Konferencja Naukowa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

Niedoceniane bogactwo. Wykorzystanie danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych w badaniach naukowych – 4. edycja z cyklu konferencji HINC OMNIA już w listopadzie!

W dniach 20-21 listopada 2023 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury. Jej tematem będzie potencjał badawczy danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych. Termin nadsyłania zgłoszeń udziału upływa 10 listopada 2023 r.

Tradycyjnie katalogi i bibliografie służyły identyfikacji dokumentu drukowanego lub rękopiśmiennego i umożliwiały dotarcie do niego bibliotekarzom i czytelnikom.

Powstanie ogromnych katalogów elektronicznych bibliotek oraz przeszukiwalnych pełnotekstowo bibliografii przyniosło bogate zasoby metadanych bibliotecznych. Ich analizowanie z wykorzystaniem technologii data science pozwala naukowcom eksplorować nowe obszary badawcze w wielu dyscyplinach, m.in.: literaturoznawstwie, językoznawstwie, historii czy historii sztuki. Ważnymi uczestnikami tego procesu są bibliotekarze, ponieważ jakość wytwarzanych przez nich metadanych ma istotny wpływ na rezultaty prowadzonych badań.

O wykorzystywaniu metadanych bibliotecznych w badaniach oraz o doświadczeniach z prac nad przygotowaniem takich metadanych opowiedzą naukowcy i bibliotekarze – prelegenci listopadowej konferencji pod hasłem Niedoceniane bogactwo. Wykorzystanie danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych w badaniach naukowych.

Referaty prezentowane w ramach 5 sesji tematycznych i 20 wystąpień będą poświęcone m.in.: przedstawieniu wartości zbiorów kartograficznych jako źródła danych dla badań naukowych, wykorzystywaniu potencjału badawczego strony wizualnej materiałów bibliotecznych, prezentacji wybranych katalogów cyfrowych, takich jak katalog cyfrowy druków XVII-XVIII w. z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach LNNBU im. W. Stefanyka we Lwowie czy Elektroniczna Baza Proweniencji księgozbiorów olsztyńskich, jako źródeł do interdyscyplinarnych badań naukowych, wykorzystaniu Crowdsourcingu jako narzędzia do ulepszania jakości metadanych dziedzictwa kulturowego na przykładzie platformy transkrypcyjnej TranskriBUW czy prezentacji zagranicznych projektów wykorzystujących metadane bibliograficzne i katalogowe.

Program konferencji i abstrakty zaplanowanych wystąpień są dostępne na stronie https://konferencje.buw.uw.edu.pl/hincomnia2023/

Formularz umożliwiający rejestrację do udziału w wydarzeniu można wypełnić na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY9-ju2md414NPp_8Yuj4gTfUQZPzmhmFOwvBuELbw-nzSOQ/viewform

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 listopada 2023 r.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie organizuje naukową konferencję HINC OMNIA Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury od 2017 r. Celem cyklu jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń związanych z wyzwaniami wynikającymi z potrzeby specjalnego traktowania, ochrony i udostępniania zbiorów bibliotecznych, często o charakterze muzealnym, a także dyskusji na temat metodyki badań i opracowania tych zbiorów i rozwiązywania problemów terminologicznych. Konferencje odbywają się co dwa lata, a kolejne edycje dotyczyły następujących tematów: 2017 r. – Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja; 2019 r. – Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT; 2021 r. – Zbiory Specjalne 3.0.