Pole 658 – lista

Deskryptory ujęciowe

Deskryptory ujęciowe indeksowane są w polu 658 rekordu bibliograficznego i służą przypisaniu treści materiału bibliotecznego do wybranych dziedzin nauki i sztuki oraz poszczególnych sfer aktywności człowieka.

Deskryptory dziedzin nauki i sztuki

Archeologia
Architektura i budownictwo
Bezpieczeństwo i wojskowość
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Biologia
Chemia
Edukacja i pedagogika
Etnologia i antropologia kulturowa
Filozofia i etyka
Fizyka i astronomia
Geografia i nauki o Ziemi
Gospodarka, ekonomia, finanse
Historia
Informatyka i technologie informacyjne
Inżynieria i technika
Językoznawstwo
Kultura fizyczna i sport
Kultura i sztuka
Literaturoznawstwo
Matematyka
Media i komunikacja społeczna
Medycyna i zdrowie
Nauka i badania
Ochrona środowiska
Opieka nad zwierzętami i weterynaria
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Psychologia
Religia i duchowość
Rolnictwo i leśnictwo
Socjologia i społeczeństwo
Transport i logistyka
Zarządzanie i marketing

 

Deskryptory dotyczące sfer życia

Dom i ogród
Hobby i czas wolny
Kulinaria
Podróże i turystyka
Praca, kariera, pieniądze
Rodzina, relacje międzyludzkie
Rozwój osobisty
Styl życia, moda i uroda