Korzystanie z komercyjnych platform zdalnego dostępu w K-03

Poniżej przedstawiamy najnowszą wykładnię Biblioteki Narodowej dotyczącą wypełniania tabeli 7.2 w K.03.

Wyszczególnienie

Ogółem

Liczba sesji

1

Ibuk – liczba sesji

Legimi, Empik Go, EbookPoint – liczba aktywowanych kodów miesięcznych

Liczba pobranych dokumentów

2

Ibuk – łączna liczba otwarć

EbookPoint – łączna liczba wypożyczonych

Legimi – łączna liczba wypożyczonych

Empik Go – łączna liczba dodanych do biblioteki

 

Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej

3

Ta wartość dotyczy wyłącznie bibliotek cyfrowych prowadzonych samodzielnie przez biblioteki i udostępniających materiały ze zbiorów własnych bibliotek