700 ; 710

POLE 700

700  Hasło dodatkowe – nazwa osobowa (z kartoteki haseł wzorcowych)
700 0_   nazwa osobowa w naturalnej kolejności  elementów
700 1_    nazwa w szyku odwróconym
|a  nazwa osobowa
|b  numeracja związana z nazwą
|c  dopowiedzenia
|d  daty życia
|e  określenie funkcji
|t  tytuł dzieła

W polu podajemy kolejnych autorów  autorów prac współwydanych, tłumaczy, opracowujących, redaktorów, ilustratorów, autorów zdjęć, osoby przeprowadzające wywiad (osoba udzielająca wywiadu w polu 100).

Jest to pole objęte kartoteką wzorcową, do pola (odpowiednio jak dla  pola 100), przejmujemy odpowiedni deskryptor osobowy z kartoteki DBN.

Podpole e (podobnie jak dla pola 100)

Autor
Ilustracje
Opracowanie
Redakcja
Rysunki
Scenariusz
Tłumaczenie
Wstęp
Wydawca
Wywiad
Wywiad dziennikarski

Rozszerzona lista rodzajów współpracy

POLE 710

710  Hasło dodatkowe – nazwa ciała zbiorowego (z kartoteki haseł wzorcowych)
7101_  – nazwa geograficzna na początku
7102_  – nazwa  w szyku naturalnym
     |a  wydawca, instytucja sprawcza
    |e  określenie funkcji (rodzaju współpracy) jw.
    |4 pbl – dla wydawców
    |4 oth – dla afiliacji*

Jest to pole objęte kartoteką wzorcową, do pola (odpowiednio jak dla  pola 110), przejmujemy odpowiedni deskryptor korporatywny z kartoteki DBN.

*Afiliacja – wskazanie miejsca zatrudnienia autora (współautorów) pracy naukowej. Uwzględnia się tylko instytucje mające siedzibę na terenie Polski i prowadzące działalność naukową. Za afiliację uznaje się umieszczenie nazwy jednostki naukowej przy imieniu i nazwisku autora w publikacji (np. na stronie tytułowej monografii, przy tytule artykułu, w notach biograficznych na okładce).
np.
245 10 |a Walki 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki o Jabłonnę w październiku 1944 r. /
|c dr Adam Rafał Kaczyński (Muzeum Historyczne w Legionowie).
710 2 |a Muzeum Historyczne (Legionowo)  |4 oth