6. Odstępstwa mazowieckie

Odstępstwa  mazowieckie  od JHP BN

  • Tematy ogólne

Zrezygnowaliśmy ze stosowania określnika -historia po temacie Teatr […].

1000    |a (Ana).
24510    |a Każdy ma swojego Smoka / |c (Ana).
5208    |a Spektakl pt. Smok w reż. M. Łukasiewicza w wykonaniu Teatru „Dlaczego nie?” .
60019    |a Szwarc, Eugeniusz. |t Smok |x inscenizacje
60019    |a Łukasiewicz, Mirosław
60019    |a Meżerycki, Andrzej |d (1953-2009)
60019    |a Celiński, Stanisław
61029    |a Teatr „Dlaczego nie?” (Siedlce)
650 9    |a Teatr amatorski polski |y 21 w.
651 9    |a Siedlce |x teatr |y 21 w.

  • Tematy geograficzne  – patrz Instrukcja…  s. 24

Określniki chronologiczne

  • rok (2013 r, 2014 r. itd.) – stosowane po określnikach – nazwach wydarzeń np. imprezy, konkursy, konkursy i festiwale, wystawy, obchody, okr. teatr – 2014  (rok premiery przedstawienia)
  • rok (…) przy opisie pielgrzymek papieskich, w polu 600, po imieniu papieża i określniku -podróże apostolskie
  • lata kadencji – stosowany po tematach ogólnych: samorząd miejski, wiejski, powiatowy, województwa; po tematach korporatywnych np. Rada Gminy, Powiatu itp.; po określniku samorząd w pozycji po temacie geograficznym np. Siedlce – samorząd – 1998-2002 r. (patrz Instrukcja… s. 41)

Określniki ogólne stosowane po tematach geograficznych  – nazwach geograf. z wyjątkiem nazw państw i regionów świata w „Bibliografii woj. mazowieckiego”

-taniec

Określnik stosowany do opisu zagadnień związanych z tańcem: konkursami, zawodami, biografiami tancerzy lub choreografów itp.

1001    |a Modzelewska, Beata.
24510    |a Pół tysiąca kolorowych tancerzy / |c Beata Modzelewska.
61129    |a Kurpie Dance Cup |d (2017 ; |c Myszyniec)
650 9    |a Taniec |x konkursy i festiwale |z Polska |y 2017 r.
651 9    |a Myszyniec (pow. Ostrołęka) |x taniec |x konkursy i festiwale |y 2017 r.
773    |i // |t Tygodnik Ostrołęcki.- |g 2017, nr 18, s. 16, il.

-twórcy

Konstrukcję  Ostrołęka – twórcy stosujemy do opisu utworów artystów z terenu np. Ostrołęki. Jeśli w czasopiśmie zamieszczony jest wiersz, opowiadanie  lub fr. większego utworu literackiego, ale nie związanego z naszą miejscowością – nie możemy więc dać hasła Ostrołęka – w literaturze –wówczas, dla uzasadnienia  umieszczenia opisu tego artykułu w naszej bazie dajemy konstrukcję- [miejscowość]-twórcy, żeby pokazać związek autora z naszym regionem. Proszę pamiętać o selekcji i rozważyć sens dobierania tego typu publikacji w bazie.

 1001   |a Themerson, Stefan |d (1910-1988).
24510  |a Wykład profesora Mmaa / |c Stefan Themerson ; il. Franciszki Themerson ; przedm. Bertranda Russella.
260     |a Warszawa : |b Grupa Wydawnicza Foksal, |c 2013.
300     |a 347, [5] s. : |b il. ; |c 21 cm.
4901   |a Nowy Kanon
655 9  |a Powieść polska |y 20 w.
651 9  |a Płock |x twórcy |y 20 w.

-życie literackie

Konstrukcja stosowana do opisania wszelkich przejawów życia literackiego: spotkań autorskich,  działalności stowarzyszeń i organizacji literackich, kół miłośników literatury  itp.

1001  |a Adamkowska, Oliwia.
24510 |a Stefan Żagiel – „Żagiel Nowej Fali” : |b czwartkowy wieczór z poezją / cOliwia Adamkowska.
60019 |a Żagiel, Stefan |d(1949- )
61029 |a Stowarzyszenie Autorów Polskich. |b Oddział (Ciechanów) |x imprezy |y 2014 r.
61029 |a Restauracja Da Grasso (Ciechanów) |x imprezy |y 2014 r.
61129 |a Czwartkowe Wieczory z Poezją |d (2014 ; |c Ciechanów)
650 9  |a Pisarze polscy |x organizacje |y 21 w.
650 9 |a Restauracje |z Polska |y 21 w.
651 9  |a Ciechanów |x życie literackie |y 21 w.
651 9 |a Ciechanów |x gastronomia |y 21 w.
7730  |i // |t Extra Ciechanów. – |g 2014, nr 474, s. 16, il.