Pole 386 Przynależność kulturowa

Deskryptory określające przynależność kulturową zapisuje się w polu 386 rekordu bibliograficznego.
Deskryptor przynależności kulturowej wyraża przynależność autora dzieła do określonego kręgu kulturowego ustalaną poprzez wskazanie właściwej cechy językowo-etnicznej. Jeśli autorstwo dzieła jest nieznane lub sporne, deskryptor przynależności kulturowej opisuje przynależność samego dzieła do określonego kręgu kulturowego.

Pole 386 (P)

Wskaźnik pierwszy
_ niezdefiniowany
Wskaźnik drugi
_ niezdefiniowany

Podpola
m [wyrażenie wprowadzające w postaci]:
Przynależność kulturowa
a [deskryptor dziedzina + cecha językowo-etniczna]

Deskryptory przynależności kulturowej stosuje się dla dzieł z następujących dziedzin twórczości:
literatury (utwory literackie wszystkich rodzajów i gatunków przynależące do literatury pięknej bądź literatury faktu);
muzyki (zapis nutowy, dźwiękowy i audiowizualny muzyki w dowolnej postaci);
grafiki (ryciny wykonane dowolną techniką graficzną na dowolnym podłożu);
rysunku (rysunki wykonane dowolną techniką i na dowolnym podłożu);
fotografii (fotografie wykonane dowolną techniką odwzorowania obrazu);
filmu (zapis filmu niemego lub dźwiękowego na dowolnym nośniku);
malarstwa;
rzeźby.

Wyróżnia się następujące przesłanki do określania przynależności kulturowej:
• narodowość lub przynależność etniczna autora;
• krąg kulturowy, do którego przynależy autor;
• język (języki), w którym tworzy autor;
• kraj, w którym tworzy autor;
• kraj, którego ludność była zamierzonym odbiorcą dzieł autora.

Podstawowym kryterium ustalania przynależności kulturowej autora jest
wskazanie kultury, którą zasilają jego dzieła.

Deskryptory wyrażające przynależność kulturową tworzy się przez połączenie jednej z wyżej wymienionych dziedzin i przymiotnika wrażającego cechę językowo-etniczną, np. „Literatura francuska”, „Malarstwo polskie”.
Przymiotnik językowo-etniczny tworzy się od nazw:
• narodowości,
• grup etnicznych,
• ludów,
• plemion,
• państw,
• języków

Uwaga
W przypadku wątpliwości co do przynależności kulturowej autora dzieła zaleca się użycie więcej niż jednego deskryptora przynależności kulturowej.

Deskryptor przynależności kulturowej użyty w rekordzie bibliograficznym powinien być skorelowany z danymi zapisanymi:
• w polu 380 – formą,
• w polu 388 – chronologią,
• w polu 655 – gatunkiem,
• i uzupełniony opisem treści – pola 6XX.

Przykłady

245 10 a Niebezpieczne związki /    c Pierre Choderlos de Laclos ; przełożył i wstępem
opatrzył Tadeusz Boy-Żeleński.
380 __ a Książki
380 __ a Proza
386 __ m Przynależność kulturowa    aLiteratura francuska
388 1_ a 1701-1800
648 _9 a 1701-1800
650 _9 a Arystokracja
650 _9 a Uwodzenie
650 _9 a Zemsta
651 _9 a Francja
655 _9 a Powieść epistolarna

————————————————————————————————————————————-
245 10 a Szaleństwo Almayera /    c Joseph Conrad ; tłumaczenie Aniela Zagórska.
246 1_ i Tytuł oryginału:    a Almayer’s folly,    f 1895
380 __ a E-booki
380 __ a Proza
386 __ m Przynależność kulturowa    aLiteratura angielska
388 1_ a 1801-1900
648 _9 a 1801-1900
650 _9 a Handlowcy
650 _9 a Holendrzy
650 _9 a Odmienność kulturowa
651 _9 a Borneo (wyspa)
655 _9 a Powieść

————————————————————————————————————————————–
245 10 aLooking ahead /    cLeszek Kułakowski Ensemble.
380 __ aMuzyka
386 __ mPrzynależność kulturowa    aMuzyka polska
388 1_ a2001-
655 _9 aNagrania dźwiękowe
655 _9 aJazz

————————————————————————————————————————————–
245 10 a[Scena ze spektaklu „Wenus w futrze” Davida Ivesa] / cfotografie Maciej Mikulski.
380 __ aFotografie
386 __ mPrzynależność kulturowa  aFotografia polska
388 1_ a2001-
600 19 aIves, David    d(1950- ).    tVenus in Fur
610 29 aTeatr im. Wandy Siemaszkowej (Rzeszów)
648 _9 a2001-
650 _9 aAktorzy
650 _9 aTeatr polski
655 _9 aOdbitka barwna
655 _9 aFotografia teatralna

————————————————————————————————————————————–
245 00 aIda /    c Solopan & Opus Film, Phoenix Film przy współpracy z Portobello Pictures ; scenariusz Paweł Pawlikowski i Rebecca Lenkiewicz ; produkcja Eric Abraham, Piotr Dzięcioł, Ewa Puszczyńska ; reżyseria Paweł Pawlikowski.
380 __ aFilmy
386 __ mPrzynależność kulturowa    aFilm duński
386 __ mPrzynależność kulturowa    aFilm polski
388 1_ a2001-
655 _9 aDramat filmowy
[W przypadku dzieł filmowych, na potrzeby opracowania bibliograficznego, deskryptor przynależności etnicznej ustala się w odniesieniu do kraju producenta ; film został zrealizowany przez firmy producenckie zarejestrowane w Danii i w Polsce.]