Archiwum kategorii: Blog

Szanowni Państwo!

Zmiana systemu bibliotecznego jaka nastąpi niebawem w naszej bibliotece – zastąpienie ALEPH-a ALMĄ przy współpracy z BN i tym samym włączenie naszych katalogów i baz danych do multiwyszukiwarki OMNIS skutkuje licznymi zmianami w sposobie opracowania materiałów do Bibliografii Woj. Mazowieckiego. Informacje o tym będziemy zamieszczać na naszym blogu „Mazowiecki Bibliograf”. W tym poście chcemy zwrócić Państwa uwagę na najpilniejsze problemy.

1. BN nie chce zgodzić się na włączanie do wspólnej bazy opisów dokumentów elektronicznych pochodzących z Internetu: blogów, stron WWW, artykułów z czasopism internetowych itd. twierdząc, że „żywotność” takich materiałów jest bardzo krótka, a środków na ich weryfikację nie ma. Rzeczywiście, po pobieżnym sprawdzeniu okazało się, że wiele stron/portali/serwisów jest już dawno, nieakualizowanych lub po prostu nie istnieje. Aby ocalić cenniejsze opisy/adresy chciałybyśmy na stronie naszej biblioteki utworzyć miejsce, gdzie mogłyby one być archiwizowane jako „Zasoby internetowe Bibliografii Woj. Mazowieckiego”.
Na dziś prośba do Państwa: nie sporządzamy opisów zawierających pole 856, chyba, że: mamy wersję elektroniczną publikacji ukazującej się w postaci drukowanej (znajdującej się w bibliotece cyfrowej lub repozytorium lub jeśli na publikacji znajduje się adres internetowy). W bazie możemy opisywać publikacje elektroniczne dostępne na nośnikach fizycznych (w postaci płyt CD lub DVD).

2. Jeśli sporządzacie Państwo opisy artykułów z czasopism, to w bazie musi znaleźć się opis bibliograficzny samego czasopisma. Katalogowanie w systemie ALMA zakłada powiązanie rekordu każdego artykułu z publikacją nadrzędną, czyli rekordem tytułu danego czasopisma. Rozwiązanie to dotyczy także artykułów z prac zbiorowych. Powiązanie to będzie się znajdowało w podpolu w pola 773, gdzie będziemy zamieszczać numer systemowy publikacji nadrzędnej. W związku z powyższym prosimy Państwa o sporządzenie brakujących opisów  tytułów bibliografowanych czasopism.

3. Pole 773  – w podpolu x umieszczamy ISSN z bibliografowanego czasopisma (wiemy, że niektórzy z Państwa już to robią). Oczywiście jeśli  takiego numeru brak, nie wypełniamy tego podpola.

Tyle na razie – być może niedługo zamieścimy kolejne informacje.

 

Źródło: Pixabay

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
pragniemy życzyć Państwu,
aby świąteczny czas przepełniony był radością,
ciepłem i rodzinną atmosferą.
Niech przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia
od codziennych obowiązków
oraz energię i pomyślność na cały następny 2023 rok.

Helena Skrzeczkowska
Hanna Osińska-Szymańska

POLE 007

Szanowni Państwo!
W naszym serwisie Mazowiecki Bibliograf, w zakładce Format MARC21 (w szablonach dla mapy, dokumentu ikonograficznego, dokumentu dźwiękowego, filmu, pliku komputerowego, strony internetowej, blogu i radia) pojawiło się pole 007.

Prosimy o uzupełnianie opisów w/w typów dokumentów o zawartość tego pola.

Jest to początek zmian w 2023 roku, które będą się wiązały z wprowadzeniem nowego systemu bibliotecznego ALMA i rozpoczęciem przez Bibliotekę na Koszykowej współpracy z Biblioteką Narodową.
Nasza wspólna baza – „Bibliografia Województwa Mazowieckiego” – prawdopodobnie już za rok, pojawi się w wyszukiwarce OMNIS na stronie BN.

O wszelkich koniecznych modyfikacjach i dostosowaniach będziemy informować Państwa na naszym blogu (postaramy się także wysyłać e-maile).

https://pixabay.com/pl/

Wszystkim naszym Bibliografom życzymy spokojnych , zdrowych Świąt Wielkanocnych, wolnych od złych wiadomości i okrutnej energii, której doświadczamy ostatnio; pięknej pogody (także ducha), cudownej atmosfery w gronie najbliższych i przyjaciół i utrwalenia wiary w DOBRO, które zawsze zwycięża.

Wesołego Alleluja!

https://pl.freepik.com/

Drodzy Bibliografowie! 

Dobiega końca przedziwny rok 2021 – pandemia Covid-19,  praca zdalna, widmo zamknięcia bibliotek, a Warsztat Bibliografa aż huczał od nowości – nowe pola, nowe ujęcia tematu i nowa charakterystyka rzeczowa – deskryptorowa. Udało nam się spotkać, porozmawiać o planowanych  zmianach w sposobie opracowania publikacji włączanych  do naszej bazy.  Niektórzy już podjęli próby zastosowania deskryptorów w swoich rekordach, a my pracowicie kończymy korektę haseł przedmiotowych opracowanych wg JHP BN.  

Życzymy więc  przede wszystkim Zdrowych Świąt  Bożego Narodzenia  spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze, a w Nowym 2022 Roku spokojnej, owocnej pracy i powrotu do NORMALNOŚCI! 

Helena Skrzeczkowska i Hanna Osińska-Szymańska

Źródło: Pixabay

Rozpoczynamy pracę z deskryptorami

Koleżanki i Koledzy!
Rozpoczynamy prace bibliograficzne przy użyciu Deskryptorów BN.  Niedawno wysłałyśmy Państwu przykłady opracowania materiałów zgodnie z nowymi zasadami (DBN).
Przygotowujemy też materiały metodyczne do zamieszczenia na naszym Mazowieckim Bibliografie.
Obecnie uzupełniamy kolejne szablony typów dokumentów o nowe pola.
Potem pogrupujemy przykłady w działy tematyczne i umieścimy je na stronie oraz w pliku do pobrania (przy ich opracowaniu posiłkujemy się rekordami z katalogu BN oraz materiałami metodycznymi BN ).

UWAGA!
Dostępna na stronie „Koszykowa dla Bibliotekarza” Kartoteka Haseł Przedmiotowych (KHP) Biblioteki na Koszykowej oparta na JHP BN i tworzona wg metodyki BN w chwili obecnej jest przekształcana na hasła deskryptorowe Biblioteki Narodowej (DBN).

Przypominam, że przygotowane przez Bibliotekę Narodową pomoce dla bibliotekarzy stosujących nowe zasady opisu, znajdują się na stronie:
http://przepisy.bn.org.pl/
Przy doborze deskryptorów prosimy o korzystanie z kartoteki:
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=1

 

„Ściągawka” z nowych pól opisu:

045 Chronologia treści (NP)
wskaźniki:
0 _  pojedyncza data
1 _  wiele pojedynczych dat
2 _  przedział dat
      |b – sformalizowany zapis przedziału czasowego od roku 9999 p.n.e. (P). Zapis roku poprzedza się kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.)
      |c – sformalizowany zapis przedziału czasowego przed rokiem 9999 p.n.e. (P)

046_ _ Daty kodowane
          |k – pojedyncza data lub początek powstania dzieła (NP)
          |l – koniec okresu powstania dzieła (NP)
          |o – pojedyncza data lub początek okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła   współwydane) (NP)
         |p – koniec okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła współwydane) (NP)
         |2 – edtf – (w przypadku dat niepewnych lub przybliżonych) (NP)

380_ _ Forma dzieła (P) – zawiera deskryptory z ustalonej listy
          |a

385_ _ Grupa odbiorców (P) – zawiera również grupy społeczne, zawodowe
           |m Poziom nauczania |a
           |m Grupa wiekowa |a

386 _ _ Przynależność kulturowa (P)
           |m Przynależność kulturowa (- zwrot wpisać ręcznie)
           |a Literatura…….. (całość wpisać ręcznie zgodnie z DBN)
           |a Film polski

388 Czas powstania dzieła (P) – daty z ustalonego zakresu
wskaźniki:
1 _ data powstania dzieła
2 _ data powstania pracy zbiorowej
      |a (P)

Ponadto:
600 1 9 |a
610 2 9 |a
611 2 9 |a
630 3 9 |a

648 _ 9 |a Zakres chronologiczny treści (P) – daty z ustalonego zakresu

650 _ 9 |a
655 _ 9 |a

658 _ _ |a Deskryptor ujęciowy (P) – wybór z listy

Obraz Gerhard Gellinger z Pixabay

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Nasz uśpiony blog niebawem ożyje nowymi treściami – mamy nadzieję, że niedługa przyszłość przyniesie rozstrzygnięcia, które pozwolą nam przystąpić do konkretnych, jednolitych działań na rzecz naszej bibliografii.

Tymczasem spędźmy Boże Narodzenie w miłej, rodzinnej atmosferze, pełnej miłości, uśmiechu i życzliwości, a Nowy Rok niech obfituje w dobre decyzje, owocną pracę, którą wykonamy w zdrowiu i z ochotą. I niech nam szczęście sprzyja!

Helena Skrzeczkowska i Hanna Osińska-Szymańska

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Spokojnych, ale i wesołych Świąt Bożego Narodzenia,

dobrego wypoczynku w miłej atmosferze domowego ogniska

oraz szampańskiej sylwestrowej zabawy

i samych sukcesów w Nowym Roku 2019 – również bibliograficznych

życzą

Helena i Hania

37 Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „Bibliografie regionalne w 100-lecie Niepodległości” już za nami!

Cieszymy się, że po wielu latach bibliografowie przybyli na Koszykową tak licznie. Było nas 75 osób, w tym 61 spoza Warszawy, bibliotekarze z Koszykowej oraz zaproszeni goście: prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek z Uniwersytetu Warszawskiego, była dyrektor Biblioteki na Koszykowej p. Elżbieta Górska oraz dr Alina Grochowska (specjalistka ds. języków informacyjno-wyszukiwawczych, głównie  JHP BN).

Obradowaliśmy dwa dni. Gros referatów dotyczyło pracy gospodarzy czyli Koszykowej, gdzie powstaje Bibliografia Warszawy i aglomeracji warszawskiej, Bibliografia woj. mazowieckiego we współpracy bibliotek powiatowych oraz Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa. Pozostałe wystąpienia mówiły o bibliografii Lubelszczyzny, Małopolski i Śląska oraz o perspektywach rozwoju bibliografii regionalnych.

Wieczorem, pierwszego dnia konferencji spotkaliśmy się z niektórymi uczestnikami w Teatrze Roma na przedstawieniu „Piloci”, a kolejny dzień rozpoczął się od zwiedzania Biblioteki na Koszykowej. Mamy nadzieję,że pobyt u nas należał do udanych.

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy poniżej prezentacje naszych prelegentów. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu bibliografów!

Helena Skrzeczkowska

PREZENTACJE :

Bibliografia woj. mazowieckiego – wyzwanie organizacyjne, metodyka, perspektywy rozwoju  Helena Skrzeczkowska, Dział Varsavianów Biblioteki na Koszykowej

Co dla mazowieckiego bibliografa? – witryna internetowa „Koszykowa dla Bibliotekarza”  Hanna Osińska-Szymańska, Dział Varsavianów Biblioteki na Koszykowej

Regionalia w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej  Malwina Tomala-Pietrzak, Dział Prezentacji Zbiorów Biblioteki na Koszykowej

Bibliografia woj. mazowieckiego – techniczne aspekty tworzenia bazy  Krzysztof Janczewski, Dział Informatyki Biblioteki na Koszykowej

Bibliografia regionalna wobec oczekiwań użytkowników i zmieniającej się rzeczywistości na przykładzie Bibliografii Lubelszczyzny  Bożena Lech-Jabłońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

Bibliografia Małopolski w komórce  Wojciech Kowalewski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Krajoznawstwo i regionalizm a przyszłość bibliografii  dr Henryk Hollender, Biblioteka Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Bibliografie terytorialne – dokonania i perspektywy  dr Agnieszka Gołda, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nowe życie starej bibliografii: retrokonwersja i tworzenie dostępów do pełnych tekstów przedwojennej bibliografii bieżącej Śląska  dr Agnieszka Magiera, Biblioteka Śląska w Katowicach

Zespół ds. bibliografii regionalnej. Sprawy bieżące  Marzena Przybysz – przewodnicząca zespołu, Biblioteka Narodowa

XXXVII SPOTKANIE ZESPOŁU DS. BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ ZG SBP „BIBLIOGRAFIE REGIONALNE – W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”

Szanowni Państwo!

 Serdecznie zapraszamy na XXXVII Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej, które  odbędzie się tym razem w Bibliotece na Koszykowej w Warszawie pod hasłem: „Bibliografie regionalne w 100-lecie Niepodległości”.  Obradować będziemy w Sali Konferencyjnej naszej biblioteki  w dn. 8-9 XI 2018 r.

Zaprezentujemy wystąpienia dotyczące „Bibliografii Warszawy i aglomeracji warszawskiej” oraz „Bibliografii woj. Mazowieckiego”, dotąd nie omawianych na  spotkaniach zespołu. Chcemy pokazać uczestnikom spotkania naszą bibliotekę,  porozmawiać o bieżących problemach bibliografów i wysłuchać opinii naszych gości ze środowiska uniwersyteckiego na temat przyszłości bibliotekarstwa i bibliografii. Miłośnikom muzyki proponujemy wieczorny wypad do teatru ROMA na musical „Piloci”.

Informacje  (program spotkania, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie)  dostępne na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w zakładce „Konferencje”:

Czytaj dalej