5. Imprezy

  • zasady tworzenia hasła
  • konkursy
  • festiwale
  • inne rodzaje imprez (targi, wystawy,festyny i itp.)