Uwagi 500, 505, 520

Pola uwag stosowane przy opisie wszystkich typów dokumentów. Umożliwiają dodanie informacji nie znajdujących odzwierciedlenia w pozostałych polach opisu bibliograficznego.

500 |a  Uwagi ogólne

Stosowane do podawania uwag, dla których nie przewidziano osobnych pól 5XX,
np. o zmianach podtyt. i red. naczelnych, o podstawie opisu, nazwie aut. ustalonej przez katalogującego, sprostowaniach i wyjaśnieniach dot. ozn. odpowiedzialności, specjalnych cechach fizycznych publikacji, dla map – sposób przedstawienia rzeźby terenu czy inf. o mapach pobocznych.
Pole kończy się kropką.
np.
500     |a Na s. tyt. nazwa poprzedniego wydawcy: Wiedza i Życie.
500     |a Od z. 14 (2001) podtyt. okł.: Dziedzictwo kulturowe.
500     |a Od nr 275/275 (1993): 38 cm.
500     |a Od 1999 wyd.: Biuro Informacyjno-Prasowe „Solidarność”. Region Mazowsze.
500     |a Brak tekstu pod zapisem nutowym (teksty piosenek w dołączonej książeczce).
500     |a Publikacja powstała staraniem Stowarzyszenia „Młodzież dla Myszyńca” z siedzibą w Myszyńcu.
500     |a Mapa poboczna: Centrum Warszawy.

505 Sformalizowana uwaga dot. zawartości
5058_ |a

W polu zapisujemy tytuły prac współwydanych lub części dokumentu. Pole kończy się kropką.
np.
5058     |a Zawiera pieśń : Wędrowna ptaszyna.
5058     |a Odprawa posłów greckich ; Fraszki ; Pieśni ; Pieśń świętojańska o sobótce ; Treny.
5058     |a Codzienny rachunek sumienia / Georges A. Aschenbrenner. Rachunek sumienia i spowiedź / Jerzy Lech Kontkowski.

520 |a Uwaga dot. zawartości dokumentu (w postaci niesformalizowanej)
5208_ |a

Pole zawiera uwagę dotyczącą zawartości dokumentu – krótkie streszczenie, adnotację, abstrakt, dodatkową informację wyjaśniającą tematykę publikacji. Wykorzystujemy je także dla podawania tytułu wystawy przy opisie dokumentu na ten temat (por. omówienie Inne rodzaje imprez (targi, wystawy, koncerty, festyny itp.)).
np.
5208 |a Międzynarodowa Wystawa Satyrykon – Legnica 2008.
5208 |a Konferencja naukowa „Motywy polsko-żydowskie w kulturze”.
5208 |a Pielgrzymka na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II w Krakowie w VIII 2002 r.
5208 |a Zawiera rec. książki: Noc morderców : kaźń polskich profesorów we Lwowie i Holokaust w Galicji Wschodniej / Dieter Schenk. – Kraków,2011.
5208 |a Omawia zagadnienia: istota i znaczenie wojny militarnej, krótka historia wojen i działań politycznych, wojny na lądzie i w przestrzeni kosmicznej z pomocą robotów, wojna psychologiczna.
5208 |a Wiersz z 2006 r. jest poetyckim zapisem spotkania w Auschwitz więźniów obozu z Benedyktem XVI ; w publikacji także tekst wiersza.
5208 |a Konflikt wywołany przez powieść J. Onoszki, która opisuje wyprawę na Grenlandię.