Zinoteka

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie

Złożony projekt koncentrujący się wokół niemal zapomnianego rodzaju czasopisma, czyli zina. Ze względu na prostotę zinów i ich tradycję sięgającą czasów podziemnej działalności wydawniczej, projekt skierowany był do odbiorców w każdym wieku. Biblioteka Legionowska stworzyła Otwarty Warsztat, który już sam w sobie jest doskonałym pomysłem (czytelnicy wchodzą, kiedy chcą, wychodzą, kiedy im się podoba). Podczas warsztatu z materiałów zapewnionych przez Bibliotekę i pod okiem fachowych animatorów czytelnicy tworzyli ziny, z których najlepsze zostaną w bibliotece na dłużej – jako część jej księgozbioru. Warsztatom towarzyszyły prelekcje, a aby dodatkowo włączyć się w obchody Narodowego Czytania, wszyscy uczestnicy Warsztatu mogli włączyć się do tworzenia wspólnego zina, inspirowanego (a jakże) „Balladyną”.

https://www.bibliotekalegionowo.pl