700; 720

700  Hasło dodatkowe – nazwa osobowa
700 0_   nazwa osobowa w naturalnej kolejności  elementów
700 1_    nazwa w szyku odwróconym
|a  nazwa osobowa
|b  numeracja związana z nazwą
|c  dopowiedzenia
|d  daty życia
|e  określenie funkcji
|t  tytuł dzieła

W polu podajemy kolejnych autorów (pierwszy w polu 100), autorów prac współwydanych, tłumaczy, opracowujących, redaktorów, ilustratorów, autorów zdjęć, osoby przeprowadzające wywiad (osoba udzielająca wywiadu w polu 100) .

W podpolu e podajemy następujące oznaczenia:  tłumacz –Tł., opracowujący – Oprac., redaktor – Red. Innych rodzajów współpracy nie podajemy.

Jeżeli pole 700 kończy się podpolem a, b, d – na końcu stawia się kropkę. Jeżeli kończy się podpolem t – nie stawiamy kropki.

W polu podajemy przyjętą w bibliografii nazwę osobową. Źródłem są BN, NUKAT, zagraniczne bibliografie osobowe, wikipedia, strony własne osób, strony urzędowe instytucji.

W przypadku takich samych nazw osób, przejmujemy ze wzorca dopowiedzenie określające kim jest autor.

Podpole c lub d ujmujemy w nawiasy okrągłe. Jeśli występują oba podpola – ujmujemy je łącznie w nawiasy okrągłe oddzielając od siebie odstępem i średnikiem.

Dla nazw osobowych czy korporatywnych zapisanych w postaci odmiennej niż użyta w polach 100-111 oraz  700-711 stosujemy pole 720.

720  Hasło dodatkowe – nazwa w postaci niekontrolowanej
720 1_ nazwa osobowa
720 2_  inna niż osobowa
|a nazwa

090     |r 2012
1001     |a Gutowska-Adamczyk, Małgorzata.
24510     |a Zajezierscy / |c Małgorzata Gutowska-Adamczyk.
260     |a Warszawa : |b Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, |c 2012.
300     |a 465, [7] s. ; |c 21 cm.
4901     |a Cukiernia Pod Amorem / Małgorzata Gutowska-Adamczyk ; |v 1
655 9     |a Powieść polska |y 21 w.
7201     |a Adamczyk, Małgorzata Gutowska-.
8001     |a Gutowska-Adamczyk, Małgorzata. |t Cukiernia Pod Amorem |l (pol.) |v 1