Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

21.06.2021 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został przedłużony na lata 2021-2025. W jego ramach Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych mający na celu zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz rozwój ogólnokrajowej sieci bibliotecznej prowadzony będzie przez Bibliotekę Narodową.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biblioteki Narodowej.