Pole 046 Czas powstania

Deskryptory określające czas powstania dzieła zapisuje się w rekordzie bibliograficznym w:

polu 046 – stosując chronologię swobodną (daty jednostkowe lub dowolne zakresy dat)
polu 388 – stosując chronologię ustaloną (ustalone zakresy dla wieków i zakresy szczegółowe dla dwudziestego wieku)  –> zob. pole 388

Pole 046   (NP)

Wskaźnik pierwszy
_ niezdefiniowany
Wskaźnik drugi

_ niezdefiniowany

Podpola
kpojedyncza data lub początek okresu powstania dzieła (NP)
l – koniec okresu powstania dzieła (NP)
o – pojedyncza data lub początek okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła współwydane) (NP)
p – koniec okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła współwydane) (NP)
2  – źródło schematu zapisu daty (NP)  →  2edtf (daty niepełne, niepewne, wątpliwe)

Kody (wybrane) używane dla dat przybliżonych i niepewnych:
x – wstawiamy w miejscu nieznanych cyfr daty                                                                  np. 20XX
? – data niepewna (znak używany po dacie)                                                                        np. 1984?
~ – data przybliżona (znak używany po dacie)                                                                     np. 2004~
% – dla daty niepewnej i przybliżonej zarazem (znak używany po dacie)                       np. 1888%
Po użyciu któregokolwiek z w/w kodów wpisujemy także podpole 2edtf.

Datę zapisuje się w formacie rrrrmmddgg.
Rok jest elementem obowiązkowym; miesiąc, dzień i godzina są elementami opcjonalnymi.
– rok wyrażany liczbą czterocyfrową (0000 do 9999) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera (przed rokiem)
– miesiąc wyrażany liczbą dwucyfrową (01 do 12) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera (przed liczbą miesiąca)
– dzień wyrażany liczbą dwucyfrową (01 do 31) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera (przed liczbą dnia)
– godzina wyrażona liczbą dwucyfrową według zegara 24-godzinnego (00 do 23) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera (zapis godziny stosuje się w bardzo wyjątkowych wypadkach).

Uwaga
Daty p.n.e. zapisuje się, poprzedzając je znakiem ujemnym. Rok 1 n.e. zapisuje się jako “0001”, rok 1 p.n.e. jako “0000”, rok 2 p.n.e. jako “-0001” itd.

Przykłady:

046 __  k1835    l1840
100 1_ aTocqueville, Alexis de d(1805-1859)
245 10 aO demokracji w Ameryce / cAlexis de Tocqueville ; przekład Barbara Janicka i Marcin Król.
388 1_  a1801-1900
[Pierwszy tom dzieła de Tocqueville’a został opublikowany po raz pierwszy w 1835 roku, a tom drugi w roku 1840.]
———————————————————————————————————————————-
046 __  k1918    l2007
245 10 aDzieci Húrina / cJ. R. R. Tolkien ; red. Christopher Tolkien ; il. Alan Lee ; przekł. Agnieszka Sylwanowicz.
388 1_  a1901-2000
388 1_  a2001-
[„Dzieci Hurina” J. R. R. Tolkien tworzył w rękopisie od 1918 r. nie pozostawiając ostatecznej wersji. W 2007 r. jego syn Christopher, opierając się na różnych zapiskach ojca, stworzył kanoniczny tekst „Dzieci Hurina”.]
———————————————————————————————————————————
046 __  k1993    o1939    p1969
245 00 aPolski dramat emigracyjny 1939-1969 :    bantologia /    cwybór i opracowanie Dobrochna Ratajczakowa.
388 1_  a1901-2000
388 1_  a1939-1945
388 1_   a1945-1989
388 2_   a1901-2000
388 2_   a1989-2000
[Antologia dramatów powstałych w latach 1939-1969 i wydanych zbiorczo w roku 1993.]
—————————————————————————————————————————–
046__  k-07XX    2edtf
245 10 aOdyseja /    cHomer ; tłumaczenie Franciszek Dmochowski.
388 1_  a800-701 p.n.e.
[Dzieło powstało w 8 wieku p.n.e. – nie znamy dokładniejszego datowania.]