Pole 648 Chronologia treści – zakresy chronologiczne

Deskryptory określające chronologię treści dzieła zapisuje się w rekordzie bibliograficznym w:
polu 045 – stosując chronologię swobodną (daty jednostkowe lub dowolne zakresy dat)   –      zobacz pole 045
polu 648– stosując chronologię ustaloną (ustalone zakresy dla wieków i zakresy szczegółowe dla dwudziestego wieku)

Pole 648 (P)

Wskaźnik pierwszy
_ niezdefiniowany
Wskaźnik drugi
9

Podpola
a termin chronologiczny (NP)

W polu 648 w podpolu a zapisuje się daty w postaci ustalonych zakresów dla wieków i zakresów szczegółowych dla dwudziestego wieku.
Zobacz lista ustalonych zakresów
____________________________________________________________________________________________

Zakres chronologiczny treści powinien zostać określony w przypadku:
-utworów o tematyce historycznej;
-dzieł, w których czas opisywanych wydarzeń ma szczególne znaczenie dla treści utworu i został wyraźnie określony przez autora/twórcę lub wydawcę albo jest znany z innych ogólnodostępnych i miarodajnych źródeł (prac naukowych, popularnonaukowych itp.);
-tych dzieł muzycznych, które są powiązane z wydarzeniami lub postaciami historycznymi, w zakresie muzyki instrumentalnej dotyczy to muzyki programowej i okolicznościowej.
____________________________________________________________________________________________

Deskryptora chronologicznego treści nie otrzymują:
-utwory bez wyraźnego umiejscowienia fabuły w czasie;
-fantastyka, fantasy i science fiction (zarówno literatura jak i dzieła filmowe);
-dzieła plastyczne, które przedstawiają: sceny biblijne, mitologiczne i alegoryczne, postacie legendarne, zwierzęta i rośliny, abstrakcje, akty;
-muzyka instrumentalna, z wyjątkiem muzyki programowej i okolicznościowej.

 

Przykłady

045 0_ bd1700
046__ k1998
100 1_ aLaidre, Margus d(1959- ).
245 10 aBitwa pod Narwą 1700 : bpoczątek upadku szwedzkiego mocarstwa / cMargus Laidre ; [tłumaczył Wojciech Łygaś].
388 1_ a1901-2000
388 1_ a1989-2000
648 _9 a1601-1700

———————————————————————————————————————————–

045 2_ bd1918    bd1939
046__ k1935
245 10 aCudzoziemka / cMaria Kuncewiczowa.
388 1_ a1901-2000
388 1_ a1918-1939
648 _9 a1901-2000
648 _9 a1918-1939

———————————————————————————————————————————–

045 2_ bd1894    bd1935
046 __ k2018
245 10 aJulian Ludwik Hawalewicz i „Pierwsza brygada” /    cJacek Żurek.
246 1_ iTytuł płyty:    aLegiony, to są Termopile :    bLegiony to zwycięska nuta
388 1_ a2001-
648 _9 a1801-1900
648 _9 a1901-2000
648 _9 a1914-1918
648 _9 a1918-1939

———————————————————————————————————————————-

045 2_ bd1217    bd2000
046 __ k2019
245 10 aKsiążęcy klasztor i kościół Mariacki w Żaganiu :   bprzewodnik /    cRoman Haczkiewicz.
388 1_ a2001-
648 _9 a1201-1300
648 _9 a1301-1400
648 _9 a1401-1500
648 _9 a1501-1600
648 _9 a1601-1700
648 _9 a1701-1800
648 _9 a1801-1900
648 _9 a1901-2000