Artykuł

FMT
LDR Pola kontrolne
BAS |a Siglum biblioteki, która chce włączyć rekord do swojej bazy – pole powtarzalne
001 Pole kontrolne – automatyczne nadawanie numerów
005 |a Data ostatniej modyfikacji rekordu
008 Pola kontrolne – dobrze byłoby wpisywać dane dla danego typu dokumentu
040 |a Instytucja , która sporządziła opis
|c instytucja , która utworzyła rekord
|d instytucja, która dokonała modyfikacji
0410_ Dokument nie jest przekładem
0411_ dokument jest przekładem lub zawiera przekład
|a kod języka tekstu
|b kod języka streszczenia lub abstraktu
|h kod języka oryginału
045 Chronologia treści (NP)
045_ _  brak podpola $b i $c
0450_  pojedyncza data
0451_  wiele pojedynczych dat
0452_  przedział dat
           |b – sformalizowany zapis przedziału czasowego od roku 9999 p.n.e. (P)
Zapis roku poprzedza się kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.).
           |c – sformalizowany zapis przedziału czasowego przed rokiem 9999 p.n.e. (P)
046_ _ Daty kodowane
           |k – pojedyncza data lub początek okresu powstania dzieła (NP)
           |l – koniec okresu powstania dzieła (NP)
           |o – pojedyncza data lub początek okresu powstania zbioru dzieł           (np.  antologia lub dzieła współwydane) (NP)
           |p – koniec okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła  współwydane) (NP)
           |2 – źródło schematu zapisu daty (NP)
090 Numer bibliografii regionalnej
|r data roczna – rok bibliografii
100 Nazwa osobowa
1000_ nazwa w naturalnej kolejności składników
1001_ nazwa w szyku odwróconym (nazwisko imię)
|a nazwa osobowa
|b numeracja związana z nazwą
|c dopowiedzenie np. (papież)
|d daty związane z nazwą
110 Nazwa ciała zbiorowego
11019 nazwa geograficzna na początku
11029 nazwa w szyku naturalnym
|a nazwa ciała zbiorowego
|b nazwa jednostki podrzędnej
245 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
24500 jeśli nie występuje żadne z pól 100-130 (praca bezautorska)
24510 jeśli występuje jedno z pół 100-130 (jest autor)
|a tytuł
|b ciąg dalszy tytułu (podtytuł)
|n oznaczenie części lub sekcji dzieła
|p tytuł części lub sekcji
|c pozostałe elementy strefy tytułu
2463_ Wariant tytułu
|i treść wyrażenia wprowadzającego
|a tytuł
|b ciąg dalszy tytułu (podtytuł)
|n oznaczenie części lub sekcji dzieła
260  |c
336 Typ zawartości dokumentu (P)
|a Tekst                                                        [termin opisujący typ zawartości (P)]
|b txt                                                             [kod określający zawartość (P)]
|2 rdacontent                                             [źródło (terminu i kodu) (NP)]
337  Typ mediów (P)
|a Bez urządzenia pośredniczącego   [tryb odtwarzania (P)]
|b n                                                                 [kod typu mediów (P)]
|2 rdamedia                                                 [źródło (terminu i kodu) (NP)]
338 Typ/rodzaj nośnika
|a Wolumin                                                  [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b nc                                                                [kod typu nośnika (P)]
|2 rdacarrier                                                 [źródło (terminu i kodu) (NP)]
380_ _ Forma dzieła (P)
|a

388 Czas powstania dzieła (P)
3881_ data powstania dzieła
3882_ data powstania pracy zbiorowej
|a (P)

4901_ Strefa serii i dokumentu wieloczęściowego – forma z dokumentu , nie wyszukiwana
|a tytuł i oznaczenie odpowiedzialności serii
|v numeracja w obrębie serii
500 |a Uwagi ogólne
504 |a Uwaga dot. bibliografii
5050_ |a Sformalizowana uwaga dot. zawartości –stosowane przy artykułach wieloczęściowych pod tym samym tytułem
5208_|a Uwaga dot. zawartości dokumentu
546 |a Pole dot. języka dokumentu
Pola haseł przedmiotowych 600-655 jak w schemacie KSIĄŻKA
648_ 4 Zakres chronologiczny treści (P)
           |a  (ustalone zakresy chronologiczne) (NP)
658_ _ Deskryptor ujęciowy (P)
           |a (deskryptor z listy)
700 Hasło dodatkowe – nazwa osobowa
7000_ – nazwa osobowa w naturalnej kolejności elementów
7001_ – nazwa w szyku odwróconym
|a nazwa osobowa
|b numeracja związana z nazwą
|c dopowiedzenia
|d daty zw. z nazwą
|e określenie funkcji
|t tytuł dzieła
|n oznaczenie części
|p nazwa części dzieła
710 Hasło dodatkowe nazwa ciała zbiorowego (z kartoteki haseł wzorcowych)
7101_ – nazwa geograficzna na początku
7102_ – nazwa w szyku naturalnym
|a nazwa ciała zbiorowego
|b nazwa jednostki podrzędnej
|n numer imprezy/oznaczenie części
|d data imprezy
|c miejsce imprezy
|e określenie funkcji
|t tytuł dzieła
|p nazwa części
720 Hasło dodatkowe – nazwa w postaci niekontrolowanej
7201_ nazwa osobowa
7202_ inna niż osobowa
|a nazwa
740 Hasło dodatkowe – tytuł dokumentu związanego (jako dodatkowy punkt dostępu – np.dodatku do czasopisma)
7400_ dla dok. związanego
74002 dla pracy współwydanej
|a tytuł
|n oznaczenie części dzieła
|p tytuł części dzieła
773 Cytata wydawnicza (dane dokumentu macierzystego)
7730_
|i wyrażenie wprowadzające (//)
|a hasło główne
|t tytuł
|b oznaczenie wydania
|d miejsce i data wydania
|g lokalizacja artykułu – np. numer dodatku, strony
800 Hasło dodatkowe opisu dokumentu wieloczęściowego – nazwa osobowa.
8001_ lub 8000_
|a nazwa osobowa
|b numeracja związana z nazwą
|c dopowiedzenie
|d daty związane z nazwą
|t tytuł dzieła
830_0 Hasło dod. serii lub dokumentu wieloczęściowego – tytuł ujednolicony forma do wyszukiwania z bazy
|a tytuł ujednolicony
|n oznaczenie części
|p nazwa części
999 Osoba opracowująca rekord
|a siglum biblioteki
|b inicjały osoby tworzącej rekord
|c inicjały osoby dokonującej korekty

PRZYKŁADY

FMT AR
LDR      nam a22      a 4500
005 20140506124328.0
008 060124s2014    pl            000 0 pol d
040 |a RAD M |c RAD M
090 |r 2014
1000 |a AJ.
24510 |a Sukcesy radomskich wiolonczelistek z ZSM. Brawo ! / |c AJ.
336 |a Tekst |b txt |2 rdacontent
337 |a Bez urządzenia pośredniczącego |b n |2 rdamedia
338 |a Wolumin |b nc |2 rdacarrier
60019 |a Kacprzak, Katarzyna.
60019 |a Chmielewska, Amelia
61029 |a Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga (Radom)
61129 |a Forum Młodych Wiolonczelistów |n (9 ; |d 2014 ; |c Gdańsk) |x udział Radomia
650 9 |a Uczniowie szkół muzycznych |z Polska |y 21 w.
651 9 |a Gdańsk (woj. pomorskie) |x muzyka |x konkursy i festiwale |y 2014 r.
651 9 |a Radom |x biografie |y 21 w.
655 9 |a Biografie
655 9 |a Muzyka wiolonczelowa |x konkursy i festiwale |z Polska |y 2014 r.
7730 |i // |t Gazeta Wyborcza – Radom. – |g 2014, nr 103, s. 24
BAS |a RAD M
SYS 000198962

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

FMT AR
LDR      nam a22      a 4500
005 20140218102824.0
008 111229s2014    pl            000 0 pol d
040 |a SIEDL 003 |c SIEDL 003
090 |r 2014
1001 |a Pietrzak, Marian |d (1932-).
24510 |a Podlaska gospodyni na kongresie witała marszałka Rydza-Śmigłego / |c Marian Pietrzak.
336 |a Tekst |b txt |2 rdacontent
337 |a Bez urządzenia pośredniczącego |b n |2 rdamedia
338 |a Wolumin |b nc |2 rdacarrier
5208 |a Kongres gospodyń wiejskich w 1937 r. w Spale.
60019 |a Księżopolska, Apolonia |d (1908-1964)
61029 |a Centralna Organizacja Kół Gospodyń Wiejskich |x zjazdy i konferencje
650 9 |a Koła gospodyń wiejskich |y 1918-1939 r.
651 9 |a Sokołów Podlaski (okręg) |x organizacje |y 1918-1939 r.
651 9 |a Spała (woj. łódzkie) |x imprezy |y 1918-1939 r.
655 9 |a Sprawozdania z konferencji
7730 |i // |t Wieści Sokołowskie. – |g 2014, nr 4, s. 11, fot.
BAS |a SIEDL 003
SYS 000191376