Cytata 773

Pole stosowane przy opisie utworów niesamoistnych wydawniczo, jak artykuły z prac zbiorowych i artykuły prasowe. Zawiera dane dokumentu macierzystego (książki, czasopisma) w formie cytaty wydawniczej.
Podpole t kończymy kropką. W podpolu g poszczególne elementy opisu (rok, nr, strony) rozdzielamy przecinkami.

Dla artykułu z pracy zbiorowej:
773 0_
|i wyrażenie wprowadzające (W:)
|t tytuł dokumentu macierzystego
|g lokalizacja artykułu  –  strony
|w  nr systemowy dok. macierzystego (z pola 035a, z prefiksem (PL))
np.
7730_   |i W:  |t Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu płońskiego : teoria i praktyka.   |g S. 95-106  |w (PL)b1000002923502
7730_  |i W:  |t Człowiek w środowisku zamieszkania : samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych : materiały z III Kongresu Demograficznego. Cz. 8.  |g S. 72-94
 |w (PL)b1000002899929
7730_  |i W:  |t Zagrożone człowieczeństwo. T. 6, Nurty aksjologiczno-epistemologiczne i inspiracje badawcze w pedagogice Stanisława Kawuli.  |g S. 205-217  |w (PL)b1000002954916

Dla artykułu prasowego:
773 0_
|i  wyrażenie wprowadzające (W:)
|t  tytuł dokumentu macierzystego
|x  nr ISSN dokumentu macierzystego (z pola 022a)
|g  lokalizacja artykułu – rok (tom, rocznik), nr, (ew. tyt. dodatku), strony
|w  nr systemowy dok. macierzystego (z pola 035a , z prefiksem (PL))
np. 
7730_  |i W:  |t Słowo Podlasia.   |x 0208-4163  |g 2023, nr 35, s. 12  |w (PL)b0000020001344
7730_  |i W:  |t Krytyka Prawa : niezależne studia nad prawem.  |x 2080-1084  |g T. 15, nr 2 (2023), s. 111-134  |w (PL)b0000002377822
7730_  |i W:  |t Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka.  |x 2080-6744  |g 2021, nr 158, dod. Prawnik, s. D4  |w (PL)b0000002428462