Dokument dźwiękowy

DB REG03
SYSID  0
FMT  DZ
LDR  ^^^^^nam^a22^^^^^^a^4500
BAS |a
001
007
sd f||gnn|||||   (na CD)
ss |unj|c|||||    (na kasecie magnetofonowej)
008 140328s2008^^^^pl^^^^^^^^^^^^000^0^pol^d
020 |a |z
0240_ Międzynarodowy Znormalizowany Kod Nagrań ISRC
|a numer znormalizowany
|z numer unieważniony/błędny
028 Numer wydawniczy (dane o numerze można umieścić w sposób niesformalizowany w polu 500)
Pierwszy wskaźnik
0 – ozn. katalogowe
1 – nr matrycy płyty
2 – znak wydawn.
3 – inne numery wydawn.
4 – nr nagrania wideo
Drugi wskaźnik
1 – uwzgl. w indeksie
3 – nie uwzgl. w indeksie
|a znak lub nr wydawniczy
|b źródło (nazwa wydawcy)
033 |a Data / czas zdarzenia
0330_ data pojedyncza
0331_ wiele dat pojedynczych
0332_ zakres dat
040 |a |c
0410_ Kod języka
|a kod języka tekstu
|b kod języka streszczenia lub abstraktu
|d kod języka warstwy słownej nagrania dźwiękowego
|e kod języka libretta
|g kod języka dok. towarzyszącego
045 Chronologia treści (NP)
045_ _  brak podpola $b i $c
0450_  pojedyncza data
0451_  wiele pojedynczych dat
0452_  przedział dat
           |b – sformalizowany zapis przedziału czasowego od roku 9999 p.n.e. (P)
Zapis roku poprzedza się kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.).
           |c – sformalizowany zapis przedziału czasowego przed rokiem 9999 p.n.e. (P)
046_ _ Daty kodowane
           |k – pojedyncza data lub początek okresu powstania dzieła (NP)
           |l – koniec okresu powstania dzieła (NP)
           |o – pojedyncza data lub początek okresu powstania zbioru dzieł           (np.  antologia lub dzieła współwydane) (NP)
           |p – koniec okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła  współwydane) (NP)
           |2 – źródło schematu zapisu daty (NP)
090 |r
1001_ |a |b |c |d
1102_ |a |b
245 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
24500 jeśli nie występuje żadne z pól 100-130 (bezautorska praca)
24510 jeśli występuje jedno z pół 100-130 (jest autor)
|a tytuł
|b ciąg dalszy tytułu (podtytuł)
|n oznaczenie części lub sekcji dzieła
|p tytuł części lub sekcji
|c pozostałe elementy strefy tytułu
2460_ |a |b
250 Strefa wydania
|a  oznaczenie wydania
|b  ciąg dalszy (dalsze informacje o wydaniu)
256 Strefa szczegółowego oznaczenia rodzaju i wielkości dokumentu elektronicznego
|a
np. Dane. ; Program. ; Dane tekstowe. ; Dane graficzne. ; Dane dźwiękowe. ; Dane i program. ; Multimedia interakcyjne. ; Usługi online.
260 Adres wydawniczy
|a miejsce wydania
|b nazwa wydawcy
|c data publikacji
|e miejsce druku
|f nazwa producenta  – drukarza
|g data produkcji  (druku)
300 |a  |b  |c  |e
306 |a Czas nagrania  (6 cyfr wg schematu: ggmmss tj.godziny-minuty-sekundy)
dla dokumentu muzycznego:
336 Typ zawartości dokumentu (P)
|a Muzyka                                             [termin opisujący typ zawartości (P)]
|b prm                                                     [kod określający zawartość (P)]
|2 rdacontent                                       [źródło (terminu i kodu) (NP)]
337  Typ mediów (P)
|a Audio                                                 [tryb odtwarzania (P)]
|b s                                                           [kod typu mediów(P)]
|2 rdamedia                                          [źródło (terminu i kodu) (NP)]
338 Typ/rodzaj nośnika
|a  Płyta audio                                     [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b  sd                                                        [kod typu nośnika (P)]
|2  rdacarrier                                         [źródło (terminu i kodu) (NP)]
dla dokumentu niemuzycznego np. audio-booka:
336 Typ zawartości dokumentu (P)
|a Słowo mówione                             [termin opisujący typ zawartości] (P)]
|b spw                                                     [kod określający zawartość (P)]
|2 rdacontent                                       [źródło (terminu i kodu) (NP)]
337  Typ mediów (P)
|a  Audio                                               [tryb odtwarzania (P)]
|b  s                                                         [kod typu mediów (P)]
|2  rdamedia                                        [źródło (terminu i kodu)  (NP)]
338 Typ/rodzaj nośnika
|a Płyta audio                                    [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b  sd                                                     [kod typu nośnika (P)]
|2  rdacarrier                                      [źródło (terminu i kodu) (NP)]
380_ _ Forma dzieła (P)
|a

385_ _ Grupa odbiorców (P)
|a
|m poziom nauczania/grupa wiekowa    |a
np. |aNauczyciele
       |mPoziom nauczania |aSzkoły podstawowe
386_ _ Przynależność kulturowa (P)
|m Przynależność kulturowa
|a Literatura … (wg dbn)
|a Film polski
388 Czas powstania dzieła (P)
3881_ data powstania dzieła
3882_ data powstania pracy zbiorowej
|a (P)

4901_  Strefa serii i dokumentu wieloczęściowego – forma z dokumentu , nie wyszukiwana
|a  tytuł i oznaczenie odpowiedzialności serii

|v  numeracja w obrębie serii
500 |a
505 |a Sformalizowana uwaga dot. zawartości – stosowane przy pracach współwydanych pod tym samym tytułem
508 |a Uwaga dot. osób związanych z dziełem (osoby lub organizacje, które przyczyniły się do powstania dzieła, nie podane w polu 245 np. Reż nagr., Zdjęcia, Muzyka, Kompozytor, Kierownictwo produkcji ; Pole kończy się kropką.)
5110_ |a Uwaga dot. uczestnika lub wykonawcy (uczestnicy nagrania, muzycy, narratorzy, prezenterzy lub wykonawcy nie wymienieni w polu 245 rozdzieleni średnikiem ; Pole kończy się kropką.)
518 |a Uwaga dot. daty/czasu i miejsca zdarzenia
5208_ |a
538 |a  Uwaga dotycząca systemu
Wyrażenie wprowadzające:
Wymagania systemowe: lub
Tryb dostępu: (dla dokumentów elektronicznych o dostępie zdalnym)
np. 538 |a Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader 6.0 lub nowsza wersja; czytnik CD-ROM.
np. 538 |a Tryb dostępu: online.
546 |a
60019 |a |b |c |d |t |x |z |y
61029 |a |b |x |z |y
61129 |a |n |d |c |x |z |y
63009 |a |n |p |x |z |y
648_ 4 Zakres chronologiczny treści (P)
           |a  (ustalone zakresy chronologiczne) (NP)
650_9 |a |x |z |y
651_9 |a |x |z |y
655_9 |a |x |z |y
653 |a
693 |a |e |f |g |h |i |j |k
699 |b |c |d |e |f |g |h |i |j |k
700 |a |b |c |d |e |n |p |t
710|a |b |n |d |c|e |t|n |p
720 |a
7400_ |a |n |p
787 |i |a |t |g

800 Hasło dodatkowe opisu dokumentu wieloczęściowego – nazwa osobowa.
8001_ lub 8000_
|a nazwa osobowa
|b numeracja związana z nazwą
|c dopowiedzenie
|d daty związane z nazwą
|t tytuł dzieła
830_0 Hasło dod. serii lub dokumentu wieloczęściowego – tytuł ujednolicony;  forma do wyszukiwania z bazy; hasło tytułowe przejmuje się z KHW.
|a tytuł ujednolicony
|n oznaczenie części
|p nazwa części
|v oznaczenie tomu
850 Instytucja posiadająca dokument
|a siglum biblioteki
856  Lokalizacja i dostęp do elektronicznych dokumentów zdalnych
8564_
|3 część dok. elektronicznego, której pole dotyczy
|u link URI (URL), np. http://mazowszezsercem.blogspot.com
|z
uwaga przeznaczona do użytku publicznego, np. Dostęp 27.04.2016 ; Reprodukcja cyfrowa w CBN Polona
920 |a
923 Pole  lokalne – dane biblioteczne
|s sygnatura
924 |a ISMN Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego
999  Osoba opracowująca rekord
|a siglum biblioteki
|b inicjały osoby tworzącej rekord
|c inicjały osoby dokonującej korekty

PRZYKŁADY

DB BPW01
SYSID 287682
FMT DZ
LDR ^^^^^cim^a2200325^i^4500
001 zz2007831623
003 NUKAT
005 20120425201937.0
007 sd^fsngnn|||ed
008 070719s2007^^^^pl^nnn^g^^^^^^^f^^0^pol^c
02801 |a CD 19018 |b MTJ
040 |a KR U/mel |c KR U/mel |d KR U/mel |d WA M/IW
1001 |a Wolski, Marcin |d (1947- ).
24510 |a Antybaśnie 1001 dnia / c Marcin Wolski.
260 |a Warszawa : |b Agencja Artystyczna MTJ, |c 2007.
300 |a 1 płyta CD (8 godz 30 min) : |b digital, stereo. ; |c12 cm.
336 |a Słowo mówione |b  spw  |2 rdacontent
337 |a Audio |b s |2 rdamedia
338 |a Płyta audio |b sd |2 rdacarrier
440 0 |a Biblioteczka Czytanej Książki
500 |a Dokument dźwiękowy podzielony na części zgodnie z rozdziałami książki.
5111 |a Czyta Marian Opania.
530 |a Dostępne również w wersji drukowanej.
538 |a Format mp3.
538 |a Wymagania systemowe minimalne: procesor 166 MMX; 32 MB RAM; Windows 9x, 2000, XP; Windows Media Player lub inny program czytający pliki mp3 zakodowane enkoderem LAME.
655 9 |a Książki mówione
655 9 |a Powieść polska |y 21 w.
7001 |a Opania, Marian |d (1943- ).|e Lekt.
999 |a VIRTUA40
DAT |a FORM-MM |b25 |c 20071015 |l BPW01 |h 1503

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

DB REG01
SYSID 235830
FMT DZ
LDR ^^^^^nas^^2200409^^^450^
001 pl2015000925
005 20150619143709.0
008 150605s2014^^^^pl^^^^^^^^^^^^000^^^pol^d
040 |a PLO-PLM |cPLO-PLM
090 |r 2014/3
24500 |a Hymn Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku : |b twórca dedykował tę pieśń Renacie Kutyło-Utzig / |c słowa i muzyka Jan Chojnacki ; śpiewa chór Minstrel pod dyr. Sławomira Gałczyńskiego.
260 |a Płock : |b [b.w.], |c 2014.
300 |a 1 płyta CD : |b digital, stereo. ; |c12 cm.
336 |a Muzyka |b  prm  |2 rdacontent
337 |a Audio |b s |2 rdamedia
338 |a Płyta audio |b sd |2 rdacarrier
61029 |a Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego (Płock)
651 9 |a Płock |x muzyka |y 21 w.
651 9 |a Płock |x szkolnictwo i oświata |y 21 w.
655 9 |a Hymn
655 9 |a Muzyka wokalna |y 21 w.
655 9 |a Pieśń chóralna |y 21 w.
655 9 |a Dokumenty dźwiękowe
693 |a 14.06
699 |c 11.04.02
7001 |a Chojnacki, Jan.
7001 |a Gałczyński, Sławomir.
7102 |a Minstrel
923 |s 324 M, 325 M CD/Ploc 78
980 |a 784
999 |a WM
BAS |a PŁ W