Mazowiecki Bibliograf Powitanie

Szanowni bibliografowie!

Witamy na naszym blogu poświęconym problemom pracy bibliografa województwa mazowieckiego.

Jest nas coraz więcej – wciąż dołączają do nas nowe biblioteki powiatowe, które także prowadzą prace bibliograficzne i chcą wprowadzać swoje rekordy do wspólnej bazy „Bibliografia woj. mazowieckiego”.

Nasz nadrzędny cel to ujednolicenie opisów – chcemy, by nasza praca stanowiła spójną całość ze względu na zastosowane zasady opracowania.   Najważniejsze pomoce metodyczne zamieściłyśmy w zakładce Mazowiecki Bibliograf.

Prosimy Państwa o zgłaszanie wszelkich trudności oraz wątpliwości na podane adresy  e-mailowe (zakładka: Kontakt)  lub telefonicznie.

Proponujemy linki do stron internetowych użytecznych  w codziennej pracy. Na naszej stronie zamieszczone zostało także wejście do Kartoteki Haseł Przedmiotowych Biblioteki na Koszykowej (KHP).

Mamy nadzieję, że będzie to ważna pomoc w pracy nad tematowaniem pozycji bibliograficznych.

Oczekujemy na Państwa uwagi i komentarze.

Zespół Bibliografii Mazowsza:
Helena Skrzeczkowska
Hanna Osińska-Szymańska