NOWE POLA – OPIS

045 Chronologia treści (NP)
wskaźniki:
0 _  pojedyncza data
1 _  wiele pojedynczych dat
2 _  przedział dat
|b – sformalizowany zapis przedziału czasowego od roku 9999 p.n.e. (P). Zapis roku poprzedza się kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.)
|c – sformalizowany zapis przedziału czasowego przed rokiem 9999 p.n.e. (P)

046_ _ Daty kodowane (NP)
|k – pojedyncza data lub początek powstania dzieła (NP)
|l – koniec okresu powstania dzieła (NP)
|o – pojedyncza data lub początek okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła   współwydane) (NP)
|p – koniec okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła współwydane) (NP)
|2 – edtf – (w przypadku dat niepewnych lub przybliżonych) (NP)

380_ _ Forma dzieła (P) zawiera deskryptory z ustalonej listy
|a

385_ _ Grupa odbiorców (P) – zawiera również grupy społeczne, zawodowe
|m Poziom nauczania |a
|m Grupa wiekowa |a

386 _ _ Przynależność kulturowa (P)
|m Przynależność kulturowa
|a Literatura……..
|a Film …………

388 Czas powstania dzieła (P) daty z ustalonego zakresu
wskaźniki:
1 _ data powstania dzieła
2 _ data powstania pracy zbiorowej
|a (P)

Ponadto:
600 1 9 |a
610 2 9 |a
611 2 9 |a
630 3 9 |a

648 _ 9 |a Zakres chronologiczny treści (P) daty z ustalonego zakresu

650 _ 9 |a
651 _ 9 |a
655 _ 9 |a

658 _ _ |a Deskryptor ujęciowy (P) wybór z listy