Książka

LDR    Pole kontrolne
001    Pole kontrolne – automatyczne nadawanie numerów
005 |a Data ostatniej modyfikacji rekordu – wypełniane automatycznie
008   Pole kontrolne – wpisać dane  właściwe dla danego dokumentu
009 |a Pole kontrolne
015 |a [dla baz BN]
020 |a  ISBN prawidłowy
|z  numer błędny
035  |a Numer systemowy (P)
040  |a Siglum biblioteki,  która sporządziła opis –  dla nas WA M
         |c  siglum biblioteki, która utworzyła  rekord –  dla nas WA M
         |d  siglum biblioteki, która dokonała modyfikacji
0410_ Dokument nie jest przekładem
0411_ dokument jest przekładem lub zawiera przekład
|a kod języka tekstu
|b kod języka streszczenia lub abstraktu
|h kod języka oryginału
045 Chronologia treści (NP)
045_ _  brak podpola $b i $c
0450_  pojedyncza data
0451_  wiele pojedynczych dat
0452_  przedział dat
           |b – sformalizowany zapis przedziału czasowego od roku 9999 p.n.e. (P)
           Zapis roku poprzedza się kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.).
           |c – sformalizowany zapis przedziału czasowego przed rokiem 9999 p.n.e. (P)
046_ _ Daty kodowane
           |k – pojedyncza data lub początek okresu powstania dzieła (NP)
           |l – koniec okresu powstania dzieła (NP)
           |o – pojedyncza data lub początek okresu powstania zbioru dzieł                (np.  antologia lub dzieła współwydane) (NP)
           |p – koniec okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła    współwydane) (NP)
           |2 – źródło schematu zapisu daty (NP)
1000_  Nazwa w naturalnej kolejności składników
1001_  nazwa w szyku odwróconym (nazwisko imię)
|a  nazwa osobowa
|b  numeracja związana z nazwą
|c  dopowiedzenie np. (papież)
|d  daty związane  z nazwą
110 Nazwa ciała zbiorowego
1101 nazwa geograficzna na początku
1102 nazwa w szyku naturalnym
|a  nazwa ciała zbiorowego
111 Nazwa imprezy
1112
|a  nazwa imprezy
|n  numer imprezy
|d  data imprezy
|c  miejsce imprezy
245 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
24500 jeśli nie występuje żadne z pól 100-130 (praca bezautorska)
24510 jeśli występuje jedno z pół 100-130 (jest autor)
|a  tytuł
|b ciąg dalszy tytułu (podtytuł)
|n oznaczenie części lub sekcji dzieła
|p  tytuł części lub sekcji
|c  oznaczenie odpowiedzialności (z afiliacją)
246 3_   Wariant tytułu
|i uwaga poprzedzająca tytuł
|a tytuł
|b ciąg dalszy tytułu (podtytuł)
|n oznaczenie części lub sekcji dzieła
250 Strefa wydania
|a  oznaczenie wydania
|b  ciąg dalszy (dalsze informacje o wydaniu)
np. 250 a| Wyd. 8 b|oprac. Katarzyna Sójka Zielińska
260 Adres wydawniczy
    |a miejsce wydania
    |b nazwa wydawcy
    |c data publikacji
    |e miejsce druku
    |f nazwa producenta  – drukarza
    |g data produkcji  (druku)
300 Strefa opisu fizycznego
    |a objętość
    |b inne cechy:  oznaczenie ilustracji
    |c rozmiary
    |e dokument towarzyszący
336 Typ zawartości dokumentu (P)

    |a  Tekst                                                        [termin opisujący typ zawartości (P)]
    |b  txt                                                            [kod określający zawartość (P)]
    |2 rdacontent                                             [źródło (terminu i kodu) (NP)]

dodatkowo dla publikacji albumowych lub bogato ilustrowanych:
336
   |a  Obraz
   |b  sti
   |2  rdacontent
337  Typ mediów (P)
    |a Bez urządzenia pośredniczącego    [tryb odtwarzania (P)]
    |b n                                                                 [kod typu mediów  (P)]
    |2 rdamedia                                                 [źródło (terminu i kodu)  (NP)]
338 Typ/rodzaj nośnika
    |a  Wolumin                                                [termin opisujący typ nośnika  (P)]
    |b nc                                                              [kod typu nośnika  (P)]
    |2 rdacarrier                                               [źródło (terminu i kodu)  (NP)]

380_ _ Forma dzieła (P)
          |a

385_ _ Grupa odbiorców (P)

          |a
          |m poziom nauczania/grupa wiekowa    |a
np. |aNauczyciele
       |mPoziom nauczania |aSzkoły podstawowe
386_ _ Przynależność kulturowa (P)
           |m Przynależność kulturowa
           |a Literatura … (wg dbn)
           |a Film polski
388 Czas powstania dzieła (P)
3881_ data powstania dzieła
3882_ data powstania pracy zbiorowej
            |a (P)
4901_  Strefa serii i dokumentu wieloczęściowego – forma z dokumentu , nie wyszukiwana
    |a  tytuł i oznaczenie odpowiedzialności serii

    |x ISSN
    |v  numeracja w obrębie serii
500 |a  Uwagi ogólne
504 |a  Uwaga dot. bibliografii
505 |a Sformalizowana uwaga dot. zawartości – stosowane przy pracach współwydanych pod tym samym tytułem
5208_ |a Uwaga dot. zawartości dokumentu
530 |a Uwaga dot. innej postaci fizycznej dokumentu
536 |a Uwaga dot. źródeł finansowania dzieła
546 |a  Pole języka
Pola haseł przedmiotowych   600-655
600 Hasło przedmiotowe w formie nazwy osobowej
60007 imię na początku nazwy osob.- szyk naturalny
60017 nazwisko na początku nazwy osob. – szyk odwrócony
60037  nazwa rodu,  rodziny
        |a  nazwa osobowa
       |b  numeracja związana z nazwą
np.60007 a|Jan Paweł b|II c|papież d|(1920-2005)
       |c  dopowiedzenie np. (papież)
       |d  daty związane  z nazwą
       |t  tytuł dzieła
      |n numer części
      |p nazwa części
     |2 DBN
61027 Nazwa ciała zbiorowego
      |a  nazwa ciała zbiorowego
      |2 DBN
61127 Hasło przedmiotowe w formie nazwy imprezy
     |a  nazwa imprezy
     |n numer imprezy
     |d data imprezy
     |c miejsce imprezy
     |2 DBN
63007 Hasło przedmiotowe w formie tytułu ujednoliconego
     |a tytuł ujednolicony
     |n  numer identyfikujący dzieło
     |p  nazwa części
648_ 7 Zakres chronologiczny treści (P)
    |a  (ustalone zakresy chronologiczne) (NP)
    |2 DBN
650_7 Hasło przedmiotowe w formie nazwy ogólnej lub jednostkowej
    |a  nazwa ogólna lub jednostkowa
    |2 DBN
651_7 Hasło przedmiotowe w formie nazwy  geograficznej
    |a nazwa geograficzna
    |2 DBN
655_7 Hasło przedmiotowe – tematy formalne – określenie rodzaju/formy dokumentu
|a  temat formalny
|2 DBN
658_ _ Deskryptor ujęciowy (P)
          |a (deskryptor z listy)
693 Dział bibliografii – adres pełnego opisu. Pole przygotowane tylko w przypadku edycji drukowanej bibliografii. Pole nieprezentowane publicznie.                                                                                                                              |a|e |f |g |h |i |j |k
699 Dział bibliografii – adres skrócony opisu. Pole przygotowane tylko w przypadku edycji drukowanej bibliografii. Pole nieprezentowane publicznie. |a |c |d |e |f |g |h |i |j |k
700  Hasło dodatkowe – nazwa osobowa (autorzy, współtwórcy książki, także tytuł pracy związanej ,współwydanej zawartej w opisywanej książce, stanowiąc hasło autor/tytuł)
7000_  Nazwa osobowa w naturalnej kolejności  elementów.
7001_   Nazwa w szyku odwróconym
     |a  nazwa osobowa
     |b  numeracja związana z nazwą
     |c  dopowiedzenia
     |d  daty zw. z nazwą
     |e  określenie funkcji (rodzaju współpracy)
710  Hasło dodatkowe nazwa ciała zbiorowego (z kartoteki haseł wzorcowych)
7101_  – nazwa geograficzna na początku
7102_  – nazwa  w szyku naturalnym
     |a  wydawca, instytucja sprawcza
|e  określenie funkcji (rodzaju współpracy)

    |4 pbl – dla wydawców
    |4 oth – dla afiliacji
711 Hasło dodatkowe  nazwa imprezy
    |a  nazwa imprezy
|n numer imprezy/oznaczenie części
    |d  data imprezy
    |c  miejsce imprezy

730 Dodatkowy punkt dostępu – tytuł ujednolicony (tytuł formalny stos. w opracowaniu dokumentów życia społecznego)  (P)
Pierwszy wskaźnik 
     0-9  (ilość znaków pomijanych przy szeregowaniu)
Drugi wskaźnik – funkcja  punktu dostępu
     _   – bez określenia funkcji
    2   – tytuł ujednolicony dokumentu niesamoistnego wydawniczo
    |a tytuł
    |f rok wyd.
    |k sformalizowane określenie
    |l język tekstu
    |n ozn. części
    |p nazwa części
np.
730 0_ |a Katalog wystawy (Biblioteka Jagiellońska ; Kraków ; 2023)
730 0_ |a Program teatralny (Opera Krakowska ; Kraków ; 2022/2023)
740 Hasło dodatkowe – tytuł dokumentu związanego (jako dodatkowy punkt dostępu) lub pracy współwydanej
7400_ dla dok. związanego
74002 dla pracy współwydanej
     |a  tytuł
     |n  oznaczenie części dzieła
     |p tytuł części dzieła
800 Hasło dodatkowe opisu dokumentu wieloczęściowego – nazwa osobowa.
8001_ lub 8000_
|a nazwa osobowa
|b numeracja związana z nazwą
|c dopowiedzenie
|d daty związane z nazwą
|t tytuł dzieła
830_0 Hasło dod. serii lub dokumentu wieloczęściowego – tytuł ujednolicony;  forma do wyszukiwania z bazy; hasło tytułowe przejmuje się z KHW.
     |a tytuł ujednolicony
     |n oznaczenie części
     |p nazwa części
     |v oznaczenie tomu

880 Zawartość pola wyrażona innym systemem pisma (niełacińskim) (P)
Wskaźnik pierwszy i drugi – jak w powiązanym polu
     |a – |z  takie jak w powiązanym polu
     |0 – |5 takie jak w powiązanym polu
     |6  powiązanie
     |7 – |9  takie jak w powiązanym polu
904 Pole lokalne – siglum biblioteki powiatowej  np. RAD M
     |a
905 Pole lokalne – akronim nazwy naszej bibliografii – BWM
     |a
920 Pole lokalne – numer znormalizowany  z łącznikami
|a
np. |a  ISBN z podziałem
999 Pole lokalne –  instytucja i osoba opracowująca rekord

    |a siglum biblioteki –  dla nas WA M
    |b inicjały osoby tworzącej rekord
    |c inicjały osoby dokonującej korekty

 

WARIANTY WYDANIA:

Prezentacja „Rejestracja bibliograficzna wariantów wydań” – dotyczy opisu książki będącej wariantem tego samego wydania (np. dodruk, inny format, cena, okładka, nr ISBN, data cop.), w ramach współkatalogowania  (OMNIS/ALMA)

 

PRZYKŁADY

LDR     02792nam a2200781 i 4500
001      991053070058705066
005      20231010135953.0
008      230224s2022 pl hoc |000 0 pol c
009      b1000002858481
015     |a UWD 2023/15434
020     |a 9788395165177  |q (oprawa twarda)
035     |a (PL)b1000002858481
035     |a (EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9913175470405606
040     |a WR O  |c WR O  |d WR O  |d WA N  |d KR U  |d LUBL KUL  |d WA N  |d KIEL W
045 2  |b d1918  |b d1989
046     |k 2022
245 00 |a Przemysł : _b siła miasta : Radom w latach 1918-1989 /  |c [redakcja Paweł Puton].
246 30 |a Radom w latach 1918-1989
260      |a Radom :  |b Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu,  |c 2022.
300     |a 203 strony :  |b faksymilia, fotografie, portrety ;  |c 24×24 cm.
336     |a Obraz  |b sti  |2 rdacontent
336     | a Tekst  |b txt  |2 rdacontent
337     | a Bez urządzenia pośredniczącego  |b n   |2 rdamedia
338     |a Wolumin  |b nc  |2 rdacarrier
380     |a Książki
380     |a Publikacje popularnonaukowe
388 1  |a 2001-
504     |a Bibliografie, netografie przy niektórych rozdziałach.
536     |a Współfinansowanie: ITM Poland
610 27 |a Muzeum Historii Najnowszej Radomia  |2 DBN
648 7   |a 1901-2000  |2 DBN
648 7   |a 1918-1939  |2 DBN
648 7   |a 1939-1945  |2 DBN
648 7   |a 1945-1989  |2 DBN
650 7   |a Muzea historyczne  |2 DBN
650 7   |a Pracownicy przemysłu  |2 DBN
650 7   |a Przedsiębiorstwo produkcyjne  |2 DBN
650 7   |a Przemysł  |2 DBN
650 7   |a Wyroby przemysłowe  |2 DBN
650 7   |a Zbiory muzealne  |2 DBN
651 7   |a Radom (woj. mazowieckie)  |2 DBN
655 7   |a Opracowanie  |2 DBN
655 7  |a Publikacja bogato ilustrowana  |2 DBN
658     |a Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
658     |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658     |a Historia
700 1 |a Puton, Paweł  |e Redakcja
710 2 |a Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” (Radom)  |e Wydawca  |4 pbl
904    |a
905    |a
920    |a 978-83-951651-7-7 (oprawa twarda)
999    |a    |b

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

LDR 03076nam a2200865 i 4500
001 991053065523705066
005 20230524122016.0
008 230323s2022 pl o |000 0 pol c
009 b1000002880862
015 |a UWD 2023/10771
020 |a 9788364676628  |q (oprawa miękka)
035 |a (PL)b1000002880862
035 |a (EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9913199412105606
040 |a WA N  |c WA N  |d WA N  |d LUBL KUL
045 2 |b d1945  |b d1989
046 |k 2022
100 1 |a Szadkowska, Małgorzata  |c (muzealnik)  |e Autor  |e Opracowanie
245 10 |a Design powojenny :  |b kierunek rozwoju Muzeum Mazowieckiego w Płocku /  |c Małgorzata Szadkowska ; [opracowanie katalogu Mariusz Pendraszewski, Małgorzata Szadkowska].
260 |a Płock :  |b Muzeum Mazowieckie w Płocku,  |c 2022.
300 |a 43, [1] strona :  |b fotografie ;  |c 25 cm.
336 |a Obraz  |b sti  |2 rdacontent
336 |a Tekst  |b txt  |2 rdacontent
337 |a Bez urządzenia pośredniczącego  |b n  |2 rdamedia
338 |a Wolumin  |b nc  |2 rdacarrier
380 |a Książki
380 |a Albumy i książki artystyczne
388 1 |a 2001-
520 |a Wystawa: Muzeum Mazowieckie, Płock, 15 października 2021 r. – 28 lutego 2022 r.
610 27 |a Muzeum Mazowieckie (Płock)  |2 DBN
648 7 |a 1901-2000  |2 DBN
648 7 |a1945-1989  |2 DBN
650 7 |a Ceramika artystyczna  |2 DBN
650 7 |a Meble  |2 DBN
650 7 |a Metaloplastyka  |2 DBN
650 7 |a Muzea sztuki  |2 DBN
650 7 |a Sztuka polska  |2 DBN
650 7 |a Sztuka użytkowa  |2 DBN
650 7 |a Tkaniny artystyczne  |2 DBN
650 7 |a Wystawy sztuki  |2 DBN
650 7 |a Wzornictwo przemysłowe  |2 DBN
650 7 |a Zbiory muzealne  |2 DBN
651 7 |a Płock (woj. mazowieckie)  |2 DBN
655 7 |a Broszura  |2 DBN
655 7 |a Katalog wystawy  |2 DBN
655 7 |a Publikacja bogato ilustrowana  |2 DBN
658 |a Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
658 |a Historia
658 |a Kultura i sztuka
700 1 |a Pendraszewski, Mariusz  |e Opracowanie
710 2 |a Muzeum Mazowieckie (Płock)  |e Wydawca  |4 pbl
730 0 |a Katalog wystawy (Muzeum Mazowieckie ; Płock ; 2021-2022)
904    |a
905    |a
920 |a 978-83-64676-62-8 (oprawa miękka)
999    |a    |b

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

LDR       02106nam a22005891a 4500
001        991053018959205066
005       20220617085912.0
008       220617s2021 xxua 6 |000 f yidoc
009       b1000002593209
015       |a PZ 2021
020       |a 9780986064388
035       |a (PL)b1000002593209
035       |a (EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9912731200605606
040       |a WA N  |c WA N  |d WA N
045 2    |b d1939  |b d1945
046       |k2021
080       |a 82-93(0.054)
100 1    |a Hershkovits, M. M.   |e Autor
245 10  |6 880-01  |a Der Parṭizaner fidl /  |c M. M. Hershḳovits.
880 10  |6 245-01/(2/r  |a דער פארטיזאנער פידל /  |c מ״מ הערשקאוויטש.
246 3    |a Partizaner fidl
260       |a Jerusalem :  |b[wydawca nieznany],  |c2021.
300       |a 61 stron ;  |c34 cm.
336       |a Tekst  |b txt  |2 rdacontent
337       |a Bez urządzenia pośredniczącego  |b n  |2 rdamedia
338       |a Wolumin  |b nc  |2 rdacarrier
380       |a Książki
380       |a Komiksy i książki obrazkowe
386       |m Przynależność kulturowa  |a Literatura jidysz
386       |m Przynależność kulturowa  |a Literatura żydowska
388 1    |a 2001-
500       |a Źródło opisu: Harvard University.
648 7    |a 1901-2000  |2 DBN
648 7    |a 1939-1945  |2 DBN
650 7    |a Chasydyzm |2 DBN
650 7    |a Holokaust  |2 DBN
650 7    |a Żydzi  |2 DBN
651 7    |a Polska  |2 DBN
655 7    |a Komiks historyczny  |2 DBN
904    |a
905    |a
920       |a 978-0-9860643-8-8
999    |a    |b