Film

Uwaga!!!
dla tego typu dokumentów konieczne jest wpisanie do pól 655 następujących haseł:
655_9 a|Film … (rodzaj filmu i/lub przymiotnik etniczny) np. Film animowany polski

lub
655_9 a|Rejestracje filmowe

 

DB    REG03
SYSID 0
FMT   FL
LDR   ^^^^^nam^a22^^^^^^a^4500
BAS   |a
001
006
007
vd_cvai||   (na DVD)
vz_czazz|    (online)
vf_cbah||   (na kasecie VHS)
008   140328s2008^^^^pl^^^^^^^^^^^^000^0^pol^d
028 Numer wydawniczy (dane o numerze można umieścić w sposób niesformalizowany w polu 500)
Pierwszy wskaźnik
0 – ozn. katalogowe
1 – nr matrycy płyty
2 – znak wydawn.
3 – inne numery wydawn.
4 – nr nagrania wideo
Drugi wskaźnik
1 – uwzgl. w indeksie
3 – nie uwzgl. w indeksie
|a znak lub nr wydawniczy
|b źródło (nazwa wydawcy)
033 a|Data/czas zdarzenia
033 0_ data pojedyncza
033 1_ wiele dat pojedynczych
033 2_ zakres dat
040   |a |c
0410_ |a |b
045 Chronologia treści (NP)
045_ _  brak podpola $b i $c
0450_  pojedyncza data
0451_  wiele pojedynczych dat
0452_  przedział dat
           |b – sformalizowany zapis przedziału czasowego od roku 9999 p.n.e. (P)
Zapis roku poprzedza się kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.).
           |c – sformalizowany zapis przedziału czasowego przed rokiem 9999 p.n.e. (P)
046_ _ Daty kodowane
           |k – pojedyncza data lub początek okresu powstania dzieła (NP)
           |l – koniec okresu powstania dzieła (NP)
           |o – pojedyncza data lub początek okresu powstania zbioru dzieł           (np.  antologia lub dzieła współwydane) (NP)
           |p – koniec okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła  współwydane) (NP)
           |2 – źródło schematu zapisu daty (NP)
090 |r
24500 |a |b |n |p |c
2460_ |i |a
250 Strefa wydania
|a oznaczenie wydania
|b ciąg dalszy (dalsze informacje o wydaniu)
256 Strefa szczegółowego oznaczenia rodzaju i wielkości dokumentu elektronicznego
|a
np. Dane. ; Program. ; Dane tekstowe. ; Dane graficzne. ; Dane dźwiękowe. ; Dane i program. ; Multimedia interakcyjne. ; Usługi online.
W nawiasie okrągłym można podać liczbę plików i po dwukropku rozmiar pliku/plików
260 Adres wydawniczy
|a miejsce wydania
|b nazwa wydawcy
|c data publikacji
|e miejsce druku
|f nazwa producenta – drukarza
|g data produkcji (druku)
300 |a |b |c |e
336 Typ zawartości dokumentu (P)
|a Obraz ruchomy 2 D                   [termin opisujący typ zawartości (P)]
|b tdi                                                    [kod określający zawartość (N)]
|2 rdacontent                                    [źródło terminu i kodu  (NP)]
1. sposób opisu:
337  Typ mediów (P)
|a  Wideo                                             [tryb odtwarzania (P)]
|b  v                                                       [kod typu mediów(P)]
|2  rdamedia                                      [źródło (terminu i kodu) (NP)]
338 Typ/rodzaj nośnika
|a  Płyta wideo                                   [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b  vd                                                      [kod typu nośnika (P)]
|2  rdacarrier                                       [źródło (terminu i kodu) (NP)]
2. sposób opisu :
337  Typ mediów (P)
|a  Komputer                                       [tryb odtwarzania (P)]
|b  c                                                         [kod typu mediów (P)]
|2  rdamedia                                        [źródło (terminu i kodu) (NP)]
338 Typ/rodzaj nośnika
|a  Dysk komputerowy                    [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b  cd                                                       [kod typu nośnika (P)]
|2  rdacarrier                                        [źródło (terminu i kodu) (NP)]
lub
338 Typ/rodzaj nośnika
|a Dokument on-line                       [termin opisujący typ nośnika (P)]
|b cr                                                        [kod typu nośnika (P)]
|2 rdacarrier                                        [źródło (terminu i kodu) (NP)]
380_ _ Forma dzieła (P)
|a

385_ _ Grupa odbiorców (P)
|a
|m poziom nauczania/grupa wiekowa    |a
np. |aNauczyciele
       |mPoziom nauczania |aSzkoły podstawowe
386_ _ Przynależność kulturowa (P)
|m Przynależność kulturowa
|a Literatura … (wg dbn)
|a Film …
388 Czas powstania dzieła (P)
3881_ data powstania dzieła
3882_ data powstania pracy zbiorowej
|a (P)

4901_ Strefa serii i dokumentu wieloczęściowego – forma z dokumentu , nie wyszukiwana
|a tytuł i oznaczenie odpowiedzialności serii
|v numeracja w obrębie serii
500 |a
504 |a
505 |a Sformalizowana uwaga dot. zawartości – stosowane przy pracach współwydanych pod tym samym tytułem
508 |a Uwaga dot. osób związanych z dziełem
(osoby lub organizacje, które przyczyniły się do powstania dzieła, nie podane w polu 245, rozdzielone średnikiem ; Pole kończy się kropką.
np. Reż nagr., Zdjęcia, Muzyka, Kompozytor, Kierownictwo produkcji
5110_  |a Uwaga dot. uczestnika lub wykonawcy
(uczestnicy nagrania, muzycy, narratorzy, prezenterzy lub wykonawcy nie wymienieni w polu 245 rozdzieleni średnikiem ; Pole kończy się kropką.)
518 |a Uwaga dot. daty/czasu i miejsca zdarzenia
5208_ |a

538 |a Uwaga dotycząca systemu (na końcu pola kropka)
Wyrażenie wprowadzające:
Wymagania systemowe: lub
Tryb dostępu: (dla dokumentów elektronicznych o dostępie zdalnym)
np. 538 |a Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader 6.0 lub nowsza wersja; czytnik CD-ROM.
np. 538 |a Tryb dostępu: online.
np. 538 |a Wymagania systemowe: DVD, Dolby Digital 5.1.
546  Uwaga o języku (na końcu pola kropka)
|a
60019 |a |b |c |d |t |x |z |y
61029 |a |b |x |z |y
61129 |a |n |d |c |x |z |y
63009 |a |n |p |x |z |y

648_ 4 Zakres chronologiczny treści (P)
           |a  (ustalone zakresy chronologiczne) (NP)
650_9 |a |x |z |y
651_9 |a |x |z |y
655_9 |a |x |z |y
653 |a
693 |a |e |f |g |h |i |j |k
699 |b |c |d |e |f |g |h |i |j |k
700 |a |b |c |d |e |n |p |t

710 |a |b |n |d |c|e |t|n |p
711 Hasło dodatkowe nazwa imprezy
|a nazwa imprezy
|n numer imprezy/oznaczenie części
|d data imprezy
|c miejsce imprezy
|e jednostka podrzędna
|t tytuł dzieła
|p nazwa części
720 |a
7400_ |a |n |p

830_0 Hasło dod. serii lub dokumentu wieloczęściowego – tytuł ujednolicony; forma do wyszukiwania z bazy; hasło tytułowe przejmuje się z KHW.
|a tytuł ujednolicony
|n oznaczenie części
|p nazwa części
|v oznaczenie tomu
850 Instytucja posiadająca dokument
|a siglum biblioteki
856  Lokalizacja i dostęp do elektronicznych dokumentów zdalnych
856 4_
|3 część dok. elektronicznego, której pole dotyczy
|u link URI (URL), np. http://mazowszezsercem.blogspot.com/ 
|z uwaga przeznaczona do użytku publicznego, np. Dostęp 27.04.2016 ; Reprodukcja cyfrowa w CBN Polona
923 Pole lokalne – dane biblioteczne
|s sygnatura
999 |a |b |c

PRZYKŁADY

DB BPW01
SYSID 530398
FMT VM
LDR ^^^^^ngm^a22^^^^^^i^4500
001 xx003448668
003 NUKAT
005 20160217145237.0
007 vd^cvaizu
008 150602s2014^^^^pl^049^g^^^^^|q^^^vlpol^c
020 |a 9788393594887
040 |a LUBL M/AB |c LUBL M/Abs |d LUBL M/JD
24500 |a Z Chotczy wszędzie blisko / |c reż., scen. i aut. tekstu Jerzy Wosik ; realiz. Foto-Video-Studio Zbigniew Kopciński.
260 |a [Lipsko] :|bFoto-Video-Studio Zbigniew Kopciński, |c2014.
300 |a 1 dysk optyczny (49 min) : |b dźw., kolor. ; |c 12 cm.
336 |a Obraz ruchomy 2D|b tdi |2 rdacontent
337 |a Wideo |b v |2 rdamedia
338 |a Płyta video |b vd |2 rdacarrier
500 |a Na etykiecie: Film promujący region szlaku żółwia i dinozaura.

500 |a Miejsce wyd. wg BNPol online.
500 |a Film dokumentalny.
508 |a Zdjęcia i montaż Zbigniew Kopciński ; nagranie i synchronizacja dźwięku Władysław Bajkowski.
5110 |a Czytała Krystyna Czubówna.
538 |a DVD-Video.
651 9 |a Chotcza (woj. mazowieckie ; okręg)
655 9 |a Dokumenty elektroniczne
655 9 |a Film dokumentalny polski
655 9 |a Film edukacyjny polski
7001 |a Wosik, Jerzy. |e Reż.
7001 |a Czubówna, Krystyna |d (1954- ). |e Narrator
7102 |a Foto-Video-Studio Zbigniew Kopciński.
920 |a 978-83-935948-8-7
999 |a VIRTUA4 m
DAT |a FORM-ES |b 25 |c 20150730$$lBPW01 |h0845

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

DB BPW01
SYSID 533126
FMT VM
LDR ^^^^^ngm^a22^^^^^^i^4500
001 xx003493534
003 NUKAT
005 20151125103256.0
007 vd^cvaizu
008 150818s2015^^^^pl^^^^^g^^^^^|q00^vlzxx^c
040 |a WA M/ES |c WA M/ES |d WA M/LS
24500 |a Delia  / |c reż. Anna Steller.
260 |a Gdańsk : |b Instytut Kultury Miejskiej, |c [2015].
300 |a 1 dysk optyczny : |b dźw., kolor. ; |c12 cm.
336 |a Obraz ruchomy 2D |b tdi |2 rdacontent
337 |a Wideo |b v |2 rdamedia
338 |a Płyta video |b vd |2 rdacarrier
500 |a Rok wyd. wg BNPol online.
500 |a Rejestracja wideo spektaklu w 2011.
508 |a Muzyka: Rafał Dętkoś, Grzegorz Welizarowicz ; kostiumy: Julia Porańska ; realizacja wideo i montaż: Tomek Bergmann ; producent realizacji wideo: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.
5110 |a Choreografia i wykonanie: Jacek Krawczyk, Anna Steller.
538 |a DVD-Video.
546 |a Film niemy z podkładem muzycznym. Tyt. w jęz. pol.
650 9 |a Taniec
655 9 |a Dokumenty elektroniczne
655 9 |a Film polski
655 9 |a Rejestracje filmowe
7001 |a Steller, Anna$$d(1979- ). |e Reż.
7001 |a Krawczyk, Jacek |c (choreografia). |e Choreogr.
7001 |a Welizarowicz, Grzegorz |d (1972- ). |e Kompoz.
7001 |a Dętkoś, Rafał. |e Kompoz.
7001 |a Porańska, Julia. |e Kostiumy
7001 |a Bergmann, Tomek |d (1972- ). |e Montaż
7102 |a Instytut Kultury Miejskiej (Gdańsk).
999 |a VIRTUA m
DAT |a FORM-ES |b 25$$c20150908$$lBPW01 |h 1001

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

CAT |a PLO-WM |b 25 |c 20150619$$lREG01 |h 1444
DB REG01
SYSID 235834
FMT VM
LDR ^^^^^nmm^a22^^^^^^i^4500
001 pl2015000928
005 20150619144446.0
008 150605s2013^^^^pl^nnn^^^^^^^^^^^^||pol^d
040 |a PLO_PLM |c PLO_PLM
090 |r 2013
24500 |a Tygodnik Płocki : |b 40 lat .
260 |a Płock : |b [b.w.], |c [2013].
300 |a 1 dysk optyczny (41 min) : |b dźw., kolor. ; |c 12 cm.
336 |a Obraz ruchomy 2D |b tdi |2 rdacontent
337 |a Wideo |b v |2 rdamedia
338 |a Płyta video |b vd |2 rdacarrier
538 |a DVD-Video.
63009 |a Tygodnik Płocki |x w filmie
651 9 |a Płock |x media |x w filmie |y 21 w.
655 9 |a Film dokumentalny polski
655 9 |a Czasopisma regionalne i lokalne polskie|x historia |y 20-21 w.
693 |a 16.03
699 |c 14.07
923 |s 323 M CD/Ploc 050+070
999 |a WM
BAS |a PŁ W