Pole 658 Ujęcie treści

Deskryptory ujęciowe wpisywane są do pola 658 rekordu bibliograficznego i służą przypisaniu treści materiału bibliotecznego do wybranych dziedzin nauki i sztuki oraz poszczególnych sfer aktywności człowieka. Zobacz lista deskryptorów ujęciowych

Pole 658 (P)

Wskaźnik pierwszy
_ niezdefiniowany
Wskaźnik drugi
_ niezdefiniowany

Podpola
a   dziedzina nauki i sztuki/ sfera aktywności życiowej

 

Deskryptorami ujęciowymi nie są opatrywane publikacje należące do:
• literatury pięknej (380: Proza ; Poezja ; Dramat (rodzaj)),
• zbiorów ikonograficznych (380: Fotografie ; Grafiki ; Rysunki),
• zbiorów muzycznych (380: Muzyka ; Nuty),
• zbiorów dźwiękowych i audiowizualnych (380: Filmy i seriale ; Programy radiowe i telewizyjne).

Wyjątek stanowią filmy dokumentalne, seriale dokumentalne i programy dokumentalne, dla których w polu 655 występuje deskryptor „Film dokumentalny”, „Serial dokumentalny” lub „Programy dokumentalne”. Publikacje te otrzymują deskryptor ujęciowy zgodny z treścią publikacji.

Z uwagi na wielowymiarowy charakter ujęcia treści w opracowywanej publikacji dopuszcza się stosowanie dwóch lub więcej deskryptorów ujęciowych w ramach jednego opisu bibliograficznego.

Uwaga!
Niektóre deskryptory ujęciowe (pole 658) mogą być identyczne z deskryptorami wyrażającymi przedmiot (pole 650). [ Archeologia, Biologia, Chemia, Historia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Matematyka, Ochrona środowiska, Psychologia]

 

Przykłady

245 10 aGród Grzybowo :   brezerwat archeologiczny : informator /   c[tekst Jacek Wrzesiński].
380 __ aDruki ulotne
380 __ aPublikacje promocyjne
388 1_ a2001-
610 19 aRezerwat Archeologiczny – Gród w Grzybowie
648 _9 a2001-
650 _9 aGrody
650 _9 aRezerwaty archeologiczne
651 _9 aGrzybowo (woj. wielkopolskie)
655 _9 aInformator
658 __ aArcheologia
658 __ aBibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

———————————————————————————————————————————-

245 00 aKapliczki i krzyże przydrożne w pejzażu Ziemi Garbowskiej /    c[zespół redakcyjny: Renata Bartnik, Michał Wylaź, Zenon Małyszek].
380 __ aKsiążki
380 __ aAlbumy i książki artystyczne
388 1_ a2001-
648 _9 a1901-2000
648 _9 a2001-
650 _9 aKapliczki i krzyże przydrożne
651 _9 aGarbów (woj. lubelskie ; okolice)
655 _9 aAlbum
658 __ aArchitektura i budownictwo

————————————————————————————————————————————–

245 10 aRola Narwi i Biebrzy w działaniach i planach wojennych XIX i XX wieku /   cLeszek Bronisław Dorochowicz.
380 __ aKsiążki
380 __ aPublikacje naukowe
648 _9 a1901-2000
648 _9 a1989-2000
648 _9 a1701-1800
648 _9 a1801-1900
648 _9 a1901-2000
650 _9 aGeografia wojenna
650 _9 aSztuka wojenna
651 _9 aBiebrza (rzeka)
651 _9 aNarew (rzeka)
655 _9 aMonografia
658 __ aBezpieczeństwo i wojskowość
658 __ aHistoria

———————————————————————————————————————————-

245 10 aSłońce rodzi się 13 grudnia /   cLudwik Stomma.
380 __ aKsiążki
380 __ aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ a1901-2000
388 1_ a1945-1989
650 _9 aKalendarz
650 _9 aObrzędy
650 _9 aŚwięta
651 _9 aSkordiów (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Dorohusk)
655 _9 aMonografia
658 __ aEtnologia i antropologia kulturowa

————————————————————————————————————————————

245 00 aSuwalszczyzna :   bmapa turystyczna 1:85 000 /   copracowanie kartograficzne Katarzyna i Maciej Janiccy ; redakcja Krzysztof Radwański ; aktualizacja Krzysztof Zachwieja ; redaktor wydania Kamil Saks ; ExpressMap Polska.
380 __ aMapy
388 1_ a2001-
651 _9 aSuwalszczyzna
651 _9 aPolska
655 _9 aMapy turystyczne
658 __ aGeografia i nauki o Ziemi
658 __ aPodróże i turystyka

————————————————————————————————————————————

245 00 aBusiness Kontakt :   bmagazyn małego i średniego biznesu /   c[redaktor naczelna Małgorzata Kokurewicz].
380 __ aCzasopisma
388 1_ a1901-2000
388 1_ a1989-2000
650 _9 aMarketing
655 _ 9 aCzasopismo ekonomiczne
655 _ 9 aCzasopismo ogłoszeniowe
655 _ 9 aCzasopismo polskie
655 _ 9 aCzasopismo społeczno-kulturalne
658 __ aGospodarka, ekonomia, finanse
658 __ aSocjologia i społeczeństwo
658 __ aZarządzanie i marketing

————————————————————————————————————————————

245 00 aSztuka na marginesie :   btrójmiejskie graffiti i murale /   cpod redakcją Magdaleny Howorus-Czajki.
380 __ aAlbumy i książki artystyczne
380 __ aKsiążki
388 1_ a2001-
648 _9 a2001-
650 _9 aMurale
650 _9 aGraffiti
650 _9 aSztuka polska
650 _9 aGdańsk (woj. pomorskie)
651 _9 aGdynia (woj. pomorskie)
651 _9 aSopot (woj. pomorskie)
655 _9 aAlbum
658 __ aKultura i sztuka

————————————————————————————————————————————-

245 00 aTrzydzieści pięć lat ochrony zdrowia /   cAnna Chodyka.
380 __ aArtykuły
380 __ aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ a2001-
610 29 aZwiązek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia (Biała Podlaska)
648 _ 9 a1901-2000
648 _ 9 a2001-
650 _ 9 aObchody
650 _ 9 aSłużba zdrowia
650 _ 9 aZwiązki zawodowe
651 _ 9 aBiała Podlaska (woj. lubelskie)
655 _ 9 aArtykuł publicystyczny
655 _ 9 aArtykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
658 __ aHistoria
658 __ aMedycyna i zdrowie

———————————————————————————————————————————–

245 10 aZagospodarowanie turystyczne i jego wpływ na środowisko przyrodnicze strefy brzegowej Jeziora Białego /   cRenata Krukowska, Mirosław Krukowski ; Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
380 __ aArtykuły
380 __ aPublikacje naukowe
388 1_ a2001-
648 _9 a2001-
650 _9 aStrefa brzegowa
650 _9 aTurystyka
650 _9 aWpływ na środowisko
651 _9 aJezioro Białe (woj. lubelskie)
655 _9 aArtykuł z pracy zbiorowej
655 _9 aRaport z badań
658 __ aOchrona środowiska

————————————————————————————————————————————–

245 10 aZniszczymy cię! /   crozmowa z Waldemarem Żurkiem sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie ; rozmawiał Jarosław Sidorowicz.
380 __ aArtykuły
380 __ aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ a2001-
600 19 aŻurek, Waldemar   d(1970- )
648 _9 a2001-
650 _9 aMowa nienawiści
650 _9 aProkuratura
650 _9 aSędziowie
650 _9 aŚledztwo i dochodzenie
651 _9 aKraków (woj. małopolskie)
655 _9 aArtykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
655 _9 aArtykuł z gazety
655 _9 aWywiad dziennikarski
658 __ aPolityka, politologia, administracja publiczna
658 __ aPrawo i wymiar sprawiedliwości

————————————————————————————————————————————-

245 10 aDuże miasta wybierają ruch po szynach, małe inwestują w autobusy /   cMariusz Szulc.
380 __ aArtykuły
380 __ aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ a2001-
648 _9 a2001-
650 _9 aKomunikacja miejska
651 _9 aBiałystok (woj. podlaskie)
651 _9 aKraków (woj. małopolskie)
651 _9 aOpole (woj. opolskie)
651 _9 aLublin (woj. lubelskie)
651 _9 aWarszawa (woj. mazowieckie)
655 _9 aArtykuł z gazety
658 __ aTransport i logistyka

———————————————————————————————————————————-

245 10 aMasyw Śnieżnika i Góry Bialskie :   bprzewodnik narciarza : pogranicze polsko-czeskie /   c[opracowanie Monika Słonecka] ; Gmina Stronie Śląskie, Gmina Staré Město, Stowarzyszenie Gmin Orlicko.
380 __ aKsiążki
380 __ aPoradniki i przewodniki
385 __ aNarciarze
388 1_ a2001-
648 _9 a2001-
650 _9 aBiegi narciarskie
650 _9 aTrasy narciarskie biegowe
651 _9 aKrálíky (Czechy ; okręg)
651 _9 aMasyw Śnieżnika
651 _9 aGóry Bialskie
651 _9 aStarĕ Mĕsto pod Snĕžnikem (Czechy ; okolice)
651 _9 aStronie Śląskie (woj. dolnośląskie ; okolice)
655 _9 aPrzewodnik turystyczny
658 __ aPodróże i turystyka
658 __ aKultura fizyczna i sport

—————————————————————————————————————————————

245 00 aMarzę, by wszystkie kobiety uwierzyły w siebie /   cAnna Stolarczuk ; rozmawia Anna Chodyka
380 __ aArtykuły
380 __ aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ a2001-
600 19 aStolarczuk, Anna
610 29 aKomisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Biała Podlaska)
648 _9 a2001-
650 _9 aKobieta
650 _9 aRegionalizm
651 _9 aBiała Podlaska (woj. lubelskie)
655 _9 aArtykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
655 _9 aWywiad dziennikarski
658 __ aPraca, kariera, pieniądze
658 __ aRozwój osobisty
658 __ aSocjologia i społeczeństwo