Uwagi 500, 505, 520, pole lokalne 940

Pola uwag stosowane przy opisie wszystkich typów dokumentów. Umożliwiają dodanie informacji nie znajdujących odzwierciedlenia w pozostałych polach opisu bibliograficznego.

500 |a  Uwagi ogólne

Stosowane do podawania uwag, dla których nie przewidziano osobnych pól 5XX,
np. o zmianach podtyt. i red. naczelnych, o podstawie opisu, nazwie aut. ustalonej przez katalogującego, sprostowaniach i wyjaśnieniach dot. ozn. odpowiedzialności, specjalnych cechach fizycznych publikacji, dla map – sposób przedstawienia rzeźby terenu czy inf. o mapach pobocznych.
Pole kończy się kropką.
np.
500     |a Na s. tyt. nazwa poprzedniego wydawcy: Wiedza i Życie.
500     |a Od z. 14 (2001) podtyt. okł.: Dziedzictwo kulturowe.
500     |a Od nr 275/275 (1993): 38 cm.
500     |a Od 1999 wyd.: Biuro Informacyjno-Prasowe „Solidarność”. Region Mazowsze.
500     |a Brak tekstu pod zapisem nutowym (teksty piosenek w dołączonej książeczce).
500     |a Publikacja powstała staraniem Stowarzyszenia „Młodzież dla Myszyńca” z siedzibą w Myszyńcu.
500     |a Mapa poboczna: Centrum Warszawy.

505 Sformalizowana uwaga dot. zawartości

Pierwszy wskaźnik 0 – zawiera (pełna zawartość dokumentu)
                                    1- zawartość niepełna
                                    2 – zawiera m.in. (dotyczy części wybranych przez opisującego)

W polu zapisujemy tytuły prac współwydanych lub części dokumentu. Pole kończy się kropką.
np.
505 2 _ |a Kolacja = To geýma / Lija Witali. Serdeczność : fantazja w jednym akcie = Egkardiótīta / Akis Dimu. Martwy punkt = To tyfló sīmeío / Janis Mawritsakis. Ogień i woda = Fōtiá kai neró / Chrisa Spilioti. Pies, który pali = O skýlos pou kapnízei / Charalambos Janu. Alkestis i słodkie sny = Álkīstīs kai óneira glyká / Andreas Staikos. Drzazgi : siedem jednoaktówek = Splinters / Nina Rapi.
505 0_  |a Odprawa posłów greckich ; Fraszki ; Pieśni ; Pieśń świętojańska o sobótce ; Treny.
505 0_  |a Codzienny rachunek sumienia / Georges A. Aschenbrenner. Rachunek sumienia i spowiedź / Jerzy Lech Kontkowski.

 

520 8_ |a Uwaga dot. zawartości dokumentu (w postaci niesformalizowanej)

Wykorzystujemy je dla podawania informacji o wystawie przy opisie dokumentu na ten temat  oraz informacji dot. dzieła recenzowanego (dla artykułów recenzyjnych).
np.
520 8_  |a Wystawa: Ivan Marchuk. Archetyp Wolności, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków,  23.02 – 19.03.2023.
520 8_ |a Wystawa: Muzeum Narodowe, Kraków, 23 czerwca 2023 r. – 7 stycznia 2024 r.
520 8_  |a Zawiera recenzję książki: Noc morderców : kaźń polskich profesorów we Lwowie i Holokaust w Galicji Wschodniej / Dieter Schenk. – Kraków, 2011.
520 8_  |a Zawiera recenzję filmu: Amsterdam / reżyseria David O. Russell.
520 8_ |a Recenzja spektakli teatralnych wystawianych w ramach Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora.

Wszelkie uwagi dot. zawartości publikacji możemy zamieszczać w polu lokalnym 940 podpole a.