Książka

FMT    BK
LDR    Pole kontrolne
BAS   |a  Siglum biblioteki, która chce włączyć rekord do swojej bazy – pole powtarzalne
001    Pole kontrolne –automatyczne nadawanie numerów
005 |a Data ostatniej modyfikacji rekordu
008   Pola kontrolne – dobrze byłoby wpisywać dane dla danego typu dokumentu
020 |a  ISBN prawidłowy
|z  numer błędny
040   |a Siglum biblioteki,  która sporządziła opis
|c  siglum biblioteki, która utworzyła  rekord
|d  siglum biblioteki, która dokonała modyfikacji
0410_ Dokument nie jest przekładem
0411_ dokument jest przekładem lub zawiera przekład
|a kod języka tekstu
|b kod języka streszczenia lub abstraktu
|h kod języka oryginału
045 Chronologia treści (NP)
045_ _  brak podpola $b i $c
0450_  pojedyncza data
0451_  wiele pojedynczych dat
0452_  przedział dat
           |b – sformalizowany zapis przedziału czasowego od roku 9999 p.n.e. (P)
           Zapis roku poprzedza się kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.).
           |c – sformalizowany zapis przedziału czasowego przed rokiem 9999 p.n.e. (P)
046_ _ Daty kodowane
           |k – pojedyncza data lub początek okresu powstania dzieła (NP)
           |l – koniec okresu powstania dzieła (NP)
           |o – pojedyncza data lub początek okresu powstania zbioru dzieł           (np.  antologia lub dzieła współwydane) (NP)
           |p – koniec okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła  współwydane) (NP)
           |2 – źródło schematu zapisu daty (NP)
090   Numer  bibliografii regionalnej
|r  data roczna – rok bibliografii
1000_  Nazwa w naturalnej kolejności składników
1001_  nazwa w szyku odwróconym (nazwisko imię)
|a  nazwa osobowa
|b  numeracja związana z nazwą
|c  dopowiedzenie np. (papież)
|d  daty związane  z nazwą
110 Nazwa ciała zbiorowego
1101 nazwa geograficzna na początku
1102 nazwa w szyku naturalnym
|a  nazwa ciała zbiorowego
|b  nazwa jednostki podrzędnej
|n  numer imprezy
|d  data imprezy
|c  miejsce imprezy
np. 110 29 a Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki b Zjazd n(95 ; d 1972 ; c Warszawa
111 Nazwa imprezy
1112
|a  nazwa imprezy
|n  numer imprezy
|d  data imprezy
|c  miejsce imprezy
|e  nazwa jednostki podrzędnej [pole poprzedza się kropką]
245 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
24500 jeśli nie występuje żadne z pól 100-130 (praca bezautorska)
24510 jeśli występuje jedno z pół 100-130 (jest autor)
|a  tytuł
|b ciąg dalszy tytułu (podtytuł)
|n oznaczenie części lub sekcji dzieła
|p  tytuł części lub sekcji
|c  pozostałe elementy strefy tytułu
246 3_   Wariant tytułu
|i uwaga poprzedzająca tytuł
|a tytuł
|b ciąg dalszy tytułu (podtytuł)
|n oznaczenie części lub sekcji dzieła
250 Strefa wydania
|a  oznaczenie wydania
|b  ciąg dalszy (dalsze informacje o wydaniu)
np. 250 a| Wyd. 8 b|oprac. Katarzyna Sójka Zielińska
260 Adres wydawniczy
|a miejsce wydania
|b nazwa wydawcy
|c data publikacji
|e miejsce druku
|f nazwa producenta  – drukarza
|g data produkcji  (druku)
300 Strefa opisu fizycznego
|a objętość
|b inne cechy:  oznaczenie ilustracji
|c rozmiary
|e dokument towarzyszący
336 Typ zawartości dokumentu (P)

|a  Tekst                                                        [termin opisujący typ zawartości (P)]
|b  txt                                                            [kod określający zawartość (P)]
|2 rdacontent                                             [źródło (terminu i kodu) (NP)]

dodatkowo dla publikacji albumowych lub bogato ilustrowanych:
336
|a  Obraz
|b  sti
|2  rdacontent
337  Typ mediów (P)
|a Bez urządzenia pośredniczącego    [tryb odtwarzania (P)]
|b n                                                                 [kod typu mediów  (P)]
|2 rdamedia                                                 [źródło (terminu i kodu)  (NP)]
338 Typ/rodzaj nośnika
|a  Wolumin                                                [termin opisujący typ nośnika  (P)]
|b nc                                                              [kod typu nośnika  (P)]
|2 rdacarrier                                               [źródło (terminu i kodu)  (NP)]

380_ _ Forma dzieła (P)
            |a

385_ _ Grupa odbiorców (P)

            |a
            |m poziom nauczania/grupa wiekowa    |a
np. |aNauczyciele
       |mPoziom nauczania |aSzkoły podstawowe
386_ _ Przynależność kulturowa (P)
           |m Przynależność kulturowa
           |a Literatura … (wg dbn)
           |a Film polski
388 Czas powstania dzieła (P)
3881_ data powstania dzieła
3882_ data powstania pracy zbiorowej
            |a (P)
4901_  Strefa serii i dokumentu wieloczęściowego – forma z dokumentu , nie wyszukiwana
|a  tytuł i oznaczenie odpowiedzialności serii

|x ISSN
|v  numeracja w obrębie serii
500 |a  Uwagi ogólne
504 |a  Uwaga dot. bibliografii
505 |a Sformalizowana uwaga dot. zawartości – stosowane przy pracach współwydanych pod tym samym tytułem
5208_ |a Uwaga dot. zawartości dokumentu
530 |a Uwaga dot. innej postaci fizycznej dokumentu
536 |a Uwaga dot. źródeł finansowania dzieła
546 |a  Pole języka
Pola haseł przedmiotowych   600-655
600 Hasło przedmiotowe w formie nazwy osobowej
60009 imię na początku nazwy osob.- szyk naturalny
60019 nazwisko na początku nazwy osob. – szyk odwrócony
60039  nazwa rodu,  rodziny
|a  nazwa osobowa
|b  numeracja związana z nazwą
np.60009 a|Jan Paweł b|II c|papież d|(1920-2005)
|c  dopowiedzenie np. (papież)
|d  daty związane  z nazwą
|t  tytuł dzieła
|n numer części
|p nazwa części
|x określnik ogólny
|z określnik geograficzny
|y określnik chronologiczny
61029 Nazwa ciała zbiorowego
|a  nazwa ciała zbiorowego
|b nazwa jednostki podrzędnej
|n numer imprezy
|d data imprezy
|c miejsce imprezy
|t tytuł dzieła
|n oznaczenie podserii
|p nazwa części
|x określnik ogólny
|z określnik geograficzny
|y określnik chronologiczny
61129 Hasło przedmiotowe w formie nazwy imprezy
|a  nazwa imprezy
|n numer imprezy
|d data imprezy
|c miejsce imprezy
|e nazwa jednostki podrzędnej [pole poprzedza się kropką]
|t tytuł dzieła
|n oznaczenie podserii
|p nazwa podserii
|x określnik ogólny
|z określnik geograficzny
|y określnik chronologiczny
63009 Hasło przedmiotowe w formie tytułu ujednoliconego
|a tytuł ujednolicony
|n  numer identyfikujący dzieło
|p  nazwa części
|x określnik ogólny
|z określnik geograficzny
|y określnik chronologiczny
650_9 Hasło przedmiotowe w formie nazwy ogólnej lub jednostkowej
|a  nazwa ogólna lub jednostkowa
|x określnik ogólny
|z określnik geograficzny
|y określnik chronologiczny
648_ 4 Zakres chronologiczny treści (P)
           |a  (ustalone zakresy chronologiczne) (NP)
651_9 Hasło przedmiotowe w formie nazwy  geograficznej
|a nazwa geograficzna
|x określnik ogólny
|z określnik geograficzny
|y określnik chronologiczny
653  Pole do podawania terminów w formie swobodnej; można podawać np. odsyłacze do haseł przedmiotowych
|a termin indeksowy
655_9 Hasło przedmiotowe – tematy formalne – określenie rodzaju/formy dokumentu
|a  temat formalny
|x  określnik ogólny
|z  określnik geograficzny
|y  określnik chronologiczny
658_ _ Deskryptor ujęciowy (P)
           |a (deskryptor z listy)
693 Dział bibliografii – adres pełnego opisu. Pole przygotowane tylko w przypadku edycji drukowanej bibliografii. Pole nieprezentowane publicznie.                                                                                                                              |a|e |f |g |h |i |j |k
699 Dział bibliografii – adres skrócony opisu. Pole przygotowane tylko w przypadku edycji drukowanej bibliografii. Pole nieprezentowane publicznie. |a |c |d |e |f |g |h |i |j |k
700  Hasło dodatkowe – nazwa osobowa (autorzy, współtwórcy książki, także tytuł pracy związanej ,współwydanej zawartej w opisywanej książce, stanowiąc hasło autor/tytuł)
7000_  Nazwa osobowa w naturalnej kolejności  elementów.
7001_   Nazwa w szyku odwróconym
|a  nazwa osobowa
|b  numeracja związana z nazwą
|c  dopowiedzenia
|d  daty zw. z nazwą
|e  określenie funkcji (rodzaju współpracy)
|n oznaczenie części
|p nazwa części
|t  tytuł dzieła
710  Hasło dodatkowe nazwa ciała zbiorowego (z kartoteki haseł wzorcowych)
7101_  – nazwa geograficzna na początku
7102_  – nazwa  w szyku naturalnym
|a  nazwa ciała zbiorowego
|b  nazwa jednostki podrzędnej
|n  numer imprezy
|d  data imprezy
|c  miejsce imprezy
|e  określenie funkcji
|t   tytuł dzieła
|n  oznaczenie części
|p  nazwa części
711 Hasło dodatkowe  nazwa imprezy
|a  nazwa imprezy
|n numer imprezy/oznaczenie części
|d  data imprezy
|c  miejsce imprezy
|e  jednostka podrzędna
|t  tytuł dzieła
|p  nazwa części
720  Hasło dodatkowe – nazwa w postaci niekontrolowanej. Pole zawiera nazwę osobową, rodu lub organizacji, najczęściej będącą odmienną formą nazwy podanej w polu 700-711.
7201_ nazwa osobowa
7202_  inna niż osobowa
|a nazwa

|e określenie rodzaju współpracy
740 Hasło dodatkowe – tytuł dokumentu związanego (jako dodatkowy punkt dostępu) lub pracy współwydanej

7400_ dla dok. związanego
74002 dla pracy współwydanej
|a  tytuł
|n  oznaczenie części dzieła
|p tytuł części dzieła
800 Hasło dodatkowe opisu dokumentu wieloczęściowego – nazwa osobowa.
8001_ lub 8000_
|a nazwa osobowa
|b numeracja związana z nazwą
|c dopowiedzenie
|d daty związane z nazwą
|t tytuł dzieła
830_0 Hasło dod. serii lub dokumentu wieloczęściowego – tytuł ujednolicony;  forma do wyszukiwania z bazy; hasło tytułowe przejmuje się z KHW.
|a tytuł ujednolicony
|n oznaczenie części
|p nazwa części
|v oznaczenie tomu
850 Instytucja posiadająca dokument
|a siglum biblioteki
856 Lokalizacja i dostęp do elektronicznych dokumentów zdalnych
8564_
|3 część dok. elektronicznego, której pole dotyczy
|u link URI (URL), np. http://mazowszezsercem.blogspot.com/
|z uwaga przeznaczona do użytku publicznego, np. Dostęp 27.04.2016 ; Reprodukcja cyfrowa w CBN Polona
920 Pole lokalne – numer znormalizowany  z łącznikami
|a
np. |a  ISBN z podziałem
923 Pole  lokalne – dane biblioteczne
|s sygnatura
999  Osoba opracowująca rekord
|a siglum biblioteki
|b inicjały osoby tworzącej rekord
|c inicjały osoby dokonującej korekty

PRZYKŁADY

FMT BK
LDR      nam a22      a 4500
005 20140213160039.0
008 140108s2013    pl a         |001 0 pol c
020 |a 9788371335563
040 |a RAD M |c RAD M
0410 |a pol |b eng
090 |r 2013
1001 |a Bator, Monika.
24510 |a Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku / |c Monika Bator.
260 |a Kielce : |b Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, |c 2013.
300 |a 395, [1], s., [12] s. tabl. : |b il. ; |c 24 cm.
336 |a tekst |b txt |2 rdacontent
337 |a Bez urządzenia pośredniczącego |b n |2 rdamedia
338 |a Wolumin |b nc |2 rdacarrier
504 |a Bibliogr s. 359-368. Indeks.
5208 |a Zawiera omówienie tematów: kinematografia w województwie kieleckim; polityka repertuarowa; reklama filmowa; publiczność kinowa i jej upodobania
546 |a Streszcz. ang.
650 9 |a Kina |z Polska |y 1901-1939 r.
651 9 |a Kielce (okręg) |x film |y 1901-1939 r.
651 9 |a Radom (okręg) |x film |y 1901-1939 r.
655 9 |a Film polski |x historia |y 1901-1939 r.
856 Lokalizacja i dostęp do elektronicznych dokumentów zdalnych
856 4_
|3 część dok. elektronicznego, której pole dotyczy
|u link URI (URL), np. http://mazowszezsercem.blogspot.com/
|z uwaga przeznaczona do użytku publicznego, np. Dostęp 27.04.2016 ; Reprodukcja cyfrowa w CBN Polona
920 |a 978-83-7133-556-3
BAS |a RAD M

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

FMT BK
LDR      nam a22      a 4500
005 20140213155656.0
008 131104s2013    pl a          001 0 pol d
020 |a 9788326812781
040 |a RAD M |c RAD M
090 |r 2013
1001 |a Bereś, Witold |d (1960- ).
24510 |a Andrzej Wajda : |b podejrzany / |c Witold Bereś, Krzysztof Burnetko.
260 |a Warszawa : |b Agora ; |a Kraków : |b Fundacja „Świat Ma Sens”, |c 2013.
300 |a 391 s. : |b il. (gł. kolor.) ; |c 23 cm.
336 |a Tekst |b txt |2 rdacontent
337 |a Bez urządzenia pośredniczącego|b n |2 rdamedia
338 |a Wolumin |b nc |2 rdacarrier
4900 |a Biblioteka Gazety Wyborczej
500 |a Na okł.: Szef KGB, 10 generałów polskiej Bezpieki oraz ministrowie Moczar i Kiszczak – to im przeszkadzał „Luminarz”.
504 |a Filmogr. s. 380-383.
504 |a Bibliogr. s. 384-387. Indeks.
530 |a Książka dostępna również w formie e-booka.
60019 |a Wajda, Andrzej |d (1926- )
650 9 |a Reżyserzy polscy |y od 1944 r.
650 9 |a Służba bezpieczeństwa |z Polska |y od 1944 r.
651 9 |a Polska |x kultura |x polityka |y 1944-1989 r.
651 9 |a Radom |x biografie |y 20-21 w.
655 9 |a Film polski|x historia |y od 1945 r.
7001 |a Burnetko, Krzysztof |d (1965- ).
830 0 |a Biblioteka Gazety Wyborczej
920 |a 978-83-268-1278-1 (Agora)
BAS |a RAD M
SYS 000191010