Diecezje

DIECEZJE

651 9 |a Łomżyńska, diecezja (katol.)

651 9 |a Płocka, diecezja (katol.)

651 9 |a Radomska, diecezja (katol.)

651 9 |a Siedlecka, diecezja (katol.)

651 9 |a Płocka, diecezja (katol.)

651 9 |a Warszawska, diecezja (katol.)   – nie używamy archidiecezja

651 9 |a Warszawsko-praska, diecezja (katol.)