Pole 380 Forma dzieła

Pole 380   (P)

Wskaźnik pierwszy
_ niezdefiniowany
Wskaźnik drugi

_ niezdefiniowany

Podpola
postać fizyczna / rodzaj literacki / odmiana piśmiennictwa    (NP)

Deskryptory wyrażające formę dzieła zapisuje się w polu 380 rekordu bibliograficznego. Przejmuje się je z ustalonej listy.

Forma dzieła utworów literackich wyrażana jest za pomocą dwóch deskryptorów:

jednego określającego postać fizyczną :
– artykuły,
– audiobooki,
– czasopisma,
– druki ulotne,
– e-booki,
– filmy i seriale,
– fotografie,
– grafiki,
– gry i zabawki,
– gry komputerowe,
– książki,
– mapy,
– muzyka,
– nuty,
– obiekty trójwymiarowe,
– pliki i bazy danych,
– programy komputerowe,
– programy radiowe i telewizyjne,
– publikacje dla niewidomych,
-rejestracje audio i wideo
– rękopisy,
– rysunki,
– starodruki

drugiego określającego przynależność utworu do jednego z rodzajów literackich lub odmiany piśmiennictwa:
– albumy i książki artystyczne,
– dramat (rodzaj)
– komiksy i książki obrazkowe,
– literatura faktu, eseje, publicystyka,
– poezja – liryka (oraz eposy i poematy),
– poradniki i przewodniki,
– proza – epika (z wyłączeniem pisanych wierszem eposów i poematów epickich),
– publikacje dydaktyczne,
– publikacje fachowe,
– publikacje informacyjne,
– publikacje naukowe,
– publikacje popularnonaukowe,
– publikacje promocyjne,
– publikacje religijne,
– publikacje urzędowe i akty prawne

Uwaga:
• publikacje łączące kilka rodzajów literackich/odmian piśmiennictwa otrzymują dwa lub więcej deskryptory formy (pole 380);
• poszczególne rodzaje i gatunki literackie (filmowe, muzyczne, plastyczne) wyrażane są za pomocą odpowiednich deskryptorów rodzaju/gatunku (pole 655);
• nie tworzy się osobnego deskryptora wyrażającego literaturę dla dzieci i młodzieży – publikacje tego typu otrzymują odpowiednie deskryptory grupy odbiorców (pole 385).

Przykłady:

245 10 aDiabeł ubiera się u Prady /    cLauren Weisberger ; z angielskiego przełożyła Hanna Szajowska.
380    aKsiążki
380    aProza
386    mPrzynależność kulturowa    aLiteratura amerykańska
655 9 aPowieść obyczajowa

————————————————————————————————————————————

245 10 aWywiad z Adamem Zagajewskim /    cBernadetta Craveri ; tłumaczenie Joanna Ugniewska.
380      aArtykuły
380      aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
655  9 aArtykuł z czasopisma kulturalnego
655  9 aWywiad dziennikarski

———————————————————————————————————————————-

245 00 aKampania „Moda na Mazowsze” w ocenie studentów =    bThe campaign „Moda na Mazowsze” in the assessment of students /    cdr hab. Agata Balińska, dr Piotr Gabryjończyk, dr Jan Zawadka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).
380    aArtykuły
380    aPublikacje naukowe
655 9 aArtykuł problemowy
655 9 aArtykuł z pracy zbiorowej

————————————————————————————————————————————

245 10 aHandel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2019 :    bpodstawowe dane /    c[Natalia Mirocha].
380    aE-booki
380    aPublikacje informacyjne
655 9 aDane statystyczne
655 9 aRaport

————————————————————————————————————————————

245 00 aNajpiękniejsza muzyka świata :   bPol’and’Rock : Festival Polska.
380    aMuzyka
380    aRejestracje audio i wideo
386    mPrzynależność kulturowa    aMuzyka francuska
386    mPrzynależność kulturowa    aMuzyka polska
655 9 aMuzyka rozrywkowa
655 9 aNagranie na żywo
655 9 aPieśń i piosenka
655 9 aPop (muzyka)
655 9 aRejestracja filmowa
655 9 aRock