japonia)
611 29 |a Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej |x historia
650  9 |a Piłka nożna |x zawody |y 20-21 w.  

Ogólnopolski Turniej Koszykówki / Wyszkowiak . – 1999 , nr 21 ,s. 16
611 9 |a Ogólnopolski Turniej Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych (4 ; 1999 ; Wyszków)
650 9 |a Koszykówka |x zawody |z Polska |y 1999 r.
651 9 |a Wyszków |x sport |x zawody |y 1999 r.

Nad jeziorem powitali wakacje : |b rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny / |c TKKF Kubuś.
61029 |a Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |b Ognisko „Kubuś” (Sierpc) |x imprezy |y 2009 r.
650  9 |a Czas wolny od pracy |x organizacja |z Polska |y 21 w.
650  9 |a Odpoczynek |x organizacja |z Polska |y 21 w.
650  9 |a Szczutowo (pow. Sierpc) |x kultura fizyczna |x imprezy |y 2009 r.

Udział w konkursach, turniejach, zawodach   

W JHP BN istnieje wzór opracowania udziału Polski w imprezach międzynarodowych: udział… (poszczególnych krajów) – stosuje się po nazwach ciał zbiorowych i imprez międzynarodowych oraz  po tematach: Organizacje międzynarodowe, Organizacje gospodarcze międzynarodowe, Organizacje międzyparlamentarne, Pomoc humanitarna międzynarodowa, Operacje pokojowe.

Złote wiosła Tomasza Kucharskiego /|cZbigniew Szafkowski ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w  Gorzowie Wlkp. – Gorzów Wielkopolski, 2001.
611 29|a Igrzyska olimpijskie|n (27 ;|d 2000 ;|c Sydney)|x udział Polski
650  9 |a Wioślarze |z Polska |y od 1944 r.
650  9 |a Wioślarstwo |x reprezentacja narodowa|z Polska | y od 1944 r.
651  9 |a Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie)|x sport |y od 1944 r.

Nasi w Sydney / Dariusz Wikło, Sławomir Sijer //Sł. Ludu .- 2000 , nr 215, dod. „Mag. Sł. Ludu” nr 2146 ,s. 6, fot.
600 19 |a Łęcka, Anna
610 29 |a Klub Sportowy Sokół Radom
611 29 |a Igrzyska Olimpijskie |n (27 ; |d 2000 ; |c Sydney) |x udział Polski
650   9 |a Łucznictwo |x reprezentacja narodowa |y od 1989 r.
651   9 |a Radom |x sport |y od 1989 r.

Polska sztuka dekoracyjna /|c tekst napisał, materjał zebr. Jerzy Warchałowski.
611 29 |a Międzynarodowa Wystawa Sztuk Dekoracyjnych i Przemysłu Współczesnego|d (1925;|c Paryż)|x udział Polaków
650  9 |a Art deco
650  9 |a Sztuka stosowana polska| y 20 w.
655  9 |a Albumy

Korzystając z  tego wzoru wprowadzamy do „ Bibliografii województwa mazowieckiego” określnik: udział … (poszczególnych miejscowości) stosowany w  imprezach polskich, zawodach sportowych, konkursach, teleturniejach oraz w Biciu Rekordu Guinessa.

Zgłosił się przez przekorę / |c Łukasz Łukomski ; rozm. przepr. Marcin Monik.
60019 |a Łukomski, Łukasz |d (1981- )
650 9 |a Programy telewizyjne |z Polska |y21 w.
650 9 |a Tancerze |z Polska |y 20-21 w.
650 9 |a You can dance (program  telew.) |x udział Radomia
651 9 |a Radom |x biografie |y 20-21 w.

Pielgrzymki
Obszerny materiał regionalny dot. udziału mieszkańców poszczególnych miejscowości w pielgrzymkach możemy opracować zgodnie ze schematem tematowania IMPREZ :

 • 611 29  Nazwa imprezy – ewentualnie udział [miejscowość z której pochodzą pielgrzymi)
 • 650  9  Pielgrzymki – Polska – 21 w.
 • 651  9  [miejscowość z której pochodzą pielgrzymi] – religia – 21 w.
 • 651  9 [hasło geograficzne okr. położenie danego sanktuarium lub nazwy centrów religijnych np. Rzym (Włochy)] – pielgrzymki

24510 |a Jezus pieśnią mego życia… : |b XX Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży / |c SAB.
5208   |a Pielgrzymka do Rostkowa.
61129 |a Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży |n (20 ; |d 2012 ; Rostkowo) |x udział Sierpca
650  9  |a Pielgrzymki |z Polska |y 21 w.
651  9  |a Płocka, diecezja (katol.) |y 21 w.  można dodać:
651  9  |a Rostkowo (gm. Czernice Borowe ; pow. Przasnysz)|x sanktuarium św. Stanisława Kostki |x pielgrzymki
651  9  |a Sierpc |x religia |y 21 w.

24510    |a Pielgrzymka głuchoniemych / |c mm.
61129    |a Pielgrzymka Osób Niesłyszących |n (23 ; |d 2015 ; |c Kałków-Godów)
650  9    |a Pielgrzymki |z Polska |y 21 w.
650  9    |a Sanktuaria |x katolicyzm |z Polska
651  9    |a Kałków-Godów (woj. świętokrzyskie) |x sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej |x pielgrzymki
651  9    |a Radom |x religia |y 21 w.
651  9    |a Radomska, diecezja (katol.) |y 21 w.

Pielgrzymki papieży

 • 600 09 [Imię papieża] – podróże apostolskie – rok
 • 650  9 Pielgrzymki papieży – Polska – wiek
 • 651  9 [Miejscowość do której przybył papież] – religia – wiek

24510 |a Jechali z miłością po nadzieję / |c (am, ar, mn, jp).
5208   |a Pielgrzymka na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II w Krakowie w VIII 2002 r.
60009 |a Jan Paweł |b II |c (papież ; |d 1920-2005) |x podróże apostolskie |y 2002 r.
650 9  |a Pielgrzymki papieży|z Polska |y 21 w.
651 9  |a Kraków (woj. małopolskie) |x religia |y 21 w.
651 9  |a Ostrów Mazowiecka |x religia |y 21 w.
651 9  |a Maków Mazowiecki |x religia |y 21 w.
651 9  |a Ostrołęka |x religia |y 21 w.