Badania dotyczące edukacji medialnej w bibliotekach

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza do udziału w badaniu, które jest prowadzone w ramach międzynarodowego projektu “FIT in FAKTEN”.  Projekt jest realizowany przez Goethe Institut Ukraina w partnerstwie z magazynem “Kunsht” (Kijów), Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Warszawa), platformą edukacyjną “Facts for Friends” (Hamburg), niemieckimi i ukraińskimi stowarzyszeniami bibliotek, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w bibliotekach polskich, ukraińskich i niemieckich.

Celem badania jest poznanie potencjału bibliotek do prowadzenia działań w zakresie edukacji medialnej, a w przypadku bibliotek, które już takie działania prowadzą – również poznanie charakteru tych działań. Uzyskane wyniki pozwolą nie tylko lepiej realizować bieżący projekt (m.in planować szkolenia dla bibliotekarzy i bibliotekarek czy tworzyć grę edukacyjną z tej tematyki), ale również w szerszym ujęciu lepiej planować działania skierowane do bibliotek, które edukację medialną już prowadzą albo mają takie plany.

Link do ankiety: https://www.webankieta.pl/ankieta/1015775/badanie-potencjalu-bibliotek-publicznych-do-prowadzenia-edukacji-medialnej.html

Jak wypełnić ankietę?

O wypełnienie kwestionariusza prosimy osobę zarządzającą bibliotekę z uwzględnieniem w odpowiedziach zarówno siedziby głównej, jak i filii.

Na odpowiedzi czekamy do 22.10.2023