Druk muzyczny

DB    REG02
SYSID L0
FMT   MU
LDR
001
008   L 111229s2008^^^^pl^zzu^^^^^^^^^^^^^^pol^d
020   |a
0242_  ISMN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druków Muzycznych)
(podając numer pomijamy akronim oraz znaki rozdzielające)
|a numer
|b nr błędny/unieważniony
np. 0242_ |aM046293405
028_1 Numer wydawniczy/oznaczenie katalogowe
|a znak lub numer wydawniczy
|b źródło
040  |a |b |c
041 |a  |b
046_ _ Daty kodowane
           |k – pojedyncza data lub początek okresu powstania dzieła (NP)
           |l – koniec okresu powstania dzieła (NP)
           |o – pojedyncza data lub początek okresu powstania zbioru dzieł           (np.  antologia lub dzieła współwydane) (NP)
           |p – koniec okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła  współwydane) (NP)
           |2 – źródło schematu zapisu daty (NP)
047 |a Kod formy kompozycji muzycznej
048 Kod obsady utworu muzycznego
|a instrument lub zespół
|b solista
090  |r
100_1  |a
24500 |a  |b  |n  |p  |c
2460_  |i  |a
250  |a
254   Zapis muzyczny
|a
np. 254 |a Partytura. ; 254 |a Wyciąg fort. [i głos].
260  |a  |b  |c
300  |a  |b  |c  |e
336 Typ zawartości dokumentu (P)
|a Nuty                                                               [termin opisujący typ zawartości (P)]
|b ntm [kod określający zawartość (P)]
|2 rdacontent                                                   [źródło (terminu i kodu)  (NP)]
337  Typ mediów (P)
|a Bez urządzenia pośredniczącego         [tryb odtwarzania (P)]                           
|b n                                                                       [kod typu mediów (P)]
|2 rdamedia                                                       [źródło (terminu i kodu)  (NP)]
dla dokumentu muzycznego do 4 stron :
338 Typ/rodzaj nośnika
|a Arkusz                                                            [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b nb                                                                    [kod typu nośnika (P)]
|2 rdacarrier                                                      [źródło (terminu i kodu)  (NP)]
dla dokumentu muzycznego powyżej 4 stron :
338 Typ/rodzaj nośnika
|a Wolumin                                                        [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b nc                                                                      [kod typu nośnika (P)]
|2 rdacarrier                                                       [źródło (terminu i kodu) (NP)]
380_ _ Forma dzieła (P)
|a

386_ _ Przynależność kulturowa (P)
|m Przynależność kulturowa
|a Literatura … (wg dbn)
|a Film …

|a Muzyka …
388 Czas powstania dzieła (P)
3881_ data powstania dzieła
3882_ data powstania pracy zbiorowej
|a (P)

4901_  |a  |x  |v
500 |a
5208_ |a Uwaga dot. zawartości dokumentu
600-655  Hasła przedmiotowe
600
610
611
630
650
np. 650 _9 |a Muzyka polska  |y 21 w.
653
655
np. 655_9 |a Muzyka na fortepian |y 1990-.
693 |a|e |f |g |h |i |j |k
699 |a |c |d |e |f |g |h |i |j |k
7001_  |a  |b  |c  |d  |e
7102_  |a |b
720 |a
830_0 |a
850 Instytucja posiadająca dokument
|a siglum biblioteki
920  |a
923 Pole lokalne – dane biblioteczne
|s sygnatura
9242_  |a
999      |a  |b  |c
BAS

PRZYKŁADY

LDR 00000ncm a2200000 i 4500
008    140416s2014    pl zza         nn   zxx
024 2  9790801547118
040   |a WA N|cWA N
048    oc
084    2.4|2nuty
100 1  |a Kowalski Bartosz|d(1977- ).
245 10 |a Mała polska muzyka (wersja II) =|bA little polish music
(version II) /|cBartosz Kowalski.
246 31 |a A little polish music (version II)
254   |a  [Partytura].
260  |a Warszawa :|b Edukacja XXI,|c 2014.
300  |a 28 s. ;|c 30 cm +|e1 płyta (CD-ROM).
336 |a Nuty |b ntm |2 rdacontent
337 |a Bez urządzenia pośredniczącego |b n |2 rdamedia
338 |a Wolumin |b nc |2 rdacarrier
500  |a  Na orkiestrę smyczkową. – Na tylnej okł. spis kompozycji
Bartosza Kowalskiego za lata 1996-2013. – Skomp.: 2008. –
Czas trwania: 12 minut. – Do nut dołączony CD-ROM z
zapisem nutowym.
650  9 |a Muzyka polska|y21 w.
655  9 |a Muzyka na orkiestrę smyczkową|y 21 w.
655  9 |a Partytura
710 2  |a Wydawnictwo Edukacja XXI.|4pbl
920   |a 979-0-801547-11-8
999   |a ZZMuz|bmn

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

DB     BPW01
SYSID  527646
FMT    MU
LDR    ^^^^^ccm^a22^^^^^^i^4500
001    xx003459391
005    20151124101716.0
008    150618q20142015pl^crz^g^^^^^^^n^^c^zxx^c
0242   |a 9790801548160
040   |a POZN U/ES |c POZN U/ES| d POZN U/ES |d POZN U/EMs
24500 |a Kolędy w prostym układzie na gitarę : |b [nuty i tabulatura] / |c oprac. Tomasz Trojanowski ; projekt okł., edycja nut, skład: Tomasz i Mirella Trojanowscy.
260   |a Białystok : |b Impresariat Muzyczny Pro Art, |c [ca 2014].
300   |a 20 s. ; |c 30 cm.
336 |a Nuty |b ntm |2 rdacontent
337 |a Bez urządzenia pośredniczącego |b n |2 rdamedia
338 |a Wolumin |b nc |2 rdacarrier
655 9 |a Kolędy (gitara)
7001  |a Trojanowski, Tomasz |c (muzyka). |e Oprac.
7001  |a Trojanowska, Mirella. |e Red.
999   |a VTLSFF 150626m
9242  |a 979-0-801548-16-0