Pole 045 Chronologia treści

Deskryptory określające chronologię treści dzieła zapisuje się w rekordzie bibliograficznym w:

polu 045 – stosując chronologię swobodną (daty jednostkowe lub dowolne zakresy dat)
polu 648 – stosując chronologię ustaloną (ustalone zakresy dla wieków i zakresy szczegółowe dla dwudziestego wieku)  –  zobacz pole 648

Pole 045 (NP)

Wskaźnik pierwszy
typ przedziału czasowego podanego w podpolu b lub c
_  brak podpola b i c
0  pojedyncza data
1  wiele pojedynczych dat
2  przedział dat

Wskaźnik drugi
_ niezdefiniowany

Wartość pierwszego wskaźnika określa, czy zapis w podpolu b jest pojedynczą datą, wieloma pojedynczymi datami czy przedziałem dat.
Każdą datę zapisuje się w oddzielnym podpolu b.

Podpola
b – sformalizowany zapis przedziału czasowego od roku 9999 p.n.e. (P)
c – sformalizowany zapis przedziału czasowego przed rokiem 9999 p.n.e. (P)

Datę zapisuje się w formacie rrrrmmddgg i poprzedza się kodem ery (c – dla p.n.e.; d – dla n.e.).
Era i rok są elementami obowiązkowymi; miesiąc, dzień i godzina są elementami opcjonalnymi.

– era wyrażana kodem: c (p.n.e.), d (n.e.)
– rok wyrażany liczbą czterocyfrową (0000 do 9999) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera (przed rokiem)
– miesiąc wyrażany liczbą dwucyfrową (01 do 12) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera (przed liczbą miesiąca)
– dzień wyrażany liczbą dwucyfrową (01 do 31) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera (przed liczbą dnia)
– godzina wyrażona liczbą dwucyfrową według zegara 24-godzinnego (00 do 23) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera (zapis godziny stosuje się w bardzo wyjątkowych wypadkach).

————————————————————————————————————————————
Zakres chronologiczny treści powinien zostać określony w przypadku:

-utworów o tematyce historycznej;
-dzieł, w których czas opisywanych wydarzeń ma szczególne znaczenie dla treści utworu i został wyraźnie określony przez autora/twórcę lub wydawcę albo jest znany z innych ogólnodostępnych i miarodajnych źródeł (prac naukowych, popularnonaukowych itp.);
-tych dzieł muzycznych, które są powiązane z wydarzeniami lub postaciami historycznymi, w zakresie muzyki instrumentalnej dotyczy to muzyki programowej i okolicznościowej.

————————————————————————————————————————————-

Deskryptora chronologicznego treści nie otrzymują:

-utwory bez wyraźnego umiejscowienia fabuły w czasie;
-fantastyka, fantasy i science fiction (zarówno literatura jak i dzieła filmowe);
-dzieła plastyczne, które przedstawiają: sceny biblijne, mitologiczne i alegoryczne, postacie legendarne, zwierzęta i rośliny, abstrakcje, akty;
-muzyka instrumentalna, z wyjątkiem muzyki programowej i okolicznościowej.

 

Przykłady

045 0_ bd1700
046__ k1998
245 10 aBitwa pod Narwą 1700 :    bpoczątek upadku szwedzkiego mocarstwa /  cMargus Laidre ; [tłumaczył Wojciech Łygaś].
388 1_ a1901-2000
388 1_ a1989-2000
648 _9 a1601-1700

————————————————————————————————————————————–

045  1_ bd1921    bd2021
046 __  k2021
245 10 a100-lecie lotniczego Lublina :    b19 czerwca 1921 roku wzniósł się w niebo pierwszy samolot wyprodukowany w lubelskich Zakładach Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz /    c(LK).
246 3_  aStulecie lotniczego Lublina
246 30 a19 czerwca 1921 roku wzniósł się w niebo pierwszy samolot wyprodukowany w lubelskich Zakładach Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz
260 __  c21-27 VI 2021.
388 1_ a2001-
648 _9 a1901-2000
648 _9 a1918-1939
648 _9 a2001-

————————————————————————————————————————————

045 2_ bd1918    bd1939
046__ k1935
245 10 aCudzoziemka /    cMaria Kuncewiczowa.
388 1_ a1901-2000
388 1_ a1918-1939
648 _9 a1901-2000
648 _9 a1918-1939
[Powieść Marii Kuncewiczowej „Cudzoziemka” ukazała się najpierw w odcinkach na łamach prasy (1935 r.), a dopiero później (w 1936 r.) jako książka. Akcja powieści toczy się w Warszawie w okresie międzywojennym.]

————————————————————————————————————————————

045 2_ bd1894    bd1935
046 __ k2018
245 10 aJulian Ludwik Hawalewicz i „Pierwsza brygada” /    cJacek Żurek.
246 1_ iTytuł płyty:    aLegiony, to są Termopile :    bLegiony to zwycięska nuta
388 1_ a2001-
648 _9 a1801-1900
648 _9 a1901-2000
648 _9 a1914-1918
648 _9 a1918-1939
[J.L. Hawalewicz żył w latach 1894-1915, chronologia dotyczy także dołączonej do książki płyty audio]

——————————————————————————————————————————–

045 2_ bd1217    bd2000
046 __ k2019
245 10 aKsiążęcy klasztor i kościół Mariacki w Żaganiu :    bprzewodnik /    cRoman Haczkiewicz.
388 1_ a2001-
648 _9 a1201-1300
648 _9 a1301-1400
648 _9 a1401-1500
648 _9 a1501-1600
648 _9 a1601-1700
648 _9 a1701-1800
648 _9 a1801-1900
648 _9 a1901-2000