Zakończenie projektu „Nie siedź – Sieciuj!”

W 2022 roku Oddział Instrukcyjno-Metodyczny realizował projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Nie siedź-sieciuj”. W ramach tego projektu zorganizowano cykl spotkań, szkoleń oraz wyjazdów studyjnych dla instruktorów bibliotek powiatowych województwa mazowieckiego:  

Spotkania online:

 Cykl spotkań dotyczących sytuacji w wybranych powiatach w lutym / marcu 2022 r.

W spotkaniach brali udział instruktorzy poszczególnych bibliotek powiatowych oraz oddziału instrukcyjno-metodycznego. Omawiano bieżącą sytuację w placówkach w powiecie – wyzwania stojące przed nimi, osiągnięcia i plany. Instruktorzy Biblioteki Wojewódzkiej udzielali porad prawno-organizacyjnych i metodycznych oraz wytyczali ramy współpracy z instruktorami na rok 2022.   

Szkolenia stacjonarne: 

„Rozwój osobisty w pracy bibliotekarza” 22 czerwca 2022 r.

Szkolenie o charakterze warsztatowym prowadzone było przez Monikę Bojanowską – psychologa biznesu i certyfikowanego coacha. Celem zajęć było wskazanie metod i narzędzi służących samodoskonaleniu w pracy, w tym efektywnego zarządzania czasem. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zaprezentowania własnych doświadczeń w tym zakresie i przedyskutowania możliwych ułatwień.

 

„Możliwości wykorzystania mobilnych technologii w pracy bibliotekarza” 26 września 2022 r.

Zajęcia o charakterze warsztatowym prowadzone były przez dr hab. Grzegorza Gmiterka – wykładowcę akademickiego z Katedry Bibliografii i Dokumentacji Uniwersytetu Warszawskiego. Celem szkolenia była charakterystyka i analiza mobilnych urządzeń, usług, aplikacji i ich przydatności z punktu widzenia bibliotek. Szczególne miejsce zajęło omówienie możliwości wykorzystania technologii mobilnych w pracy z użytkownikami w różnych grupach wiekowych.   

wyjazdy studyjne:  

Biblioteka Publiczna w Piasecznie 08 czerwca 2022 r.

Wyjazd studyjny obejmował prezentację goszczącej uczestników biblioteki wraz z częścią edukacyjną. Instruktorzy oddziału instrukcyjno-metodycznego przedstawili wykład dotyczący zadań i roli bibliotek powiatowych w sieci bibliotek publicznych. Przedstawiciele Biblioteki Publicznej w Piasecznie zaś omówili procesy zwiększania dostępności placówek dla użytkowników ze specjalnymi potrzebami, opierając się między innymi na własnych doświadczeniach w tym zakresie. 

    

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki 21 listopada 2022 r.

Wyjazd studyjny obejmował prezentację goszczącej uczestników biblioteki wraz z częścią edukacyjną. Instruktorzy oddziału instrukcyjno-metodycznego przedstawili wykład dotyczący realizacji programu „Nie siedź – sieciuj” oraz plany dalszej współpracy z instruktorami powiatowymi. Przedstawiciele Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki zaś omówili procesy pozyskiwania środków na rozbudowę siedziby biblioteki, opierając się między innymi na własnych doświadczeniach w tym zakresie.