Cytata 773

Pole stosowane przy opisie utworów niesamoistnych wydawniczo, jak fragm. książek i artykuły prasowe (formatki: Fragment i Artykuł). Zawiera dane dokumentu macierzystego w formie cytaty wydawniczej.
Podpole t oraz d kończymy spacją, kropką, spacją. W podpolu g poszczególne elementy opisu (rok, nr, strony) rozdzielamy przecinkami.

Dla fragmentu:
773 0_
|i wyrażenie wprowadzające (W:)
|a autor
|t tytuł
|d miejsce i data wydania
|g lokalizacja artykułu – np. numer dodatku, strony

np.
7730    |i W:|a Jarzewicz, Jarosław. |t Kościoły romańskie w Polsce. – |d Kraków , 2014. – |g S. 114-119, il.
7730     |i W: |t Andrzej Szwalbe i jego dziedzictwo : zbiór studiów. T. 1 / redakcja Marek Chamot, Stefan Pastuszewski. – |d Bydgoszcz, 2016. – |g S. 25-36

Dla artykułu:
773 0_
|i wyrażenie wprowadzające (//)
|t tytuł
|d miejsce i data wydania
|g lokalizacja artykułu – np. numer dodatku, strony

np. 
7730     |i // |t Przegląd Regionalny Ziemia Radomska. – |g 2013, nr 10, s. 8
7730     |i // |t Kronika Mazowiecka. – |g 2014, nr 4, dod. spec. „Innowacyjne Mazowsze”, s. I-IV, il.